Hulp en ondersteuning (Wmo) Eigen bijdrage

eigen bijdrage

Ontvangt u hulp, zorg of ondersteuning van de gemeente? Dan betaalt u soms een deel van de kosten zelf. Dat is de eigen bijdrage.

Hoogte van uw eigen bijdrage

Hoeveel u zelf betaalt, hangt af van onder andere uw inkomen, spaargeld en de hulp die u krijgt. Voor de meeste hulp berekent het CAK (Centraal Administratie Kantoor) uw eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie over de eigen bijdrage op de website van het CAK. Daar vindt u een rekenprogramma, waarmee u zelf uw eigen bijdrage kunt berekenen

Eigen bijdrage voor beschermd wonen

Op één ding moet u attent zijn: de eigen bijdrage voor beschermd wonen wordt op een andere manier berekend dan de bijdrage voor overige Wmo-ondersteuning. Ook dit leest u op de website van het CAK.

Hoe betaalt u de eigen bijdrage?

Het CAK stuurt u elke maand een rekening voor de eigen bijdrage. In de maatschappelijke opvang regelt de opvangorganisatie de betaling. Hoe dit gaat, kunt u vragen bij de organisatie die u opvangt.

Vergoeding eigen bijdrage Wmo/Wlz

Hebt u de Utrecht-Top van de collectieve zorgverzekering U-polis? Dan krijgt u een vergoeding voor de eigen bijdrage Wmo en Wlz. Deze vergoeding is maximaal € 375 per persoon per kalenderjaar.

Hoe vraagt u vergoeding aan?

U vraagt de vergoeding aan bij Zilveren Kruis. Dit doet u door nota naar Zilveren Kruis te sturen. De nota bestaat uit:

  • een verzamelfactuur
  • een  specificatie (overzicht) van de data van de geleverde zorg

Deze nota’s moeten afkomstig zijn van het CAK.

Vragen?

Hebt u vragen over deze vergoeding? Neem dan contact met Zilveren Kruis via telefoonnummer 0800 - 235 24 47.

Kunt u de eigen bijdrage niet betalen?

Kunt u door bijzondere omstandigheden uw eigen bijdrage niet betalen? Neem dan contact op met de gemeente. Dit kan:

Eigen bijdrage voor opvang bij dakloosheid en huiselijk geweld

Bij de opvang van daklozen en de opvang na huiselijk geweld gaat het anders. Daar regelt de organisatie, die de opvang biedt, de eigen bijdrage. De opvangorganisatie bepaalt ook de hoogte van de eigen bijdrage. Kunt u deze eigen bijdrage niet betalen? Neem dan contact op met de organisatie die u opvangt. Er wordt rekening gehouden met uw persoonlijke (financiële) situatie.

Geen eigen bijdrage

Er zijn ook hulp en hulpmiddelen, waarvoor u geen eigen bijdrage betaalt. Dit zijn:

  • begeleiding door het buurtteam
  • een rolstoel
  • hulp of hulpmiddelen voor kinderen jonger dan 18 jaar
  • collectief openbaar vervoer
  • de Wmo-pas voor de Regiotaxi
  • vergoedingen voor het reizen met de (rolstoel)taxi
  • arbeidsmatige activering (begeleiding gericht op werk) en thuisbegeleiding

Hulp en contact

Telefoon
030 – 286 95 00

Stel uw vraag