Voortgangsrapportage energie

In 2021 hebben we weer met elkaar gezorgd voor minder CO₂-uitstoot. Dit komt deels omdat we schoner stroom en warmte opwekken, maar ook omdat we met z’n allen minder energie zijn gaan gebruiken. Ook werkten we aan het aanpassen van de manier waarop energie naar de woningen en gebouwen wordt gebracht (energie-infrastructuur).

De belangrijkste stappen die we in 2021 hebben gezet zijn:

 • de CO2-uitstoot daalde verder. In de periode van 2015-2020 in totaal met 27%. De CO2-uitstoot per inwoner daalde in de periode 2015-2020 harder (-31%) dan de totale uitstoot (-27%), omdat in dezelfde periode het aantal inwoners groeide (6,5%).
 • het totale energieverbruik in de stad daalde. In de periode 2015 - 2020 daalde het met 0,9%. In dezelfde periode is de stad gegroeid met 6,5% inwoners. Tussen 2019 en 2020 daalde het energiegebruik met 0,4%.
 • er kwamen in 2021 meer zonnepanelen op daken. Dit gebeurde vooral op daken van huizen en panden van woningcorporaties. In 2021 steeg het aantal daken met zonnepanelen van 17% naar 24%. Daarmee is het doel voor 2025 (20%) behaald.
 • we hielpen Utrechters energie te besparen en om hun woning energiezuiniger, energieneutraal of aardgasvrij te maken. In 2021 waren er meer dan 7.000 contacten per jaar met bewoners over energie, bijvoorbeeld met JouwHuisSlimmer (avonden), warmtefoto’s en uitgebrachte energieadviezen
 • in 2021 reikten we 1.910 energieboxen uit. Hierbij hoort een coachingsgesprek om de inwoner te helpen. Vorig jaar was dit aantal 1301. De box en het gesprek helpen om de energierekening omlaag te brengen en zuiniger met energie om te gaan. 
 • in totaal controleerden we ruim 1.800 bedrijven of ze alle wettelijke verplichte maatregelen troffen met een terugverdientijd van kleiner dan 5 jaar.
 • tijdens 251 energiecontroles vertelden we bedrijven over wat ze kunnen doen om aardgasvrij te worden en zuiniger met energie om te gaan. In totaal heeft ruim 62% van de kantoren ondertussen een energielabel C of hoger. Kantoren zijn verplicht om eind 2023 minimaal energielabel C te hebben.

Lees meer over de resultaten in 2021:

Bijhouden CO2-uitstoot

Als gemeente houden we de CO2-uitstoot van onze stad bij. Dat doen we op 2 manieren.

 1. CO2-uitstoot van alle inwoners en bedrijven in de stad achterhalen we aan de hand van verbruikgegevens van elektriciteit, gas en warmtelevering
 2. CO2-uitstoot van autoverkeer met gegevens uit de Klimaatmonitor

Wat rekenen we bij de CO2 -uitstoot van de stad?

De CO2-uitstoot van de stad gaat over elektriciteit, gas en warmteverbruik in woningen, gebouwen, bedrijven en voorzieningen. Daarbij komt de CO2-uitstoot van het verkeer, zonder snelwegen. We nemen niet mee de CO2-uitstoot:

 • door trein en tram, voor bouwmachines en dergelijke en binnen- en recreatievaart
 • van de energiecentrale (deze uitstoot wordt via de energieverbruikers geteld)
 • de indirecte CO2 emissies van het energieverbruik nodig voor het maken van onder andere producten, bouwwerken, vliegreizen van Utrechters, voedsel

De gegevens krijgen we van warmteleverancier Eneco, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Klimaatmonitor.

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl