Zorg en onderwijs Hulp en ondersteuning (Wmo)

Hulp en ondersteuning

Hebt u hulp en ondersteuning nodig in uw dagelijks leven? Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, vervoer, schulden of een verslaving. Of zoekt u begeleiding bij het wonen? Dan hebt u misschien recht op hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Tegemoetkoming zorgkosten aanvragen

Hebt u een chronische ziekte of beperking en dit jaar hoge zorgkosten? Dan kunt u misschien een tegemoetkoming in uw zorgkosten krijgen. Dit is een éénmalig bedrag van € 200. Uw verzamelinkomen is maximaal € 39.000. U kunt voor zorgkosten die u dit jaar maakt een aanvraag doen tot en met 31 maart 2019.

Hulpvragen

Met de meeste hulpvragen kunt u terecht bij het buurtteam in uw buurt. Een medewerker van het buurtteam gaat met u in gesprek en samen bespreekt u welke hulp er nodig is en welke stappen u zelf al kunt zetten. Neem gerust iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld een vriend, familie, een vrijwilliger.

Hulp en hulpmiddelen

Hebt u hulp nodig in uw dagelijks leven om zelfstandig te kunnen blijven wonen? Bijvoorbeeld een rolstoel of scootmobiel, taxivervoer (Regiotaxi), een traplift of hulp bij het huishouden? Of hebt u andere hulp en ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld hulp bij schulden of een verslaving, hulp bij andere mensen ontmoeten of meedoen aan activiteiten in de buurt, of begeleiding bij het wonen? Kijk op de pagina Hulp bij... hoe u hulp kunt krijgen.

Persoonsgegevens en privacy

Persoonsgegevens wisselen we niet zomaar uit. Dat doen we altijd in overleg met de inwoner(s) over wie het gaat. Daar maken we alleen een uitzondering op bij een onveilige situatie voor de inwoner of zijn omgeving.

Meer informatie over persoonsgegevens en privacy bij de gemeente.

U kunt op de website van de buurtteams lezen hoe zij omgaan met uw privacy.

Onafhankelijke klantondersteuning

Hebt u een probleem en weet u niet hoe u dit moet oplossen? Dan kunt u terecht bij een buurtteam. Vindt u het fijn om een onafhankelijke klantondersteuning mee te nemen naar het gesprek? Dat is mogelijk. U kunt hiervoor terecht bij de organisatie U Centraal

Wilt u een keer uw zaak met een onafhankelijke derde bespreken? Ook dat is mogelijk. U kunt hiervoor terecht bij de organisatie U Centraal.

Daarnaast mag u natuurlijk ook altijd een familielid meenemen naar het gesprek met het buurtteam.

Persoonlijk plan

Voordat u in gesprek gaat met het buurtteam kunt u een persoonlijk plan indienen bij de gemeente. Dat kan tot 7 dagen na uw aanvraag voor een gesprek. In dit plan moet onder andere staan waarom u hulp aanvraagt en wat u zelf kunt doen om met behulp van uw netwerk uw zelfredzaamheid te verbeteren. 

In het persoonlijke plan beschrijft u welke hulp u nodig hebt. En hoe u dit wilt regelen. Het is uw eigen keuze om dit wel of niet te doen. Stuur het persoonlijke plan binnen 7 dagen na uw Wmo-melding naar de gemeente. Of upload het persoonlijke plan direct bij uw melding. In dit plan schrijft u:

  • uw persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en eventueel e-mailadres)
  • de reden waarom u hulp aanvraagt en waarvoor
  • wat u zelf nog kunt doen
  • wat mensen in uw omgeving kunnen doen, bijvoorbeeld familie
  • wat uw mantelzorger aan ondersteuning nodig heeft (als dit van toepassing is)
  • ideeën waardoor u meer zelfredzaam wordt of beter mee kunt doen
    U hebt te maken met de zorgverzekeraar, zorgorganisatie en andere organisaties. Hoe kunnen deze volgens u beter samenwerken?
  • welke kosten u zelf kunt betalen

Hulp en contact Wmo

Telefoon

030 – 286 95 00