Hulp en ondersteuning (Wmo) Eigen bijdrage

eigen bijdrage

Voor de meeste hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalt u een eigen bijdrage. 

Eigen bijdrage Wmo in 2020

Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wmo, moeten een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is in 2020 maximaal € 19 per maand, behalve voor cliënten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. De facturen worden verstuurd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Advies aan Wmo-klanten: reserveer geld en leg alvast € 19 per maand opzij.

Geen facturen door technisch probleem

Door een technisch probleem in de systemen van het CAK zijn er geen facturen voor de eigen bijdrage over 2020 verstuurd. Het CAK doet er alles aan om de Wmo-klanten zo snel mogelijk een persoonlijk bericht hierover te sturen.

Geen eigen bijdrage voor de maanden april en mei 2020

Door de landelijke coronamaatregelen is veel Wmo-hulp en ondersteuning niet geleverd. Daarom brengen we de eigen bijdrage voor de maanden april en mei niet in rekening. Mensen betalen over heel 2020 dus maximaal 10 maanden x € 19 = maximaal € 190. De maatregel geldt niet voor Wmo-klanten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. Voor deze voorzieningen loopt de hulp en/of ondersteuning door.

Betalingsregeling via CAK

Het is altijd mogelijk om kosteloos een betalingsregeling met het CAK af te spreken. Dit biedt het CAK aan om betalingsproblemen te voorkomen. Klanten kunnen hier gebruik van maken als zij facturen ontvangen. Informatie hierover staat op alle facturen.

Wie betaalt geen eigen bijdrage?

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen in de volgende situaties:

  • U bent getrouwd of u hebt een partner. En minimaal 1 van u heeft de AOW-leeftijd (66 jaar en 4 maanden) nog niet bereikt.
  • U betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wlz.

Waarvoor betaalt u geen eigen bijdrage?

U betaalt geen eigen bijdrage voor:

  • begeleiding door het buurtteam
  • een rolstoel
  • hulp of hulpmiddelen voor kinderen jonger dan 18 jaar
  • collectief openbaar vervoer
  • de Wmo-pas voor de regiotaxi
  • vergoedingen voor het reizen met de (rolstoel)taxi
  • arbeidsmatige activering en thuisbegeleiding

Hoe betaalt u de eigen bijdrage?

U ontvangt elke maand een factuur van het CAK voor de eigen bijdrage. Dit betekent dat u 12 keer per jaar een rekening ontvangt.

Eigen bijdrage beschermd wonen en beschermd verblijf

De eigen bijdrage voor beschermd wonen en beschermd verblijf wordt op een andere manier berekend dan de bijdrage voor andere hulp uit de Wmo. Meer hierover leest u op de website van het CAK.

Vergoeding van de eigen bijdrage

Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar de eigen bijdrage van € 19,00 voor hulp bij het huishouden geheel of gedeeltelijk vergoedt. Neem voor vragen over vergoedingen contact op met uw zorgverzekeraar.

Hebt u het pakket Utrecht-Top van de U-polis? Dan kunt u de eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden vergoed krijgen. U stuurt hiervoor de nota van het CAK naar de verzekeraar Zorg en Zekerheid. De nota is een verzamelfactuur met een overzicht van de data van de zorg. Met vragen over vergoedingen uit de U-polis kunt u terecht bij Zorg en Zekerheid.

Kunt u de eigen bijdrage niet betalen?

Kunt u door bijzondere omstandigheden uw eigen bijdrage niet betalen? Neem dan contact met ons op. Onderaan deze pagina staat hoe u contact kunt opnemen.

Eigen bijdrage voor opvang daklozen en huiselijk geweld

Verblijft u in een opvang voor daklozen, of in een opvang na huiselijk geweld? Dan is het anders. De gemeente stelt hiervoor de eigen bijdrage zelf vast. U betaalt de eigen bijdrage aan de organisatie waar u opvang hebt. Kunt u dit niet betalen? Bespreek dit dan met de organisatie. Er wordt rekening gehouden met uw persoonlijke (financiële) situatie.

Hulp en contact Wmo

Telefoon

030 - 286 95 00