Samen in een wooncoöperatie wonen

In een wooncoöperatie wonen meerdere huishoudens samen. De bewoners organiseren zelf hoe zij met elkaar willen wonen en wat ze willen delen. Dat kan bijvoorbeeld in 1 gebouw of apart, met een gemeenschappelijke ruimte of tuin, door zorg samen in te kopen of kinderopvang met elkaar te regelen.

In een wooncoöperatie beheren en onderhouden bewoners zelf hun woningen. Ook zijn de bewoners samen verantwoordelijk voor de kosten van deze manier van wonen. Zo kan wonen in een wooncoöperatie een duurzame oplossing zijn die mogelijk ook beter betaalbaar is.

Nieuwbouwlocaties voor wooncoöperaties

In 2023 komt de 1e nieuwbouwkavel beschikbaar voor een wooncoöperatie. De kavel ligt in Leidsche Rijn Centrum en biedt ruimte voor zo’n 15 tot 20 woningen. In het najaar 2023 volgt waarschijnlijk Zuilense Vecht als 2e locatie. Informatie over de kavels volgt nog.

Hulp bij het starten van een wooncoöperatie

In het verleden was samen in een wooncoöperatie wonen normaal, maar na de Tweede Wereldoorlog werd dit verboden. Er kwamen woningbouwverenigingen en -stichtingen voor in de plaats. De Woningwet van 2015 maakt het starten van een wooncoöperatie weer mogelijk. Toch blijkt het in de praktijk nog lastig om een wooncoöperatie te starten.

Daarom stelde de gemeente Utrecht het Actieplan Utrechtse Wooncoöperaties vast. Dit plan moet het voor groepen die een wooncoöperatie willen starten, makkelijker maken om hun project te laten slagen. Sinds 1 februari 2023 werken we samen met stichting !WOON en kennisnetwerk Cooplink. Startende groepen kunnen bij het steunpunt van de stichting !WOON terecht voor advies, training en coaching op maat. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor het gedeeltelijk financieren van wooncoöperaties.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur