Stap-voor-stap-uitleg betalen afkoopsom

Wat moet u doen als u de afkoopsom wilt betalen?

1. Voorbereiding: uitzoeken van een notaris

Neem contact op met de notaris, zodat de notaris weet dat u van zijn diensten gebruik wilt maken en zodat u weet wat de kosten van die notaris zijn. Vraag de notaris om een modelakte van de gemeente te gebruiken om zo uw notariskosten zo laag mogelijk te houden.

2. Starten van de afkoop van de canonverplichtingen

U wilt de afkoopsom betalen? Ga naar de pagina Afkopen erfpacht. Klik op 'Nu afkoopsom betalen'. Op de website komt u in het online loket van de gemeente. Hier logt u in met uw DigiD. Als u samen erfpachter bent, moet u beide DigiD’s bij de hand hebben. Degene die als eerste inlogt, wordt de contactpersoon voor de aanvraag.

Vervolgens vult u de volgende vragen op het formulier in:

  • uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Correspondentie over deze afkoop ontvangt u op dit e-mailadres;
  • het erfpachtadres (als dat anders is dan uw woonadres);
  • of het erfpachtadres een appartement of een grondgebonden woning betreft;
  • als het erfpachtadres een grondgebonden woning betreft of u aansluitend aan de afkoop wilt omzetten naar vol eigendom;
  • of u naast de woning nog een tuin, parkeerplaats of garage wilt afkopen;
  • zo ja, het adres van de tuin, parkeerplaats of garage. Als de tuin, parkeerplaats of garage geen adresaanduiding heeft, kunt u de kadastrale aanduiding gebruiken uit de leveringsakte, die u bij de koop hebt gekregen van de notaris;
  • of u samen erfpachter bent. Zo ja, dan moet uw mede-erfpachter ook inloggen met DigiD;
  • de naam van de notaris en de plaats (als de notaris buiten Utrecht zit).

Bij de afronding van uw aanvraag ontvangt u een zaaknummer. Ook kunt u het overzicht van de gegevens downloaden en opslaan.

3. De brief betreffende het betalen van de afkoopsom en indien van toepassing de overeenkomst voor de omzetting naar vol eigendom

Wij stellen een brief, de kwijtingsbrief, op dat u de afkoopsom wenst te betalen met daarin onder meer het bedrag van de afkoopsom. Koopt u ook een aparte tuin, parkeerplaats of garage af? Dan voegen wij die afkoopsom toe aan de brief voor uw woning. Als u voor aansluitende omzetting naar vol eigendom hebt gekozen, stellen we daarvoor een overeenkomst op indien er wordt voldaan aan de voorwaarden.

Als u uw aanvraag digitaal hebt ingediend, ontvangt u binnen een maand een e-mail met daarbij de kwijtingsbrief met het bedrag van de afkoopsom(men) en indien van toepassing de omzettingsovereenkomst. Een omzettingsovereenkomst ontvangt u daarnaast door de gemeente ondertekend en in tweevoud via de post ter ondertekening.

De kwijtingsbrief en indien van toepassing de door u ondertekende omzettingsovereenkomst geeft u aan uw notaris voor verdere afhandeling. Het tweede exemplaar van de door u ondertekende omzettingsovereenkomst stuurt u met de bijgevoegde antwoordenvelop naar de gemeente.

Hebt u uw aanvraag aan de balie van de gemeente gedaan, dan ontvangt u binnen 5 weken de kwijtingsbrief met het bedrag van de afkoopsom(men) en indien van toepassing de omzettingsovereenkomst door de gemeente ondertekend en in tweevoud via de post.

De kwijtingsbrief en indien van toepassing de door u ondertekende omzettingsovereenkomst geeft u aan uw notaris voor verdere afhandeling. Het tweede exemplaar van de door u ondertekende omzettingsovereenkomst stuurt u met de bijgevoegde antwoordenvelop naar de gemeente.

4. De afhandeling door de notaris

De notaris stelt uw akte(n) op en spreekt in overleg met u de passeerdatum af waarop u bij de notaris de akte(n) gaat ondertekenen. De gemeente stuurt het betalingsoverzicht naar de notaris die het saldo met u zal verrekenen tijdens het passeren van de akte(n). Bij de ondertekening betaalt u conform het betalingsoverzicht van de gemeente. Daarnaast betaalt u de notariskosten. Als u in de huidige situatie halfjaarlijks canon betaalt wordt de vooruitbetaalde canon voor de periode vanaf de passeerdatum tot aan de eerstvolgende betaaltermijn bij de notaris verrekend.

De notaris schrijft de akte(n) in in de openbare registers, zoals het Kadaster en stuurt u een afschrift van de akte(n).

Hulp en contact Erfpacht

Telefoon

14 030

E-mail

erfpacht@utrecht.nl