Duurzaamheidsverslag

Foto van Robert Oosterbroek - Zonnepanelen

Waar staan we als stad en als organisatie als het gaat om duurzaamheid? Bekijk hieronder eerst een aantal resultaten uit het duurzaamheidsverslag. Onderaan de pagina kunt u het hele duurzaamheidsverslag bekijken.

We willen dat iedereen die in Utrecht de deur uitstapt, in een prettige en gezonde omgeving terecht komt. Die omgeving wordt steeds duurzamer ingericht met het oog op de toekomst en klimaatveranderingen. Door de overstap op groene energie, door grondstoffen opnieuw te gebruiken en door schoon vervoer. Zo wordt de lucht gezonder en vermindert de CO₂-uitstoot in de stad.

Aantal resultaten uit het duurzaamheidsverslag 2021

Gevolgen van de coronamaatregelen

De coronamaatregelen in 2021 hebben gevolgen op de duurzaamheid in de stad. Het aantal fietsers is in 2021 lager dan in eerdere jaren, hoewel er een lichte stijging in 2021 ten opzichte van 2020 te zien is. Het aantal geregistreerde personenauto’s in Utrecht in 2021 neemt juist toe met 2,9%. Een ander mogelijk gevolg van de coronamaatregelen.

Mede door de coronamaatregelen waren de emissies en concentraties van fijn stof in 2020 lager dan in jaren ervoor. Aan de jaargemiddelde grenswaarden voor PM10 en PM2,5 voldoet Utrecht in 2020 overal ruim, maar dit garandeert nog geen goede, gezonde luchtkwaliteit voor inwoners. Mogelijk als gevolg dat we meer thuis zijn geweest in 2021 zien we dat de waardering voor het groen in de buurt en de parken licht steeg ten opzichte van 2019; 75% van de Utrechters zegt (zeer) tevreden te zijn over het park in de wijk of de buurt.

Aantal zonnepanelen groeit

In 2021 lagen op 24% van alle daken in Utrecht zonnepanelen. Dat is ruim een derde meer dan de 17% in 2020. Vooral particuliere woningeigenaren investeerden in zonnepanelen, die groeiden van 20% naar 29%. Het aantal elektrische voertuigen neemt toe met 31% ten opzichte van 2020. Ook het aantal (semi) publieke laadpunten groeit: er zijn nu ruim 3.000 oplaadpunten in de Utrecht.

Geluidsoverlast groeit

In de inwonersenquête van 2021 geeft 30% van de Utrechters aan vaak last te hebben van verkeerslawaai. Dat is een lichte toename ten opzichte van 2019 (28%). Ook het aantal Utrechters dat vaak last heeft van ander lawaai neemt toe ten opzichte van 2019 (van 18% naar 22%). We zien in bijna alle wijken van Utrecht dat bewoners aangegeven meer geluidsoverlast van verkeer te ervaren, met uitzondering van wijk Oost.

Biodiversiteit

Het hoofdstuk biodiversiteit brachten we in lijn met de voorgenomen systematiek om de “Big 30” soorten te gaan volgen. Voor dit jaar namen we voor 6 soorten kwaliteitsindicatoren over biodiversiteit op: mus, gierzwaluw, gewone dwergvleermuis, icarusblauwtje, ringslang en steenuil.

Bekijk het Duurzaamheidsverslag 2021 en de raadsbrief in pdf

Duurzaamheidsverslag 2021

Klik rechts bovenin de rapportage om het volledige scherm te openen.

Oudere duurzaamheidsverslagen

Duurzaamheidsverslagen van eerdere jaren kunt u opvragen via onderzoek@utrecht.nl

 

Hulp en contact Onderzoek en cijfers