Onderwijs Onderwijshuisvesting

Gevel van katholieke basisschool De JazzSingel

Ruim 45.000 leerlingen krijgen les in Utrechtse scholen. De stad groeit, en hierdoor groeit ook het aantal leerlingen in de stad. We werken samen met de besturen van scholen aan voldoende, duurzame en veilige schoolgebouwen voor deze kinderen.

Nieuwe regels voor schoolgebouwen en groene schoolpleinen

Voor duurzame scholen, spelen op groene schoolpleinen en gebruik van de gebouwen zijn nieuwe regels nodig. Samen met de besturen van scholen, gemeenteraad, ouders en leerlingen zijn deze regels gemaakt.

Primair en (voortgezet) speciaal onderwijs

Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Voor het primair onderwijs bekijken we per wijk of het schoolaanbod voldoet. Dit bespreken we regelmatig met schoolbesturen, gebiedsmanagers en wijkbureaus. Zo zorgen we ervoor dat leerlingen in hun eigen wijk naar school kunnen gaan.

Voortgezet onderwijs

Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs groeit. Daarom kijken we zowel naar uitbreiding van bestaande locaties als naar nieuwbouw van scholen. Ons uitgangspunt is dat we aantrekkelijk en gevarieerd onderwijs kunnen aanbieden, verspreid over de stad.

Schade aan uw school

Hebt u schade aan een schoolgebouw, het terrein of aan de meubels of spullen in het schoolgebouw? Als schoolbestuur moet u dit altijd melden bij de gemeente.

Meld schade

Verhuur van (een deel van) uw schoolgebouw

Wilt u een deel van een schoolgebouw of het terrein verhuren aan een andere organisatie? Zoals een voorschool, buitenschoolse opvang of buurthuis? Als schoolbestuur moet u hiervoor altijd toestemming vragen bij de gemeente.

Vraag toestemming

Scholen op de kaart

Op de kaart ziet u alle onderwijslocaties: primair onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Klik op de afbeelding om naar de kaart te gaan. De kaart opent in hetzelfde venster.

Hulp en contact Onderwijshuisvesting