Hulp en ondersteuning (Wmo) Eigen bijdrage

eigen bijdrage

Voor de meeste hulp uit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. 

Vast bedrag eigen bijdrage

De eigen bijdrage voor hulp uit de Wmo is voor 2019 € 17,50 per 4 weken. Dit bedrag is voor iedereen hetzelfde. Het maakt niet uit hoe hoog uw inkomen of uw vermogen is. Het maakt ook niet uit hoeveel voorzieningen u hebt uit de Wmo en wat de samenstelling van uw huishouden is.

Wie betaalt geen eigen bijdrage?

Hebt u een partner? En heeft een van u beide nog niet de AOW-leeftijd? Dan betaalt u geen eigen bijdrage voor hulp uit de Wmo.

Waarvoor betaalt u geen eigen bijdrage?

U betaalt geen eigen bijdrage voor:

  • begeleiding door het buurtteam
  • een rolstoel
  • hulp of hulpmiddelen voor kinderen jonger dan 18 jaar
  • collectief openbaar vervoer
  • de Wmo-pas voor de regiotaxi
  • vergoedingen voor het reizen met de (rolstoel)taxi
  • arbeidsmatige activering en thuisbegeleiding

Hoe betaalt u de eigen bijdrage?

U ontvangt elke 4 weken een rekening van het CAK voor de eigen bijdrage. Dit betekent dat u 13 keer per jaar een rekening ontvangt.

Eigen bijdrage beschermd wonen

De eigen bijdrage voor beschermd wonen wordt op een andere manier berekend dan de bijdrage voor andere hulp uit de Wmo. Meer hierover leest u op de website van het CAK.

Vergoeding van de eigen bijdrage

Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar de eigen bijdrage van € 17,50 voor hulp bij het huishouden geheel of gedeeltelijk vergoedt. Neem voor vragen over vergoedingen contact op met uw zorgverzekeraar.

Hebt u het pakket Utrecht-Top van de U-polis? Dan kunt u de eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden vergoed krijgen. U stuurt hiervoor de nota van het CAK naar de verzekeraar Zorg en Zekerheid. De nota is een verzamelfactuur met een overzicht van de data van de zorg. Met vragen over vergoedingen uit de U-polis kunt u terecht bij Zorg en Zekerheid.

Kunt u de eigen bijdrage niet betalen?

Kunt u door bijzondere omstandigheden uw eigen bijdrage niet betalen? Neem dan contact met ons op. Onderaan deze pagina staat hoe u contact kunt opnemen.

Eigen bijdrage voor opvang daklozen en huiselijk geweld

Verblijft u in een opvang voor daklozen, of in een opvang na huiselijk geweld? Dan is het anders. De gemeente stelt hiervoor de eigen bijdrage zelf vast. U betaalt de eigen bijdrage aan de organisatie waar u opvang hebt. Kunt u dit niet betalen? Bespreek dit dan met de organisatie. Er wordt rekening gehouden met uw persoonlijke (financiële) situatie.

Hulp en contact Wmo

Telefoon

030 – 286 95 00

Uw mening