Onderzoek over Utrecht

Iconisch beeld van de Utrecht monitor met 4 vlakken: rood met opschrift 'bevolking & bestuur', groen met opschrift 'fysieke leefomgeving & groen', blauw met opschrift 'economie & inkomen', en geel met opschrift 'sociale leefomgeving & ondersteuning'.

Utrecht Monitor

In de Utrecht Monitor vindt u cijfers en uitleg over hoe de stad Utrecht ervoor staat.

Rood hart met hartslag als skyline Utrecht

Volksgezondheidsmonitor

De Volksgezondheidsmonitor Utrecht brengt de gezondheid van Utrechters in beeld.

Een vergrootglas waardoor de Domtoren zichtbaar is. Daaronder staat de tekst 'Inwonersenquête'.

Inwonersenquête

Elke 2 jaar vraagt de gemeente inwoners naar hun mening over de buurt en de stad.

Het stadskantoor met daarboven de tekst 'Bewonerspanel'

Bewonerspanel

Een aantal keer per jaar ontvangen Utrechtse panelleden vragen over verschillende onderwerpen.

Beginscherm animatiefilmpje met de Domtoren, fietser, mensen op bankje en rijtje huizen

Dit is Utrecht

Een animatiefilmpje waarin we Utrecht laten zien met cijfers en mooie beelden.

Onderzoeksflitsen

Cijfers over Utrecht in publicaties van landelijke (onderzoeks)instellingen, zoals het CBS.

Oranje icoon in de vorm van de provincie Utrecht. Onderschrift: Staat van Utrecht.

Provincie: Staat van Utrecht

De Staat van Utrecht geeft een beeld van wonen, werken en leven in de 26 Utrechtse gemeenten.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers