Onderwijshuisvesting Tijdelijke plek kinderopvang aan Landschapsbaan

We staan in Vleuterweide voor een moeilijke puzzel met een aantal voorzieningen in de buurt. Er is een tijdelijke plek nodig voor 2 kinderopvangorganisaties uit Weide Wereld. Deze is gevonden aan de Landschapsbaan.

Waarom een tijdelijke locatie?

Kinderopvang Koko en Smallsteps (september 2021 – begin 2023).

MFA Weide Wereld wordt verbouwd. De verbouwing geeft veel overlast. Daarom is voor de kinderopvangorganisaties uit dat gebouw een tijdelijke locatie nodig tijdens de verbouwing.

Lees meer over de verbouwing van hun vaste locatie MFA Weide Wereld

Kinderopvangorganisaties moeten aan speciale eisen voldoen. Daarom kunnen zij niet zomaar elk gebouw in de buurt gebruiken. Voor de tijdelijke plek van de 2 kinderdagverblijven zijn door bewoners 6 alternatieve locaties voorgesteld. De gemeente heeft gekeken of een van deze locaties een goede vervanging is voor de locatie aan de Landschapsbaan. Helaas waren ze alle 6 niet geschikt. Onder andere door de afstand van Weide Wereld, het tekort aan (buiten)ruimte en de wettelijke eisen aan kinderdagverblijven.

Planning

De planning voor de tijdelijke verhuizing ziet er in grote lijnen als volgt uit.

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Juli 2021Aanvraag omgevingsvergunning voor Landschapsbaan.
Oktober 2021Plaatsing tijdelijke huisvesting Landschapsbaan.
December 2021Tijdelijke huisvesting Landschapsbaan gereed.
Tweede helft 2023Zodra de verbouwing van de Weide Wereld klaar is, gaat de tijdelijke huisvesting aan de Landschapsbaan weg. Daarna wordt de Burchtvijver volledig afgegraven.

Vijver

Omwonenden wachten al een tijd totdat het terrein aan de Landschapsbaan water wordt. Dit staat in het bestemmingsplan. Ook wij willen graag dat de vijver er komt. Dit kunt u ook lezen in de brief van Wethouder Klaas Verschuure (pdf, 65 kB). We doen ons best om te zorgen dat deze tijdelijke locatie vanaf de zomer van 2023 de uiteindelijke bestemming krijgt als vijver.

Hulp en contact Onderwijshuisvesting