Meld- en adviespunt Bezorgd

Sinds 1 januari 2020 is er een meld- en adviespunt Bezorgd bij GGD regio Utrecht. Hier kunt u een melding doen over personen waarvan u denkt dat zij verplichte zorg nodig hebben. 

Hoe bereik ik het meldpunt?

Hebt u zorgen over iemand in uw omgeving? Een familielid, buurtgenoot of gewoon iemand die u regelmatig op straat ziet? Vertoont deze persoon verward of zorgwekkend gedrag? Misschien maakt u zich zorgen over de veiligheid van die persoon of zijn omgeving. Neem dan contact op met het Meld- en Adviespunt Bezorgd van GGD regio Utrecht.

Welke soort melding?

Als u het vermoeden heeft dat iemand een psychische aandoening heeft, een gevaar is voor zichzelf of anderen, of u twijfelt hierover, neem dan contact op met het Meld- en Adviespunt Bezorgd van GGD regio Utrecht.

  • Maakt u zich om een andere reden zorgen om iemand, neem dan contact op met het buurtteam.
  • Een melding doen van overlast.
  • Is er een acute noodsituatie? Bel dan altijd 112.

In het schema hieronder leest u wanneer een melding bedoeld is voor het meldpunt en wanneer u beter contact kunt zoeken met een andere organisatie zoals politie, gemeente of het buurtteam.

Bekijk het stroomschema (pdf, 864 kB)

Wat gebeurt er met uw melding bij GGD regio Utrecht

Na uw melding onderzoeken medewerkers van GGD regio Utrecht of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt met een zogenaamd verkennend onderzoek. Een medewerker maakt een afweging of de persoon gevaarlijk kan zijn voor zichzelf of anderen, en of een psychische stoornis daarbij een rol speelt. Als hulp nodig is, kijkt de medewerker of vrijwillige hulp mogelijk is.

Aanvraag verplichte zorg

Alleen als het niet anders kan, wordt verplichte zorg aangevraagd. Dan vraagt GGD regio Utrecht aan de officier van justitie om een zorgmachtiging (ZM) aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Verplichte zorg wil niet zeggen dat iemand altijd wordt opgenomen. Het kan ook zijn dat iemand thuis verplichte zorg krijgt.

Wvggz

Het Meld- en adviespunt Bezorgd valt onder de nieuwe ‘Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg’ (de Wvggz). Deze wet is sinds 1 januari 2020 van kracht. Deze wet regelt de rechten van mensen met verplichte geestelijke gezondheidszorg. De Wvggz is in de plaats gekomen van de wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz).

Meer informatie

Hulp en contact Beleid Wvggz

Telefoon

14 030

E-mail

infowvggz@utrecht.nl