Nieuws

Groei aantal minima vlakt af

Utrecht telde in 2016 meer huishoudens met een laag inkomen dan in 2012, maar de groei vlakt wel af. Dat blijkt uit de Armoedemonitor 2017. Zo'n...

Aardwarmteproject LEAN in de startblokken

Om de Utrechtse klimaatambities te realiseren is de verduurzaming van de warmtevoorziening van huizen en gebouwen essentieel. Aardwarmte (geothermie)...

Glazen huis 030 in Stadskantoor

In de hal van het Stadskantoor staat van maandag 18 t/m donderdag 21 december weer een glazen huis. Het Glazen huis 030 is deze week een plek in...

Extra inzet inzameling afval en kerstbomen rond feestdagen

De komende tijd stuurt de gemeente Utrecht een brief aan alle huishoudens in de stad. In deze huis-aan-huis brief kondigt de gemeente maatregelen aan,...

Nieuwe openbare toiletten in binnenstad en stadsparken

Vier Utrechtse stadsparken krijgen permanente toiletvoorzieningen. De binnenstad krijgt vier verzinkbare toiletliften die geschikt zijn voor zowel...

Ontwerp busbaan Dichterswijk vrij voor inspraak

Het college geeft het voorlopig ontwerp voor de busbaan Dichterswijk vrij voor inspraak. Reageren op het ontwerp en het bestemmingsplan voor de...

Extra geld voor de begeleiding van kinderen in de maatschappelijke opvang

De gemeente Utrecht gaat in 2018 170.000 euro extra investeren in de begeleiding van kinderen die met hun ouders in de crisisopvang verblijven. Deze...

College omarmt buurtplan Kanaalstraat

Het college stemt op hoofdlijnen in met de Visie Kanaalstraat/Damstraat die is opgesteld door bewoners en ondernemers uit Lombok. Bewoners en...

Parkeergarage blijkt bedrijfsverzamelgebouw

De gemeente Utrecht heeft vandaag met hulp van de politie 83 garageboxen gecontroleerd in de parkeergarage aan de Faustdreef / Rubicondreef in...

Uitbreiding Utrechts activiteitenaanbod

De gemeente vergroot het Utrechtse aanbod van laagdrempelige groepsactiviteiten op de grens van zorg en welzijn. In 2018 kunnen hierdoor ruim 8000...

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht