Onderzoek en cijfers Trendrapportage coronavirus

In de Trendrapportage coronavirus kijken we naar de laatste ontwikkelingen in stad en regio Utrecht als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.

De Trendrapportage coronavirus is een aanvulling op de Utrecht Monitor. De rapportage heeft dezelfde indeling in 4 hoofdthema’s: Bevolking & bestuur, Fysieke leefomgeving, Economie & inkomen en Sociale leefomgeving. Daarbinnen kijken we naar onderwerpen waarop op dit moment relevante informatie over Utrecht beschikbaar is.

Eerste editie

In deze eerste editie gaan we in op de thema’s gezondheid, inkomen en rondkomen, economie, arbeidsmarkt, veiligheid en samenleven.

Wat zijn de uitkomsten per thema?

Sfeer in huishoudens

De meerderheid van de panelleden (56%) geeft aan dat de sfeer in hun huishouden niet veranderd is sinds de coronamaatregelen. Voor respondenten die samenwonen met kinderen is de sfeer vaker in positieve (31%) dan in negatieve zin (16%) veranderd.

Kwetsbare groepen geraakt

Uit de panel blijkt dat zowel bestaande kwetsbare groepen geraakt worden, maar dat er ook nieuwe groepen bijkomen zoals (klein) ondernemers, jongeren en studenten. Een groot deel van de panelleden zoekt eerst zelf oplossingen zoals spaargeld of eigen netwerk aanpreken. Zo’n 2% geeft aan nu al hulp bij inkomen nodig te hebben, 8% verwacht in de toekomst hulp nodig te hebben.

Inkomen

In het bewonerspanel geeft 14% van de panelleden aan dat het inkomen sinds 12 maart is verslechterd (licht of sterk). Van 3% is het inkomen verbeterd. Bijna 3 op de 5 leden van het panel met een eigen bedrijf zonder personeel zagen hun inkomen licht of sterk verslechteren (59%). Zo'n 22% van alle panelleden verwacht dat hun inkomen in de komende 6 maanden zal verslechteren.

Utrechtse economie relatief weerbaar

Het Centraal Planbureau gaat ervanuit dat de Nederlandse economie in 2020 6% krimpt en in 2021 weer 3% groet. De werkloosheid loopt hierbij op tot 7%. Volgens Onderzoeksbureau Panteia doet de provincie Utrecht het naar verwachting economisch wel wat beter dan landelijk. De Utrechtse economie bestaat voor een groot deel uit publieke en zakelijk diensten, zorg en life sciences, en is daardoor relatief weerbaar.

Klik rechts bovenin de rapportage om het volledige scherm te openen.

Volgende edities

De trendrapportage verschijnt de komende tijd regelmatig. Iedere keer staan er actuele cijfers in. In een volgende editie van de trendrapportage gaan we in op:

  • uitkomsten van het recent opgerichte (regionale) Ondernemerspanel
  • resultaten van het tweede Bewonerspanel (peiling mei/juni) over de gevolgen van het coronavirus.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers

Telefoon

14 030

E-mail

onderzoek@utrecht.nl