Toezicht op de Wmo

Wat is de Wmo?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt mensen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en mee te kunnen doen in de samenleving. In de wet staat wat de gemeente moet doen om inwoners daarbij te helpen. Ook als zij het tijdelijk niet op eigen kracht redden. Voorbeelden van hulp zijn buurtteams, dagbesteding, hulp bij het huishouden, een rolstoel en regiotaxivervoer.

Voor wie is de Wmo?

De Wmo is er voor iedereen die tijdelijk of lange tijd niet helemaal voor zichzelf kan zorgen. Bijvoorbeeld voor ouderen die slecht ter been zijn, maar ook voor slachtoffers van huiselijk geweld en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Waarom toezicht op de Wmo?

Als u hulp krijgt, moet de kwaliteit daarvan goed zijn. Daarom houden we toezicht op de uitvoer van de Wmo. Dat doen we extra zorgvuldig, omdat de mensen die hulp krijgen uit de Wmo meestal kwetsbaar zijn.

Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit?

  • De aanbieders van hulp zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit. Bijvoorbeeld de instelling die de thuiszorg regelt of de organisatie die de rolstoel levert.
  • Binnen de gemeente controleert iemand of de kwaliteit van hulp goed genoeg is. Dat is de toezichthouder Wmo. Hij wordt ook op de hoogte gesteld van incidenten en controleert of die goed zijn afgehandeld. Op de pagina voor zorgprofessionals leest u meer over de toezichthouder Wmo.

Klachten

Bent u ontevreden over de hulp? Elke zorgaanbieder waarmee de gemeente samenwerkt, heeft een eigen klachtenregeling. Bekijk waar u terecht kunt met een klacht. De toezichthouder Wmo is geen klachtencommissie en behandelt geen klachten.

Hulp en contact Wmo

Telefoon

14 030

Maandag tot en met vrijdag
(van 9.00 tot 17.00 uur)