Hulp en ondersteuning (Wmo) Eigen bijdrage

eigen bijdrage

Ontvangt u hulp, zorg of ondersteuning van de gemeente? Dan betaalt u soms een deel van de kosten zelf. Dat is de eigen bijdrage.

Hoogte van uw eigen bijdrage

Hoeveel u zelf betaalt, hangt af van onder andere uw inkomen, spaargeld en de hulp die u krijgt. Voor de meeste hulp berekent het CAK (Centraal Administratie Kantoor) uw eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie over de eigen bijdrage op de website van het CAK. Daar vindt u een rekenprogramma, waarmee u zelf uw eigen bijdrage kunt berekenen

Eigen bijdrage voor beschermd wonen

Let op: de eigen bijdrage voor beschermd wonen wordt op een andere manier berekend dan de bijdrage voor overige Wmo-ondersteuning. Ook dit leest u op de website van het CAK.

Hoe betaalt u de eigen bijdrage?

Het CAK stuurt u elke 4 weken een rekening voor de eigen bijdrage. Dit betekent dat u 13 keer per jaar een rekening ontvangt. In de maatschappelijke opvang regelt de opvangorganisatie de betaling. Hoe dit gaat, kunt u vragen bij de organisatie die u opvangt.

Vergoeding eigen bijdrage Wmo/Wlz uit uw zorgverzekering

Het kan zijn dat u een vergoeding krijgt voor de eigen bijdrage Wmo/Wlz uit uw aanvullende zorgverzekering. Neem voor informatie hierover contact op met uw zorgverzekeraar.

Hebt u de Utrecht-Top van de collectieve zorgverzekering U-polis? Dan kunt u een vergoeding aanvragen voor de eigen bijdrage Wmo/Wlz van maximaal € 375 per persoon per kalenderjaar. U stuurt hiervoor de nota van het CAK naar Zorg en Zekerheid. De nota bestaat uit een verzamelfactuur en een overzicht van de data van de geleverde zorg.

Hebt u vragen over de vergoeding of wilt u deze aanvragen? Kijk op www.zorgenzekerheid.nl.

Kunt u de eigen bijdrage niet betalen?

Kunt u door bijzondere omstandigheden uw eigen bijdrage niet betalen? Neem dan contact met ons op. De contactinformatie staat onderaan deze pagina.

Eigen bijdrage voor opvang bij dakloosheid en huiselijk geweld

Bij de opvang van daklozen en de opvang na huiselijk geweld gaat het anders. Daar stelt de gemeente de eigen bijdrage vast en int de organisatie, die de opvang biedt, de eigen bijdrage. Kunt u deze eigen bijdrage niet betalen? Neem dan contact op met de organisatie die u opvangt. Er wordt rekening gehouden met uw persoonlijke (financiële) situatie.

Geen eigen bijdrage

Er zijn ook hulp en hulpmiddelen waarvoor u geen eigen bijdrage betaalt. Dit zijn:

  • begeleiding door het buurtteam
  • een rolstoel
  • hulp of hulpmiddelen voor kinderen jonger dan 18 jaar
  • arbeidsmatige activering (begeleiding gericht op werk) en thuisbegeleiding

Hulp en contact Wmo

Telefoon

030 – 286 95 00