Hulp en ondersteuning (Wmo) Eigen bijdrage

eigen bijdrage

Voor de meeste hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalt u een eigen bijdrage. 

Eigen bijdrage Wmo in 2020

Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wmo, moeten een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is in 2020 maximaal € 19 per maand, behalve voor cliënten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. De facturen worden verstuurd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Advies aan Wmo-klanten: reserveer geld en leg alvast € 19 per maand opzij.

Facturen eigen bijdrage Wmo van de eerste 7 maanden komen later

Vanaf 1 januari 2020 geldt de eigen bijdrage van maximaal € 19 per maand in 2020. Dit heet het abonnementstarief. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) verstuurt deze facturen. Hebt u in januari, februari, maart, juni, juli, augustus en september 2020 hulp gekregen waarvoor u eigen bijdrage moet betalen? Dan ontvangt u voor 10 oktober een besluit (beschikking) waarin staat dat u de eigen bijdrage moet betalen. Na het besluit ontvangt u de facturen voor de periode van januari tot en met september 2020.

Voor de maanden april en mei hoeft u geen eigen bijdrage van € 19 per maand te betalen. Dat komt door de situatie rondom het coronavirus. Wmo-klanten die in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang wonen moeten voor april en mei wel betalen. Voor deze voorzieningen liep de hulp en/of ondersteuning namelijk door. Wanneer u de facturen ontvangt kunnen wij niet precies aangeven. In ieder geval voor eind december 2020. Deze facturen moet u uiterlijk eind januari 2021 hebben betaald. Dit geeft u meer tijd om de facturen te betalen.

Eigen bijdrage Wmo vanaf oktober

Hebt u hulp nodig vanaf oktober 2020 waarvoor u een eigen bijdrage moet betalen? Dan ontvangt u vanaf oktober maandelijks facturen van het CAK.

Betalen van eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage vanaf het moment dat de hulp bij u is gestart of u ondersteuning ontvangt. U betaalt elke maand een vast bedrag van € 19 per maand zolang u recht hebt ondersteuning of hulp vanuit de Wmo. Het maakt niet uit hoeveel hulp of ondersteuning u in een maand gebruikt. U betaalt het vaste bedrag van € 19 per maand ook als u besluit om tijdelijk geen of minder hulp af te nemen.

Hebt u alleen Hulp bij het huishouden en verwacht u langer dan een maand hiervan geen gebruikt te maken? Neem dan contact op met het Wmo loket.

U betaalt een eigen bijdrage vanaf het moment dat u recht hebt op het PGB. U betaalt de eigen bijdrage zo lang u recht hebt op hulp of ondersteuning vanuit de Wmo. De eigen bijdrage is een vast bedrag van € 19 per maand, ongeacht hoeveel zorg of ondersteuning u gebruikt.

U betaalt een eigen bijdrage vanaf het moment dat het hulpmiddel bij u is geleverd. U betaalt een vast bedrag van € 19 per maand zolang u het hulpmiddel te leen hebt. Het maakt niet uit hoeveel hulpmiddelen of zorg of ondersteuning u hebt.

U betaalt een eigen bijdrage vanaf het moment dat de aanpassing of het PGB is betaald. U betaalt de eigen bijdrage totdat de kostprijs van de woningaanpassing of het hulpmiddel is bereikt. U betaalt een vast bedrag van € 19 per maand.

Betalingsregeling via CAK

Het is altijd mogelijk om kosteloos een betalingsregeling met het CAK af te spreken. Dit biedt het CAK aan om betalingsproblemen te voorkomen. U kunt hier gebruik van maken zodra u de factuur van het CAK hebt ontvangen. Informatie hierover staat op alle facturen en op de website van het CAK.

Vergoeding van de eigen bijdrage

Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar de eigen bijdrage van € 19,00 per maand geheel of deels vergoedt. Neem voor vragen over vergoedingen contact op met uw zorgverzekeraar.

Hebt u het pakket Utrecht-Top van de U-polis? Dan kunt u de eigen bijdrage tot een bepaald bedrag vergoed krijgen. U stuurt hiervoor de factuur van het CAK naar de verzekeraar Zorg en Zekerheid. Met vragen over vergoedingen uit de U-polis kunt u terecht bij Zorg en Zekerheid.

Waarvoor betaalt u geen eigen bijdrage?

 • begeleiding door het buurtteam
 • een rolstoel
 • hulp of hulpmiddelen voor kinderen jonger dan 18 jaar
 • collectief openbaar vervoer (u betaalt wel een bedrag per rit)
 • de Wmo-pas voor de regiotaxi
 • vergoedingen voor het reizen met de (rolstoel)taxi
 • arbeidsmatige activering, kortdurend verblijf en thuisbegeleiding

Inwoners tot 23 jaar betalen ook geen eigen bijdrage voor:

 • individuele begeleiding
 • dagbegeleiding
 • beschermd thuis

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen in de volgende situaties:

 • U bent getrouwd of u hebt een partner. En minimaal 1 van u hebt de AOW-leeftijd (66 jaar en 4 maanden) nog niet bereikt.
 • U betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wlz.

Gegevens partner of huishouden onjuist op beschikking

De gegevens van mijn partner of huishouden op de beschikking zijn onjuist. Wat moet ik doen? De gegevens van uw partner of huishouden zijn belangrijk voor het vaststellen van uw eigen bijdrage Wmo. Kloppen de gegevens van uw partner of huishouden op de beschikking van het CAK niet? Geef dit snel door aan het CAK. Dan controleren zij uw gegevens en passen dit voor u aan.

Hoe betaalt u de eigen bijdrage?

Vanaf oktober ontvangt u elke maand een factuur van het CAK voor de eigen bijdrage.

Eigen bijdrage beschermd wonen en beschermd verblijf

De eigen bijdrage voor beschermd wonen en beschermd verblijf wordt op een andere manier berekend dan de bijdrage voor andere hulp uit de Wmo. Meer hierover leest u op de pagina beschermd wonen op hetcak.nl.

Eigen bijdrage voor opvang daklozen en huiselijk geweld

Verblijft u in een opvang voor daklozen, of in een opvang na huiselijk geweld? Dan is het anders. De gemeente stelt hiervoor de eigen bijdrage zelf vast. U betaalt de eigen bijdrage aan de organisatie waar u opvang hebt gekregen. Dit betekent dat u de facturen heeft ontvangen omdat de zorg door is gegaan ook tijdens de uitbraak van het coronavirus. Hebt u moeite met betalen en hier hulp bij nodig? Bespreek dit dan met de organisatie. Ze zoeken samen met u naar een oplossing en houden rekening met uw persoonlijke (financiële) situatie.

Meer informatie over de Wmo 2020

Meer informatie over de Wmo 2020 is te vinden op: www.hetcak.nl/wmo2020. Hier staan de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Hulp en contact Wmo

Telefoon

030 - 286 95 00