Zorg en onderwijs Hulp en ondersteuning (Wmo)

Hulp en ondersteuning

Hebt u hulp en ondersteuning nodig in uw dagelijks leven? Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, vervoer, schulden of een verslaving. Of zoekt u begeleiding bij het wonen? Dan hebt u misschien recht op hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Vast bedrag eigen bijdrage Wmo vanaf 1 januari 2019

De eigen bijdrage Wmo is vanaf 1 januari 2019 maximaal € 17,50 per 4 weken. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt niet meer gekeken naar de hoogte van het inkomen en vermogen. U betaalt nooit meer dan € 17,50.
Hebt u een partner? En hebt u of heeft uw partner nog niet de AOW-leeftijd? Dan betaalt u in 2019 geen eigen bijdrage Wmo.
Voor sommige hulp betaalt u geen eigen bijdrage. Dat is nu al zo en verandert niet in 2019.

U betaalt geen eigen bijdrage voor:

  • begeleiding door het buurtteam
  • een rolstoel
  • hulp of hulpmiddelen voor kinderen jonger dan 18 jaar
  • collectief openbaar vervoer
  • de Wmo-pas voor de regiotaxi
  • vergoedingen voor het reizen met de (rolstoel)taxi
  • arbeidsmatige activering en thuisbegeleiding

Verblijft u in een opvang voor daklozen, beschermd wonen of in een opvang na huiselijk geweld? Dan is de bijdrage een ander bedrag dan € 17,50. Dat is nu al zo en verandert niet in 2019.

Hulpvragen

Met de meeste hulpvragen kunt u terecht bij het buurtteam in uw buurt. Een medewerker van het buurtteam gaat met u in gesprek en samen bespreekt u welke hulp er nodig is en welke stappen u zelf al kunt zetten. Neem gerust iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld een vriend, familie, een vrijwilliger.

Hulp en hulpmiddelen

Hebt u hulp nodig in uw dagelijks leven om zelfstandig te kunnen blijven wonen? Bijvoorbeeld een rolstoel of scootmobiel, taxivervoer (Regiotaxi), een traplift of hulp bij het huishouden? Of hebt u andere hulp en ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld hulp bij schulden of een verslaving, hulp bij andere mensen ontmoeten of meedoen aan activiteiten in de buurt, of begeleiding bij het wonen? Kijk op de pagina Hulp bij... hoe u hulp kunt krijgen.

Onafhankelijke klantondersteuning

Krijgt u hulp van het buurtteam of vraagt u hulp uit de Wmo? Misschien vindt u het fijn als iemand u bij het regelen van de hulp ondersteunt. Dan kunt u terecht bij de klantondersteuner van U Centraal. De klantondersteuner kan bijvoorbeeld informatie geven over het aanvraagproces, meegaan naar een gesprek bij bijvoorbeeld het buurtteam, of u ondersteunen als u niet tevreden bent over de uitkomst. De klantondersteuner is onafhankelijk en kosteloos.

Persoonlijk plan

Wilt u hulp uit de Wmo? Dan kunt u in een persoonlijk plan uitleggen welke hulp u nodig hebt en waarom.

Persoonsgegevens en privacy

Persoonsgegevens wisselen we niet zomaar uit. Dat doen we altijd in overleg met de inwoner(s) over wie het gaat. Daar maken we alleen een uitzondering op bij een onveilige situatie voor de inwoner of zijn omgeving.

Meer informatie over persoonsgegevens en privacy bij de gemeente.

U kunt op de website van de buurtteams lezen hoe zij omgaan met uw privacy.

Hulp en contact Wmo

Telefoon

030 – 286 95 00