Woo-verzoek

Aanvraag omgevingsvergunning, het kappen en herplanten van 12 bomen, Europalaan 34 te Utrecht , GU-Z2024-0000545

Europalaan 34, 2526 KS te Utrecht                                                                      

GU-Z2024-0000545

Toelichting: het kappen en herplanten van 12 bomen

Datum ontvangst aanvraag: 15 januari 2024

Reageren op de aanvraag

Binnen de wettelijke termijn neemt de gemeente een besluit over deze aanvraag. Wilt u reageren voordat dit besluit is genomen? E-mail dan naar bekendmakingen@utrecht.nl de volgende gegevens: het kenmerk van de aanvraag, de titel van de aanvraag, uw naam, adres, telefoonnummer, en uw reactie. Doe dit zo snel mogelijk, zodat uw reactie ook meegenomen kan worden bij de beoordeling van de aanvraag.

Stukken inzien

Wilt u deze aanvraag met de stukken die daarbij horen inzien? Dat kan als volgt:

  • Kijk hieronder op deze webpagina of er bijlagen staan die u wilt inzien.
  • E-mail naar bekendmakingen@utrecht.nl de volgende gegevens:
    • Het kenmerk van deze aanvraag,
    • uw naam, adres en telefoonnummer,
    • en welke informatie u wilt inzien.

Wij e-mailen u dan de juiste stukken.

20240110 Notitie bij aanvraag kapvergunning B1A

Bijlage a - Verplantbaarheidsonderzoek Merwedekanaalzone Utrecht-3

Bijlage b - Bomenlijst inventarisatie

Bijlage c - LMU 20231205 Boominventarisatie B1-A3 overzicht

Bijlage d - LMU 20231205 Boominventarisatie B1-A3 kapaanvraag nieuwbouw

Bijlage e - RE Merwede kapvergunning Akkoord GenSen

Bijlage f - WKZ-Greystar-akkoord kappen bomen Portaal-30112023

Bijlage h - Re Merwede bomen te kappen B1A Archeoloog

Ecologisch werkprotocol MREH B.V

Vergunning aanvraag 2024011500658

De publicaties over omgevingsvergunningen kappen worden tijdelijk op www.utrecht.nl bij de Woo-dossiers gepubliceerd. Naar verwachting zullen de publicaties medio februari weer op de website www.overheid.nl onder bekendmakingen worden geplaatst.

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl