Duurzaamheidsverslag

Oops, an error occurred! Code: 2024061909035304b16850

We werken aan een gezonde, groene, diervriendelijke en klimaatvriendelijke stad. Met voldoende plek om te sporten, te spelen en te bewegen. En we werken aan een schone lucht en bodem, waarbij inwoners zo min mogelijk overlast van geluid en trillingen hebben.

Ook in 2023 hebben we weer stappen gezet om de Utrechtse leefomgeving te verbeteren. Dit doen we onder andere door volop in te zetten op circulariteit en vervoer zonder uitstoot van uitlaatgassen.

Enkele opvallende resultaten in 2023:

  • Wat betreft de luchtkwaliteit zien we al jaren een dalende trend in de hoeveelheid luchtverontreinigende stoffen in Utrecht.
  • De stikstofdioxidemetingen in de stad kwamen in 2022 vaak zelfs uit op het laagste niveau sinds het begin van de metingen in 2011. Dit is te danken aan meer nieuwe, minder vervuilende voertuigen en de effecten van luchtkwaliteitsmaatregelen.
  • De meldingen voor houtrook dalen ook licht ten opzichte van 2022. De meeste meldingen gaan over houtkachels in woningen en open haarden. Vanaf 1 januari 2025 is het verboden om buiten hout te stoken.
  • De ervaren geluidsoverlast door bewoners blijft relatief stabiel ondanks de groeiende stad. We zien wel dat het aantal overlastmeldingen over vliegverkeer van Schiphol toeneemt.
  • We zijn in 2023 doorgegaan met het klimaatbestendiger maken van de stad. In 2023 is 9,1 hectare afgekoppeld van het hemelwater afgekoppeld van het riool. Zo houden we meer regenwater vast in de stad in plaats van zo snel mogelijk af te voeren via het riool.
  • In vierkante meters groen per huishouden zien we een lichte daling van 103 m2 groen per huishouden in 2022 naar 100 m2 groen per huishouden in 2023. We houden scherp in de gaten of deze dalende trend zich doorzet de komende jaren en blijven scherp op de koers.

Dit 10e duurzaamheidsverslag maakt aan de hand van 78 indicatoren de balans op voor de Utrechtse leefomgeving in de stad.

Lees dit en meer in het Duurzaamheidsverslag 2023

Oudere duurzaamheidsverslagen

Duurzaamheidsverslagen van eerdere jaren kunt u opvragen via onderzoek@utrecht.nl.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers