Onderzoek en cijfers Bevolkingsprognose

De bevolkingsprognose geeft de meest waarschijnlijke groei van de bevolking in Utrecht tot 2040. We kijken hierbij naar de woningbouwplannen en ontwikkelingen in de samenstelling van de bevolking.

Bevolkingsprognose 2020

  • Op 1 januari 2020 telde Utrecht 357.719 inwoners. We verwachten dat Utrecht in 2027 voor het eerst meer dan 400.000 inwoners heeft. Dit is 2 jaar later dan de prognosecijfers vorig jaar lieten zien. Dat heeft te maken met wijzigingen in de programmering van de woningbouw.
  • Alle 10 Utrechtse wijken zullen in de periode tot 2040 groeien. Op dit moment is Vleuten-De Meern met bijna 50.000 inwoners de grootste wijk. De prognosecijfers tonen dat Leidsche Rijn en Zuidwest de grootste wijken van de stad worden. Relatief gezien groeit de kleinste wijk van Utrecht het snelst: het inwonertal van Binnenstad neemt in de periode 2020-2040 toe met 78%. Deze sterke groei hangt samen met de gebiedsontwikkeling in en rondom het Beurskwartier, Lombokplein en Stationsgebied.
  • Met de groei van het inwonertal zal ook de bevolkingsdichtheid in Utrecht sterk toenemen. Op dit moment heeft de stad een bevolkingsdichtheid van ongeveer 3.600 inwoners per km2. Dit zal in 20 jaar tijd groeien naar bijna 4.600 inwoners per km2, een toename van 1.000 inwoners per km2.
  • In alle leeftijdsgroepen zal een toename te zien zijn. Utrecht blijft een jonge stad, maar het aantal 65-plussers groeit het sterkst. Deze groep telt begin 2020 circa 37.300 Utrechters en groeit naar verwachting naar bijna 61.000 in 2040. Dit is een groei van 63%.
  • Tot 2040 komen er in Utrecht minimaal 47.000 woningen bij. Dit is nieuwbouw min woningen die gesloopt worden. In die periode groeit de bevolkingsomvang met 95.000 inwoners. In Zuidwest en Leidsche Rijn worden de meeste woningen gebouwd. Ook in de wijken Oost en Binnenstad staan veel nieuwe woningen gepland. 

Bekijk de Bevolkingsprognose 2020 (pdf, 1 MB)

Oudere versies van de bevolkingsprognose

Hulp en contact Onderzoek en cijfers