Trendrapportage coronavirus

De vierde editie van de trendrapportage coronavirus gaat over nieuwste ontwikkelingen in de stad en regio Utrecht in deze tijden van het coronavirus.

De trendrapportage coronavirus is een aanvulling op de Utrecht monitor en volgt daarin dezelfde indeling in 4 hoofdthema’s. Er wordt gebruik gemaakt van cijfers die tot en met eind september beschikbaar waren, waaronder de peiling van juli van het bewonerspanel.

  • We zien dat de Utrechtse bevolking blijft groeien. Het geboorteoverschot is al lange tijd vrijwel stabiel. Het vestigingsoverschot is in 2020 veranderd in een vertrekoverschot.
  • Op basis van peilingen van het Utrechtse bewonerspanel blijkt dat de bezorgdheid onder Utrechters over de eigen gezondheid flink is afgenomen sinds het begin van de coronapandemiede. Deze bezorgdheid is vooral in de groep 65-plussers sterk gedaald.
  • Ook zien we bij het panel dat eenzaamheid en het missen van mensen is afgenomen na het opheffen van een deel van de lockdownmaatregelen die begin 2021 van kracht waren. Toen zagen we duidelijke effecten in mentaal welbevinden onder Utrechters.
  • De groep mensen die sinds de start van de coronapandemie meer saamhorigheidsgevoel ervaren in de samenleving wordt kleiner. De coronamaatregelen zorgen ook voor meer spanningen op straat. Dit is onder andere te zien aan het aantal geregistreerde meldingen van overlast door de politie.
  • In gemeente Utrecht is de arbeidsparticipatie in het tweede kwartaal van 2021 hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook de toename van het aantal openstaande en nieuwe vacatures zet zich in het tweede kwartaal van 2021 door voor arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Dit neemt niet weg dat de spanningsindicator voor meerdere beroepen nu een stijging laat zien: voor deze beroepen kunnen vacatures moeilijk vervuld worden.
  • Na de stijging van het werkloosheidspercentage in gemeente Utrecht tot het derde kwartaal van 2020, is er een daling in de eerste maanden van 2021. Momenteel is het werkloosheidscijfer stabiel. Het aantal WW-uitkeringen nam af en is nu lager dan bij de start van de coronapandemie. Ook het aantal huishoudens met bijstand daalt weer sinds eind april 2021, maar is nog wel hoger dan voor corona.

Vierde editie trendrapportage oktober 2021

Klik in onderstaande rapportage op de 3 puntjes om de weergave op volledige scherm te bekijken.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers