Omzetten erfpacht

Erfpacht woning omzetten naar eigendom

Hebt u een grondgebonden woning (eengezinswoning) op gemeentelijke erfpachtgrond, waarvan de erfpachtcanon eeuwigdurend is afgekocht? U kunt het vol eigendom krijgen van de grond waarop uw woning staat. Een grondgebonden woning is een woning die bereikbaar is vanaf straatniveau zonder andere woning boven of onder u. Denk aan een hoekwoning, tussenwoning, twee-onder-een-kapwoning of vrijstaande woning.

Lees hoe u de erfpacht van uw woning omzet naar vol eigendom

Erfpacht direct omzetten bij het kopen van een nieuwe woning

Gaat u een nieuwe woning kopen, waarvan de erfpachtcanon eeuwigdurend is afgekocht en wilt u gelijk het erfpachtrecht omzetten naar vol eigendom? Dat kan. Geef bij uw aanvraag aan dat u de toekomstige koper bent van deze woning. Stuur ook de koopovereenkomst of koopakte mee. De gemeente heeft minimaal 6 weken nodig om uw aanvraag te verwerken. Houd hier rekening mee zodat u de aktes tegelijk bij de notaris kan laten passeren.

Erfpacht tegelijk afkopen en omzetten (ook bij het kopen van een nieuwe woning)

Hebt u een grondgebonden woning, waarop voortdurende of tijdelijke erfpacht rust. U kunt tegelijk de erfpachtcanon afkopen en het erfpachtrecht omzetten naar vol eigendom. Ook als u een woning wilt kopen, waarop voortdurende of tijdelijke erfpacht rust, kunt u tegelijk de erfpachtcanon afkopen en het erfpachtrecht omzetten naar vol eigendom.

Lees meer over de (nieuwe) afkoopregeling

Erfpacht appartement omzetten naar eigendom

Bent u eigenaar van een appartement (flat, studio, maisonnette, galerij-, portiek-, duplex-, beneden- of bovenwoning) op gemeentelijke erfpachtgrond? Dan hebt u als erfpachter geen zelfstandig erfpachtrecht. U hebt een aandeel in het (in appartementsrechten gesplitste) erfpachtrecht. Alle erfpachters van het appartementencomplex hebben samen het hele erfpachtrecht.

Wilt u samen met uw mede-eigenaren dit (hele) erfpachtrecht omzetten naar eigendom? Dan zijn er 2 opties. Voor welke u gaat, hangt af van het aantal mede-appartementseigenaren binnen de vve die mee willen doen. 

Alleen de vereniging van eigenaars (vve) kan namens de appartementsgerechtigden een aanvraag indienen.

Eigenaren krijgen eigendom

Doen alle erfpachters binnen de vve mee aan de omzetting? Dan kan de bloot-eigendom worden gesplitst en worden de appartementsrechten verkocht en overgedragen aan de eigenaren. Daarmee is het erfpachtrecht omgezet naar eigendom. Lees meer over deze optie.

De vve krijgt eigendom

Willen niet alle leden, maar wel de meerderheid van de leden van de vve eigenaar van de grond worden? Dan kan de bloot-eigendom worden verkocht en geleverd aan de vve van het betreffende complex. Lees meer over deze optie.

Hulp en contact Erfpacht

Telefoon

14 030

E-mail

erfpacht@utrecht.nl