Bevolkingsprognose

De bevolkingsprognose geeft de meest waarschijnlijke groei van de bevolking in Utrecht tot 2040. We kijken hierbij naar de woningbouwplannen en ontwikkelingen in de samenstelling van de bevolking.

Bevolkingsprognose 2021

  • Op 1 januari 2021 telde Utrecht 359.355 inwoners. We verwachten dat Utrecht in 2028 voor het eerst meer dan 400.000 inwoners heeft. Dit is een jaar later dan de prognosecijfers 2020 lieten zien.
  • Alle 10 Utrechtse wijken zullen in de periode tot 2040 groeien. Op dit moment is Vleuten-De Meern met ruim 50.000 inwoners de grootste wijk. De prognosecijfers tonen dat Zuidwest de grootste wijk van de stad wordt, gevolgd door Leidsche Rijn. Zuidwest kent ook relatief gezien het grootste groeitempo: het aantal inwoners van de wijk neemt in de periode 2021-2040 toe met 84%. Dat is bijna een verdubbeling. Daarna volgen de wijken Leidsche Rijn en Binnenstad met elk 53%. En daarna Oost met 46%.
  • Met de groei van het inwonertal neemt ook de bevolkingsdichtheid in Utrecht sterk toe. Op dit moment heeft de stad een bevolkingsdichtheid van ongeveer 3.600 inwoners per km2. Dit zal in 19 jaar tijd groeien naar bijna 4.800 inwoners per km2. Dat is een toename van 1.200 inwoners per km2.
  • In alle leeftijdsgroepen is een toename te zien. De sterkste groei zal plaatsvinden bij de 65-plussers: van 37.900 in 2021 naar bijna 61.000 in 2040. Het aantal 65-plussers neemt daarmee met ongeveer 23.000 toe in 19 jaar tijd, een groei van 60%. De vergrijzing gaat minder hard dan in de rest van het land. Utrecht is en blijft een jonge stad.
  • De uitbreiding van de Utrechtse woningvoorraad komt in de periode van 2021 tot en met 2039 naar verwachting uit op ongeveer 57.000 woningen (ongeveer 59.700 nieuwbouw min 2.700 sloop). De meeste nieuwbouw vindt plaats in Zuidwest. Daar zijn tot 2040 meer dan 15.000 extra woningen gepland. Ook in de wijken Leidsche Rijn, Oost, Overvecht en Binnenstad zal flink worden gebouwd.

Bekijk de bevolkingsprognose 2021 (pdf, 1.4 MB)

Oudere versies van de bevolkingsprognose

Hulp en contact Onderzoek en cijfers