Onderzoek en cijfers Armoedemonitor

De Armoedemonitor laat zien hoeveel Utrechters moeten rondkomen van een laag inkomen. We kijken hoe deze groep is samengesteld en wat de ontwikkelingen zijn.

De monitor geeft een inkijk in de problemen met schulden. En in de nieuwe manier waarop we armoede tegengaan (de vernieuwde armoedeaanpak).

Armoedemonitor 2017

  • Er zijn meer Utrechters met een laag inkomen, maar de groei vlakt wel af. In 2016 hadden ongeveer 25.200 huishoudens (18%) een inkomen tot 125% van het wettelijk sociaal minimum (WSM).
  • Het grootste deel van de mensen met een inkomen tot 125% WSM is alleenstaand (63%) en/of van Nederlandse afkomst (53%). Meer dan de helft woont in de wijken Overvecht, Noordwest en Zuidwest. Bijna een derde heeft een baan. Dit is hoger dan het landelijke gemiddelde.
  • In Utrecht groeien 9.900 kinderen op in een gezin met een inkomen tot 125% van WSM. Hiervan komt 70% uit een gezin met een niet-westerse achtergrond. Vooral het aantal kinderen in gezinnen met een inkomen tot 101% WSM is erg gestegen.
  • Uit de Inwonersenquête blijkt dat wanneer mensen slechter kunnen leven van hun inkomen, dat ze zich dan persoonlijk en maatschappelijk slechter voelen. Ook isoleren mensen zich dan meer. Ze participeren minder in de samenleving (ze doen minder mee).
  • De armoederegelingen bereiken veel mensen, vooral de U-pas (93%) en de individuele inkomenstoeslag (98%).
  • Er lijkt nog een groot gat te zijn tussen het aantal mensen dat volgens de schatting in de schulden zit, en het aantal mensen dat geholpen wordt door schulddienstverlening.

Bekijk de Armoedemonitor 2017 (pdf, 1,9 MB)

Oudere versies van de Armoedemonitor

Hulp en contact Onderzoek en cijfers

Telefoon

14 030

E-mail

onderzoek@utrecht.nl

Uw mening