Onderzoek en cijfers Bevolkingsprognose

De bevolkingsprognose geeft de meest waarschijnlijke groei van de bevolking in Utrecht tot 2040. We kijken hierbij naar de woningbouwplannen en ontwikkelingen in de samenstelling van de bevolking.

Bevolkingsprognose 2019

  • Op 1 januari 2019 telde Utrecht 352.941 inwoners. We verwachten dat Utrecht in 2025 voor het eerst meer dan 400.000 inwoners heeft. Dit is een jaar later dan de prognosecijfers vorig jaar lieten zien. Dat heeft te maken met de woningbouwplannen.
  • Alle 10 Utrechtse wijken zullen in de periode tot 2040 groeien. Zuidwest wordt naar verwachting de grootste wijk van de stad. Daarna komt de wijk Leidsche Rijn. De relatief grootste toename vindt plaats in de kleinste wijk: de Binnenstad.
  • In alle leeftijdsgroepen zal een toename te zien zijn. Hoewel Utrecht een jonge stad blijft, zal de sterkste groei plaatsvinden bij de 65-plussers. Deze groep telt begin 2019 circa 36.500 Utrechters en groeit naar verwachting tot 2040 met 68% naar 61.500.
  • Tot 2040 komen er in Utrecht minimaal 47.000 woningen bij, dit is nieuwbouw minus sloop. In die periode groeit de bevolkingsomvang met ruim 100.000 inwoners. In Zuidwest en Leidsche Rijn worden de meeste woningen gebouwd. Ook in de wijk Oost staan veel nieuwe woningen gepland.

Bekijk de bevolkingsprognose 2019 (pdf, 1,5 MB)

Oudere versies van de bevolkingsprognose

Hulp en contact Onderzoek en cijfers