Voortgangsrapportage energie

Tussen 2015 en 2022 is de CO2-uitstoot met 26% verminderd. Dit komt doordat inwoners minder CO2 zijn gaan uitstoten en omdat de elektriciteit en warmte groener is geworden.

Het gasverbruik is afgenomen, voornamelijk door de hoge prijzen. Daardoor voelden meer mensen de noodzaak om de thermostaat lager te zetten en om energiebesparende maatregelen te nemen. Het volle stroomnet vormt een groter probleem, vooral voor grote bedrijven die de gevolgen al ervaren. We spreken op landelijk en regionaal niveau over het nemen van maatregelen om te voorkomen dat ook netcongestie voor kleinverbruikers zoals het mkb en huishoudens ontstaat.

Lees meer over hoe we omgaan met een vol stroomnet

Andere belangrijke stappen in 2023:

  • De stadswarmte in Utrecht is 40% duurzamer in 2022 tegenover 2015. Dat komt omdat we meer duurzame warmte gebruiken en het warmtesysteem zuiniger is geworden.
  • Het energieverbruik in de stad daalde met 6% tussen 2015 en 2022. Terwijl het aantal inwoners groeide met 8%.
  • Het aantal zonnepanelen bleef groeien in 2023. In totaal liggen er zonnepanelen op 36% van de Utrechtse daken.
  • We leverden 3.015 energieboxen met een persoonlijk advies om energie te besparen. Inzet van de energieboxen met een coaching gesprek werkt goed, blijkt uit evaluatie, omdat hiermee direct energie kan worden bespaard.
  • Rondom de binnenstad voerden we een deuren-dicht-campagne. Na deze campagne hield 78% van de ondernemers hun deur dicht (voor de actie 60%).

De voortgangsrapportage informeert over de voortgang, de resultaten en de leerervaringen van het energiebeleid in de stad.

Lees meer in de voortgangsrapportage energie 2023

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl

X (eerder Twitter)

@Energie030