Sociaal-medische zorg

Maakt u zich zorgen of ervaart u hinder van iemand die zelf de weg niet weet te vinden richting de reguliere zorg? Of bent u dakloos? Neem dan contact op met het team Sociaal Medische Zorg. Dit team wil voorkomen dat kwetsbare mensen wegzakken in allerlei problemen en begeleidt hen naar de normale zorg.

Woningvervuiling melden

In iedere stad wonen mensen die niet goed voor hun huis zorgen waardoor het steeds vuiler of voller wordt. Maakt u zich zorgen over iemand die zulke problemen lijkt te hebben of hebt u er overlast van? Neem dan contact op met het team Sociaal Medische Zorg via telefoonnummer 030 – 286 35 35. Het team is iedere werkdag van 9.00 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.00 uur bereikbaar. Een verpleegkundige legt na uw melding contact met de bewoner en bekijkt welke hulp nodig is.

Sociaal- medische zorg voor daklozen

Daklozen in Utrecht kunnen voor medische zorg terecht bij Herstart, de inloop voor daklozen van Leger des Heils aan de Nieuwegracht 92. Het team Sociaal Medische Zorg houdt hier iedere week op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur een spreekuur. Het spreekuur is voor mensen met lichamelijke of geestelijke klachten die in bepaalde situaties geen eigen huisarts hebben. De hulp die het spreekuur biedt, kan een advies zijn, een medisch onderzoek, of een behandeling of doorverwijzing naar een medisch specialist of tandarts. Ook kijkt het team of de cliënt bij een volgende klacht terecht kan bij een gewone huisarts in de stad.

Het spreekuur is gratis. Soms moet de cliënt zijn medicijnen zelf betalen, soms worden ze vergoed. Omdat dakloze mensen vaak ingewikkelde problemen hebben, werkt het team Sociaal Medische Zorg nauw samen met verschillende organisaties in de stad zoals Stadsteam Back Up, huisartsen, ziekenhuizen, Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de verslavingszorg.

Hulp en contact Wmo

Telefoon

14 030

Maandag tot en met vrijdag
(van 9.00 tot 17.00 uur)