Hulp en ondersteuning (Wmo)

Hebt u hulp en ondersteuning nodig in uw dagelijks leven? Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, vervoer, schulden of een verslaving? Of zoekt u begeleiding bij het wonen? Dan hebt u misschien recht op hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Kijk welke hulp er is

Hulpvragen

Met de meeste hulpvragen kunt u terecht bij het buurtteam in uw buurt. Een medewerker van het buurtteam gaat met u in gesprek. Samen bespreekt u welke hulp er nodig is en welke stappen u zelf al kunt zetten. Neem gerust iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld een vriend, familie, een vrijwilliger.

Hulp en hulpmiddelen

Hebt u hulp nodig in uw dagelijks leven om zelfstandig te kunnen blijven wonen? Bijvoorbeeld een rolstoel of scootmobiel, taxivervoer (Regiotaxi), een traplift of hulp bij het huishouden? Of hebt u andere hulp en ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld hulp bij schulden of een verslaving? Hulp bij andere mensen ontmoeten of meedoen aan activiteiten in de buurt? Of begeleiding bij het wonen? Kijk op de pagina Hulp bij... hoe u hulp kunt krijgen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Krijgt u hulp van het buurtteam of vraagt u hulp uit de Wmo? Misschien vindt u het fijn als iemand u bij het regelen van de hulp ondersteunt. Dan kunt u terecht bij de cliëntondersteuner van U Centraal. De cliëntondersteuner kan bijvoorbeeld informatie geven over het aanvraagproces. Hij of zij kan meegaan naar een gesprek bij bijvoorbeeld het buurtteam. Of u ondersteunen als u niet tevreden bent over de uitkomst. De cliëntondersteuner is onafhankelijk en kosteloos.

Persoonlijk plan

Wilt u hulp uit de Wmo? Dan kunt u in een persoonlijk plan uitleggen welke hulp u nodig hebt en waarom.

Klantportaal MijnZorg Utrecht

Hebben wij u gevraagd om het klantportaal MijnZorg Utrecht te gebruiken? Dan kunt u inloggen via pagina Klantportaal MijnZorg.

Persoonsgegevens en privacy

Persoonsgegevens wisselen we niet zomaar uit. Dat doen we altijd in overleg met de inwoner(s) over wie het gaat. Daar maken we alleen een uitzondering op bij een onveilige situatie voor de inwoner of zijn omgeving.

Meer informatie over persoonsgegevens en privacy bij de gemeente.

U kunt op de website van de buurtteams lezen hoe zij omgaan met uw privacy.

Hulp en contact Wmo

Telefoon

14 030

Maandag tot en met vrijdag
(van 09.00 tot 17.30 uur)