Wmo-hulp inkopen met persoonsgebonden budget (pgb)

Als u hulp of ondersteuning nodig hebt dan kunt u er voor kiezen of de gemeente deze hulp voor u regelt of dat u dit zelf inkoopt met een persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf hulp, ondersteuning of een hulpmiddel kunt inkopen.

Maatwerkvoorziening

Een maatwerkvoorziening is hulp die precies past bij uw situatie. Een maatwerkvoorziening kan bijvoorbeeld zijn:

 • hulp bij het huishouden
 • een rolstoel
 • individuele begeleiding
 • beschermd wonen

U krijgt een maatwerkvoorziening wanneer andere oplossingen niet voldoen of geschikt zijn, bijvoorbeeld de hulp van het buurtteam. Heb u recht op een maatwerkvoorziening? Maar past het aanbod van de gemeente niet bij uw hulpvraag? Dan mag u de juiste hulp zelf inkopen.

Gesprek maatwerkvoorziening Wmo

Wilt u een gesprek over het aanvragen van een maatwerkvoorziening Wmo? Bekijk dan de pagina Hulp en ondersteuning.

Maatwerkvoorziening beschermd wonen

Wilt u een gesprek over de maatwerkvoorziening beschermd wonen? Bekijk dan de pagina 24-uurs opvang en beschermd wonen.

Voorwaarden pgb

Hebt u recht op een maatwerkvoorziening Wmo en wilt u de hulp zelf inkopen? Dan zijn dit de voorwaarden:

 • U hebt recht op een maatwerkvoorziening Wmo.
 • U moet uitleggen waarom u de hulp zelf wilt inkopen.
 • U bent in staat om zelf hulp in te kopen en de administratieve taken die hierbij horen uit te voeren.
 • U bent in staat om hulpverleners aan te sturen. Zodat ze de juiste dingen voor u op de goede manier doen.
 • U kunt beoordelen of de hulp die u krijgt voldoende en goed is. De hulp die u inkoopt, moet bijdragen aan uw zelfstandigheid en uw ‘kwaliteit van leven’.
 • U kent de regels die horen bij een pgb en kunt goed omgaan met een computer.
 • Uw zorgverlener levert een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in bij het pgb-plan.

Wilt u weten of een pgb iets voor u is? Op de website van de Rijksoverheid leest u welke kennis en vaardigheden u nodig hebt om de hulp met een pgb zelf te organiseren. U kunt ook contact opnemen met de onafhankelijke cliëntondersteuner van U Centraal.

Natuurlijk kunt u dit ook met de buurtteammedewerker, de medewerker van de Regionale Toegang of de medewerker van het Wmo loket bespreken. 

Een pgb-plan maken

Hebt u recht op een maatwerkvoorziening en wilt u na overleg met het buurtteam, de Regionale Toegang of het Wmo loket de hulp zelf inkopen? Dan krijgt u van de medewerker een formulier waarin u uw plannen kunt uitleggen.

Uw plan, samen met de begroting levert u in bij het buurtteam, Regionale Toegang of Wmo loket. Uw begroting mag nooit meer zijn dan de kosten van de hulp die de gemeente heeft ingekocht. Deze bedragen kun u vinden in het financieel besluit Wmo.

Een overeenkomst sluiten met uw hulpverlener

 • Na goedkeuring van uw plan ontvangt u een brief waarin staat hoe hoog het budget is dat u krijgt en wat u moet inkopen.
 • Daarna kunt u afspraken maken met uw hulpverleners. Deze afspraken schrijft u op in een zorgovereenkomst. Dat is een formulier van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 • Pas als de SVB deze zorgovereenkomst heeft ontvangen gaan zij uw declaraties betalen.

Wilt u hulp inkopen bij een andere hulpverlener dan staat in uw pgb-plan?

Neem dan eerst contact op met uw buurtteammedewerker, de medewerker van de Regionale Toegang of de medewerker van het Wmo loket. Na akkoord op uw andere hulpverlener kunt u een nieuwe zorgovereenkomst insturen naar de SVB. Zonder deze goedkeuring kan de SVB de nieuwe hulpverlener niet betalen.

VOG hulpverlener

Een hulpverlener heeft een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) met screeningsprofiel ‘Gezondheidszorg en Welzijn van mens en dier’, of de opvolger daarvan. Deze is bij de start van de ondersteuning niet ouder dan 3 jaar. De gemeente betaalt de kosten van de VOG niet. Geld uit het pgb is hier ook niet voor.

Uitbetaling pgb

U krijgt het geld van uw pgb niet zelf. De gemeente betaalt uw pgb aan de Sociale Verzekeringsbank. U stuurt de factuur van uw hulpverlener naar de SVB en die betaalt uw hulpverlener. De SVB betaalt uw declaratie alleen als u een zorgovereenkomst hebt afgesloten met uw hulpverlener(s).

Hulp en contact Wmo

Telefoon

14 030

Maandag tot en met vrijdag
(van 9.00 tot 17.00 uur)