Voortgangsrapportage energie

De CO₂-uitstoot daalde met 31% per inwoner tussen 2015 en 2021. Deze daling is vooral te danken aan schonere stroom door zon- en windenergie. We kregen in 2022 meer vragen van bewoners en ondernemers over energie besparen door de hoge energieprijzen. We gaan minder gas en meer elektriciteit gebruiken. Daarom werken we met netbeheerders Stedin en TenneT aan oplossingen om het stroomnet te verbeteren en te versterken.

Andere belangrijke stappen in 2022:

  • De verwarming in Utrecht is 45% duurzamer in 2022 tegenover 2015. Dat komt omdat we meer duurzame warmte gebruiken en een zuiniger warmtesysteem.
  • Het energieverbruik in de stad daalde met 0,8% tussen 2015 en 2021. Terwijl het aantal inwoners groeide met 7%.
  • Het aantal zonnepanelen bleef groeien in 2022. In totaal liggen er zonnepanelen op 29% van de Utrechtse daken.
  • We hadden meer dan 15.000 contacten met bewoners over energie besparen. Bijvoorbeeld via JouwHuisSlimmer (avonden), energieadviezen en de klimaatkermis. Dit betekent dat we twee keer zoveel aantal contacten hadden in 2022 dan in 2021.  
  • We leverden in 2.691 energieboxen met een persoonlijk advies om energie te besparen. In 2021 waren dit nog 1.910 energieboxen. In 2022 brachten we op verschillende manieren de energieboxen onder de aandacht. Bijvoorbeeld door huis-aan-huis bij huurders langs te gaan.
  • Vanaf 2008 controleerden we 1.977 bedrijven of ze alle verplichte maatregelen uitvoerden die ze binnen vijf jaar terugverdienen. Bijvoorbeeld het aanpassen van de verlichting of ventilatie.
  • In de binnenstad voerden we een deuren-dicht- campagne. Na deze campagne hield 46% van de ondernemers hun deur dicht. In 2023 gaan we ook in andere delen van de stad langs de deuren om ondernemers te adviseren over energie besparen.  

Lees meer over de resultaten in 2022

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl

X (eerder Twitter)

@Energie030