Hulp en ondersteuning (Wmo) Eigen bijdrage

eigen bijdrage

Voor de meeste hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalt u een eigen bijdrage. 

Eigen bijdrage Wmo in 2020

Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wmo, moeten een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is in 2020 maximaal € 19 per maand, behalve voor cliënten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. De facturen worden verstuurd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Advies aan Wmo-klanten: reserveer geld en leg alvast € 19 per maand opzij.

Facturen eigen bijdrage Wmo naar verwachting in september 2020

Vanaf 1 januari 2020 geldt de eigen bijdrage van maximaal € 19 per maand in 2020. Dit heet het abonnementstarief. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) verstuurt deze facturen. De eerste facturen ontvangt u naar verwachting in september 2020.

Door technische problemen is dit niet eerder gelukt. Deze facturen moet u alsnog betalen, ook al is het later dan u gewend bent. De facturen gaan over maximaal 7 maanden: januari, februari, maart, juni, juli, augustus en september 2020. Dit is een bedrag van maximaal € 133 (voor 7 maanden, 7 x 19 = 133). Voor de maanden april en mei hoeft u geen eigen bijdrage van € 19 per maand te betalen. Dat komt door de situatie rondom het coronavirus, Wmo-klanten die in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang wonen moeten voor april en mei wel betalen. Voor deze voorzieningen liep de hulp en/of ondersteuning namelijk door.

Vanaf oktober ontvangt u elke maand een factuur van € 19,-. Meer informatie vindt u op de website het CAK.

Betalingsregeling via CAK

Het is altijd mogelijk om kosteloos een betalingsregeling met het CAK af te spreken. Dit biedt het CAK aan om betalingsproblemen te voorkomen. U kunt hier gebruik van maken zodra u de factuur van het CAK hebt ontvangen. Informatie hierover staat op alle facturen en op de website van het CAK.

Vergoeding van de eigen bijdrage

Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar de eigen bijdrage van € 19,00 per maand geheel of deels vergoedt. Neem voor vragen over vergoedingen contact op met uw zorgverzekeraar.

Hebt u het pakket Utrecht-Top van de U-polis? Dan kunt u de eigen bijdrage tot een bepaald bedrag vergoed krijgen. U stuurt hiervoor de factuur van het CAK naar de verzekeraar Zorg en Zekerheid. Met vragen over vergoedingen uit de U-polis kunt u terecht bij Zorg en Zekerheid.

Waarvoor betaalt u geen eigen bijdrage?

 • begeleiding door het buurtteam
 • een rolstoel
 • hulp of hulpmiddelen voor kinderen jonger dan 18 jaar
 • collectief openbaar vervoer (u betaalt wel een bedrag per rit)
 • de Wmo-pas voor de regiotaxi
 • vergoedingen voor het reizen met de (rolstoel)taxi
 • arbeidsmatige activering, kortdurend verblijf en thuisbegeleiding

Inwoners tot 23 jaar betalen ook geen eigen bijdrage voor:

 • individuele begeleiding
 • dagbegeleiding
 • beschermd thuis

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen in de volgende situaties:

 • U bent getrouwd of u hebt een partner. En minimaal 1 van u heeft de AOW-leeftijd (66 jaar en 4 maanden) nog niet bereikt.
 • U betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wlz.

Gegevens partner of huishouden onjuist op beschikking

De gegevens van mijn partner of huishouden op de beschikking zijn onjuist. Wat moet ik doen? De gegevens van uw partner of huishouden zijn belangrijk voor het vaststellen van uw eigen bijdrage Wmo. Kloppen de gegevens van uw partner of huishouden op de beschikking van het CAK niet? Geef dit snel door aan het CAK. Dan controleren zij uw gegevens en passen dit voor u aan.

Hoe betaalt u de eigen bijdrage?

Vanaf oktober ontvangt u elke maand een factuur van het CAK voor de eigen bijdrage.

Eigen bijdrage beschermd wonen en beschermd verblijf

De eigen bijdrage voor beschermd wonen en beschermd verblijf wordt op een andere manier berekend dan de bijdrage voor andere hulp uit de Wmo. Meer hierover leest u op de website van het CAK.

Eigen bijdrage voor opvang daklozen en huiselijk geweld

Verblijft u in een opvang voor daklozen, of in een opvang na huiselijk geweld? Dan is het anders. De gemeente stelt hiervoor de eigen bijdrage zelf vast. U betaalt de eigen bijdrage aan de organisatie waar u opvang hebt gekregen. Dit betekent dat u de facturen heeft ontvangen omdat de zorg door is gegaan ook tijdens de uitbraak van het coronavirus. Hebt u moeite met betalen en hier hulp bij nodig? Bespreek dit dan met de organisatie. Ze zoeken samen met u naar een oplossing en houden rekening met uw persoonlijke (financiële) situatie.

Meer informatie over de Wmo 2020

Meer informatie over de Wmo 2020 is te vinden op: www.hetcak.nl/wmo2020. Hier staan de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Hulp en contact Wmo

Telefoon

030 - 286 95 00