Onderzoek en cijfers Voortgangsrapportage energie

Energie van de stad 2020

In 2020 hebben we er al voor gezorgd dat er minder CO₂-uitstoot was. Dit komt deels omdat we schoner stroom en warmte opwekken, maar ook omdat we met z’n allen minder energie zijn gaan gebruiken. Ook werkten we aan het aanpassen van de manier waarop energie naar de woningen en gebouwen wordt gebracht (energie-infrastructuur).

De belangrijkste stappen die we in 2020 hebben gezet zijn:

 • We hebben onderzoek gedaan naar de duurzame warmtebronnen die we naast zonne- en windenergie kunnen gebruiken. Met Stedin maakten wij nieuwe afspraken om samen te werken. Met Eneco werkten we samen aan ruimte voor warmtebuffers in de stad. Door de warmtebuffers wordt het bestaande warmtenet beter en efficiënter.
 • Er kwamen in 2020 meer zonnepanelen op daken. Dit gebeurde vooral op daken van huizen en panden van woningcorporaties. In 2020 steeg het aantal daken met zonnepanelen van 13% naar 17%. We zijn goed op weg om ons doel (20%, dus 1 op de 5 gebouwen) te halen. Daarnaast zijn er 2 gebouwen van de gemeente energieneutraal gemaakt. Dit zijn buurthuis Hoge Weide en parkeergarage Berlijnplein.
 • We hielpen Utrechters energie te besparen en om hun woning energiezuiniger, energieneutraal of aardgasvrij te maken. In 2020 hebben 266 woningeigenaren een energieadvies aan huis gekregen. Dat waren er veel meer dan in 2019. Utrechters kunnen ook een energiebox aanvragen om de energierekening omlaag te brengen en zuiniger met energie om te gaan. In 2020 vroegen 1.310 woningeigenaren een energiebox aan en kregen die ook thuisbezorgd.
 • Tijdens 203 energiecontroles vertelden we bedrijven over wat ze kunnen doen om aardgasvrij te worden en zuiniger met energie om te gaan. In totaal hebben 24 kantoren in 2020 hun energielabel aangepast naar label C of hoger. Kantoren zijn verplicht om in 2030 minimaal energielabel C te hebben.
 • Als gemeente hebben we vanaf 2020 alle inkoopcontracten voor het eigen gebruik van stroom en gas duurzaam gemaakt: alle ingekochte elektriciteit komt uit duurzame bronnen en vanaf 2022 komt elektriciteit alleen nog maar van nieuwe wind- en zonne-energieprojecten. We gebruiken zo min mogelijk gas. Het gas dat we inkopen is aardgas met volledige CO₂-compensatie. Het betekent dat we voor alle niet-duurzame energie die we gebruiken een bedrag betalen. Dat geld wordt in duurzame energieprojecten geïnvesteerd die precies evenveel CO₂ laten afnemen.

Lees meer over de resultaten in 2020:

Infographic energie

Doel voor 2030

Stadsverwarming verduurzaamd en 40.000 woningen van het gas af.

Wat hebben we al behaald?

 • 100% van de vergunningen voor nieuwbouwwoningen in 2020 waren voor aardgasvrije woningen.
 • 1 november 2020 waren 458 woningen van het gas af.
 • Sinds 2020 is de energie-inkoop van de gemeente volledig duurzaam.
 • De CO2-uitstoot is in totaal met 16% gedaald tussen 2015 en 2019.
 • In 2018 werd 3,8% van de energie in Utrecht duurzaam opgewekt.

Infographic zonne-energie

Doel voor 2025

Op 20% van de Utrechtse daken liggen zonnepanelen.

Waar staan we nu?

 • In 2020 lagen er zonnepanelen op 17% van de Utrechtse daken.
 • Eind 2019 leverden zonnepanelen 70 megawattpiek. Dat is stroom voor 26.300 huishoudens. Komende jaren komen er nog duizenden zonnepanelen bij.

Aandeel zon op dak in 2020 bij:

 • koopwoningen: 20%
 • sociale huurwoningen: 14%
 • bedrijven en kantoren: 10%
 • Zonne-energie: zie onderstaande infographic

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl