Onderzoek en cijfers Duurzaamheidsverslag

Waar staan we als stad en als organisatie als het gaat om duurzaamheid? Utrecht boekt goede vooruitgang, blijkt uit de jaarlijkse rapportages.

De gemeente wil dat iedereen die in Utrecht de deur uitstapt, in een prettige en gezonde omgeving terecht komt. Die omgeving wordt steeds duurzamer ingericht met het oog op de toekomst en klimaatveranderingen. Door de overstap op groene energie, door grondstoffen opnieuw te gebruiken en door schoon vervoer. Zo blijft de lucht gezond en vermindert de CO₂-uitstoot in de stad.

Deze rapportages geven aan hoe ver we zijn:

  • duurzaamheidsverslag
  • voortgangsrapportage energie

Duurzaamheidsverslag

In het duurzaamheidsverslag kijken we naar 63 onderdelen. Dit geeft een zo compleet mogelijk beeld van de Utrechtse leefomgeving.

Klik rechts bovenin de rapportage om het volledige scherm te openen.

Voortgangsrapportage energie

Bekijk ook de voortgangsrapportage Energie van de stad 2019.

Enkele resultaten uit de rapportages

Aantal zonnepanelen groeit

In 2019 lagen op 13% van alle daken in Utrecht zonnepanelen. Dat is ruim een derde meer dan de 9,5% in 2018. Vooral particulieren hebben in zonnepanelen geïnvesteerd. Het doel is zonnepanelen op 20% van de daken in 2025.

Het aantal laadpunten in de stad steeg van 1.470 naar 1.607. Een groei van 9%. Ook nam het aantal elektrische voertuigen toe: met 37%. Eind 2019 waren dat er 7.175 in Utrecht.

Van de nieuwbouw werd 95% niet op aardgas aangesloten.

Groene daken

In 2019 zijn 69 groene daken aangelegd, met een totale oppervlakte van 3.623 m2. Dit is vooral door inwoners gedaan. Daarnaast was er extra aandacht voor groene daken op bushokjes. Een groen dak is niet alleen goed voor insecten, vlinders en vogels. Het vangt regenwater op, isoleert in de winter én verkoelt in de zomer.

Vervoer

In Lage Weide is in 2019 een hub voor schoon goederenvervoer geopend. Daarmee komen er minder zware vrachtauto’s naar de binnenstad. In de gemeentelijke organisatie is 40% van de voertuigen elektrisch of hybride. In Nederland blijft Utrecht koploper met 1.209 deelauto’s per 100.000 inwoners. In totaal zijn er 4.265 deelauto’s in de stad.

Groene stroom

100% van de stroom die de gemeente in 2019 heeft ingekocht, was afkomstig van windenergie. Daarnaast wekt de gemeente ook stroom op met zonnepanelen. De stroom is nodig voor de openbare verlichting in de gemeente, het stadskantoor en andere gemeentelijke gebouwen, zoals zwembaden.

De gemeente sloot in 2019 een contract af met Greenchoice om de eigen elektra volledig duurzaam in te kopen.

Natuur, groen en dieren

Van de Utrechters is 72% (zeer) tevreden over het groen in de buurt, zoals grasveldjes en bomen. Per huishouden is er 107 m2 openbaar groen en water beschikbaar. In 2019 was dit ongeveer net zoveel als in 2018.

Positief nieuws over de biodiversiteit in de stad. In 2019 zijn 10 gebieden bekeken waarover nog weinig bekend was van de natuur. Tijdens inventarisatie-excursies werden een aantal bijzondere soorten gevonden. Zoals wilde bijen, wespen en zweefvliegen die niet eerder in de stad of provincie zijn gezien. Deze soorten komen vooral naar braakliggende terreintjes en kruidenrijke bermen.

In 2019 zijn ruim 3.600 dieren opgevangen door dierenopvangcentra. De meeste waren vogels.

Duurzaam stadhuis

De gemeente gaat al haar eigen vastgoed voor 2040 verduurzamen. In 2019 zijn 4 energie-neutrale gebouwen opgeleverd. In Leidsche Rijn Centrum waren dat de bibliotheek en het wijkcentrum. Een ander voorbeeld is het kleedgebouw de Nieuwe Lunet bij Sportpark Olympus. Ook is energieneutraal gebouwd samen met de Stichting Openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht. Het gaat om kindcentrum Haarzicht in Vleuten en het gebouw voor speciaal onderwijs Fier in Tuindorp.

Het monumentale stadhuis in de binnenstad is gerestaureerd tot een duurzaam gebouw. De gemeente organiseerde daarover een drukbezochte informatiebijeenkomst voor eigenaren van monumentale panden in Utrecht.

Meer informatie

Meer informatie over duurzaamheid vindt u op utrecht.nl/duurzamestad.

Duurzaamheidsverslagen van eerdere jaren kunt u opvragen via onderzoek@utrecht.nl.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers

Telefoon

14 030

E-mail

onderzoek@utrecht.nl