MijnZorg

Hebt u thuis hulp of ondersteuning nodig? Vraag dit dan aan via mijnZorg. Hoe u een WMO-aanvraag doet, leggen wij op deze pagina uit. Wij helpen u graag zo snel mogelijk.

Naar mijnZorg

Wat kunt u doen in mijnZorg?

Aanmelden voor beschermd wonen of 24-uurs opvang doet u - eventueel samen met uw begeleider - via mijnZorg. Wilt u woningvervuiling melden of hebt u vragen over de Wmo? Dan doet u dit ook via deze online omgeving. In mijnZorg ziet u een overzicht van lopende aanvragen en of er hulp aan u is toegewezen. Ook vindt u daar een overzicht met geplande afspraken.

Uw aanvragen voor hulp of ondersteuning bekijken

Via de knop ‘Hulp’ ziet u lopende aanvragen. Hier staat ook of uw hulpaanvraag goedgekeurd is. Het gaat dan om uw verzoek voor ondersteuning met:

 • beschermd wonen
 • 24-uursopvang
 • woningaanpassing
 • rolstoel
 • vervoer
 • huishoudelijke hulp.

Hoe kunt u contact opnemen?

Op de welkomstpagina van mijnZorg ziet u aan de rechterzijde telefoonnummers en e-mailadressen van verschillende afdelingen. Hierdoor kunt u snel contact met ons zoeken, bijvoorbeeld wanneer u vragen hebt over uw aanmelding.

Wilt u liever met ons e-mailen? Dat kan via de knop ‘Berichten’. Uw bericht gaat direct naar uw contactpersoon bij gemeente Utrecht.

Waar staan uw documenten?

Via de knop ‘Documenten’ hebt u een overzicht van alle stukken die bij uw aanvraag horen. Het gaat om:

 • documenten
 • brieven
 • onderzoeksverslagen
 • beschikkingen
 • besluiten.

Naast het openen van de documenten, kunt u hier documenten plaatsen. Dit doet u via de knop ‘Document uploaden’.

Uw e-mailvoorkeuren instellen

Staat er een nieuw bericht of document voor u klaar? Dan sturen wij u een e-mail. Ook voor het ondertekenen van een document of gemaakte afspraak, ontvangt u een bericht. Wilt u dit liever niet? Pas uw e-mailvoorkeuren dan aan. Dit doet u via ‘Mijn gegevens’. Let op: u ontvangt geen e-mail van ons wanneer er iets in uw aanvraag wijzigt.

Uw gegevens aanpassen

De gegevens in mijnZorg kunt u niet zelf aanpassen. Ziet u iets wat niet klopt? Neem dan contact met ons op via de knop ‘Berichten’. Bent u het niet eens met een bericht of document? Neem dan ook contact met ons op via de knop ‘Berichten’. Deel dan met welk document of bericht u het niet eens bent. En waarom u het er niet mee eens bent.

mijnZorg niet meer gebruiken

Hoe geeft u door dat u geen gebruik meer wilt maken van mijnZorg? Laat ons weten vanaf wanneer u geen gebruik meer wilt maken van mijnZorg. Dit doet u door een bericht of e-mail naar ons te sturen.

Wie kan uw gegevens in mijnZorg zien?

De gegevens in mijnZorg zijn gekoppeld aan uw DigiD. De gegevens zijn dus alleen zichtbaar als u inlogt via DigiD. Tip: deel uw inloggegevens nooit met andere personen.

Hulp en contact Wmo

Telefoon

14 030

Maandag tot en met vrijdag
(van 9.00 tot 17.00 uur)