Zorg en onderwijs Klacht over Volksgezondheid

Volksgezondheid van gemeente Utrecht is benieuwd naar uw ervaringen. Geef ons uw klacht of compliment door.

Wij horen het graag als u tevreden bent met ons werk. Maar ook als u ontevreden bent. Het best kunt u praten met de medewerker met wie u contact had. Een open gesprek kan irritaties wegnemen. Als een gesprek uw klacht niet wegneemt, geef dan uw klacht door. Zo kunnen wij leren van onze fouten en onze dienstverlening verbeteren.

De klachtencoördinator is onafhankelijk en zoekt naar een goede oplossing van uw klacht. De klachtencoördinator behandelt zelf geen klachten, maar zoekt de juiste persoon binnen de organisatie, die de klacht behandelt.

Hoe geeft u uw klacht door?

Online

Geef klacht door

Per post

  Vraag een klachtenformulier aan de medewerker van Volksgezondheid of download het formulier (pdf, 76 kB) en print het uit. Ook kunt u zelf een brief schrijven. In uw brief vermeldt u in ieder geval:

  • uw naam
  • uw postadres
  • datum van ontstaan van de klacht
  • duidelijke omschrijving van de klacht
  • eventueel de medewerker over wie uw klacht gaat
  • uw handtekening

  Stuur uw klacht naar het volgende adres:

  Gemeente Utrecht
  Volksgezondheid
  T.a.v. de klachtencoördinator
  Antwoordnummer 1227
  3500 VE Utrecht

  Een postzegel is niet nodig.

  Waarover kunt u een klacht doorgeven?

  Een klacht gaat over gedrag van een medewerker of over onze werkwijze. Het kan bijvoorbeeld gaan over hoe een van onze medewerkers u te woord staat of over lange wachttijden.

  Wilt u de klacht niet zelf doorgeven?

  Als u de klacht niet zelf doorgeeft, geef dan schriftelijk toestemming aan de persoon die namens u de klacht doorgeeft. Als u wilt kan de klachtencoördinator van Volksgezondheid u hierbij helpen.

  Wat gebeurt er met uw klacht?

  De klachtencoördinator van Volksgezondheid zorgt ervoor dat uw klacht op de juiste manier wordt behandeld. Daarbij zoekt hij samen met u naar beste behandeling van uw klacht.

  Binnen 5 werkdagen ontvangt u een ontvangstbevestiging. De klachtencoördinator neemt binnen 5 werkdagen ook telefonisch contact met u op, zodat u de klacht verder kunt toelichten. Binnen 6 weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u een inhoudelijke reactie.

  De klachtencoördinator houdt rekening met uw wensen bij het afhandelen van uw klacht. Er is een klachtenregeling opgesteld, die u kunt opvragen bij de klachtencoördinator.

  Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht?

  Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht door Volksgezondheid, dan kunt u dit doorgeven bij verschillende instanties. In alle gevallen kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman. Voor klachten over medisch handelen van artsen en verpleegkundigen (medewerkers met een zogenaamde BIG-registratie) kunt u de Geschillencommissie Zorg Algemeen inschakelen. In sommige gevallen kunt u contact opnemen met de Inspectie voor de gezondheidszorg, het tuchtcollege of de kantonrechter.

  Kosten

  De behandeling van uw klacht door Volksgezondheid is gratis. De kosten die u maakt als u zich laat bijstaan door iemand betaalt u zelf.

  Hulp en contact Klacht volksgezondheid

  Telefoon

  030 - 286 33 33

  E-mail

  klachtencoordinatorvg@utrecht.nl