Bevolkingsprognose

De bevolkingsprognose geeft de meest waarschijnlijke groei van de bevolking in Utrecht tot 2040. We kijken hierbij naar de woningbouwplannen en ontwikkelingen in de samenstelling van de bevolking.

Bevolkingsprognose 2022

  • Op 1 januari 2022 telde Utrecht 361.742 inwoners. We verwachten dat Utrecht in 2028 voor het eerst meer dan 400.000 inwoners heeft.
  • Alle 10 Utrechtse wijken zullen in de periode tot 2040 groeien. Zuidwest groeit naar verwachting tot 2040 met 28.000 inwoners en wordt met 68.000 inwoners de grootste wijk. Gevolgd door Leidsche Rijn waar tot 2040 bijna 19.000 inwoners bijkomen; daarmee is de wijk dan 63.000 inwoners rijk. Ook de wijken Oost, Binnenstad en Overvecht groeien aanzienlijk in de periode tot 2040.
  • Met de groei van het inwonertal neemt ook de bevolkingsdichtheid in de stad sterk toe. In achttien jaar tijd zal de bevolkingsdichtheid van Utrecht groeien van 3.650 naar 4.750 inwoners per km². Dit is een toename van 1.100 inwoners per km².
  • In alle leeftijdsgroepen is een toename te zien. De groep 65+ zal procentueel het sterkst groeien: van 38.600 in 2022 naar bijna 61.000 in 2040. Het aantal 65-plussers neemt daarmee met ruim 22.000 toe (+57%). De vergrijzing gaat minder hard dan in de rest van het land. Utrecht is en blijft een jonge stad.
  • In de jaren 2022 tot en met 2039 is een uitbreiding van de Utrechtse woningvoorraad voorzien van 55.000 woningen (nieuwbouw minus sloop). In die periode zal de bevolking van de stad met 109.000 inwoners groeien.

Bekijk de Bevolkingsprognose 2022 (pdf, 1,8 MB)

Bekijk ook meer prognosecijfers in onze online databank Utrecht in Cijfers

Oudere versies van de bevolkingsprognose

Hulp en contact Onderzoek en cijfers