Nieuws

Utrecht verscherpt milieuzone en voert zero-emissiezone in voor schonere lucht

Het college van B en W heeft de verkeersbesluiten voor de milieuzone en de zero-emissiezone vastgesteld. En het ontheffingenbeleid voor beide zones…

Nieuw: melding doen via app 'Zo Gemeld'

Utrechters kunnen vanaf nu ook meldingen doen via de gratis app 'Zo Gemeld'. Inwoners kunnen daar meldingen doorgeven over bijvoorbeeld afval, groen,…

Hoogste punt nieuwbouw (College) Ariane de Ranitz bereikt

Donderdag 13 juni hesen leerlingen en Wethouder Dennis de Vries (Vastgoed en Jeugd) in het bijzijn van personeel en partners de vlag voor het hoogste…

Gemeente Utrecht sluit Roverspact voor een groenere stad voor bewoners

De gemeente Utrecht, Utrechtse woningcorporaties (Bo-Ex, Portaal, Cazas Wonen, SSH), Utrecht Natuurlijk en stichting Struikroven sloten vandaag het…

Koninklijke onderscheiding voor voormalige directeur Vereniging Spierziekten Nederland

Op vrijdag 7 juni ontvangt de heer Marcel Timmen (1959) uit Utrecht een koninklijke onderscheiding uit handen van locoburgemeester Eelco Eerenberg.…

Groen licht voor bouw windpark Rijnenburg en Reijerscop

De Utrechtse gemeenteraad stemde gisteren in met het bestemmingsplan voor de vier windmolens in Rijnenburg en Reijerscop. Hiermee geeft de raad groen…

17e-eeuws rioolstelsel onder oude gebouwen Tivoli opengemaakt

Tijdens de verbouwing van panden aan Oudegracht 245 is een zeer groot en uniek gangenstelsel opengemaakt. Het betreft een bakstenen riool uit de 17e…

Maatregelen om fietsoversteek bij 't Goylaan overzichtelijker te maken

De gemeente Utrecht gaat de fietsoversteek op het voorrangsplein bij 't Goylaan verbeteren. Dat is nodig om de oversteek veiliger te maken. Uit recent…

Utrecht breidt subsidieregeling groene daken uit

Zowel de subsidie per vierkante meter als de maximale subsidie voor bedrijven, stichtingen en verenigingen wordt verhoogd. Ook stijgt de subsidie mee…

Plan bouw flexwoningen ‘Tussen de Rails’ naar de gemeenteraad 

Het plan voor de bouw van 450 flexwoningen op de locatie 'Tussen de Rails' bij Lunetten-Koningsweg in Utrecht is voor besluitvorming naar de…

Ruim 150 nieuwe sociale huurwoningen aan de Reitdiepstraat

Rivierenwijk krijgt 154 nieuwe woningen aan de Reitdiepstraat. Woningcorporatie Bo-Ex heeft plannen om 119 sociale huurappartementen en 35 sociale…

Nieuwe campagne tegen afval bij ondergrondse containers  

In Utrecht zetten bewoners regelmatig hun vuilniszak naast of in de buurt van ondergrondse afvalcontainers, terwijl ze niet vol zijn. Ook wordt…

Oranjebrug vanaf maandag 3 juni weer open voor autoverkeer

De Oranjebrug gaat maandag 3 juni aan het einde van de dag weer open voor autoverkeer. De brug was sinds 22 april uit voorzorg gesloten voor auto- en…

Utrecht blijft maatregelen nemen om woningbouw op gang te houden

De gemeente Utrecht blijft maatregelen nemen om de woningbouwproductie op peil te houden. Voor de gemeentelijke investeringen in mobiliteit, groen en…

Voorjaarsnota Utrecht: Koers houden in financieel moeilijk tijden  

De gemeente Utrecht zit in een financieel moeilijke periode door bezuinigingen vanuit het Rijk, maar blijft investeren in de toekomst. Dat staat in de…

Utrecht helpt kleine VvE’s met isoleren

In Utrecht komt slechte isolatie veel voor bij woningen die onderdeel zijn van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Daarom start de gemeente met een…

Plan Natuurgebied Zuilen: meer natuur en biodiversiteit

De gemeente wil in het gebied langs de Vecht bij Slot Zuylen de natuur en de biodiversiteit versterken en meer openbaar groen voor Utrechters mogelijk…

Utrecht onderzoekt met draagbare meetkastjes hittestress bij inwoners

De gemeente Utrecht zoekt in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie en de Provincie Utrecht vrijwilligers die met speciale draagbare…

Werkzaamheden nieuwe inrichting Amsterdamsestraatweg van start

De Amsterdamsestraatweg – de langste straat van Utrecht – wordt opnieuw ingericht, waardoor de verkeersveiligheid verbetert en planten en bomen meer…

Resultaten grootschalige controle garageboxen

Bij een grootschalige controle van garageboxen in Utrecht Overvecht is een grote hoeveelheid materialen voor het plegen van plofkraken aangetroffen.…

Gemeente Utrecht verbetert doorstroming kruising Goylaan - Linschotensingel

Van 13 mei tot en met 21 juni werkt de gemeente aan het kruispunt van ’t Goylaan met de Linschotensingel en de Scherpenburglaan. De kruising wordt…

Utrechtse gemeenteraad stemt in met invoer betaald parkeren

De gemeenteraad stemde vandaag in met het voorstel om in Utrecht buurt voor buurt betaald parkeren in te voeren. De stad start in 2024 met de wijken…

22 miljoen voor woningen Beurskwartier, Zuilense Vecht en Galgenwaard

Utrecht ontvangt voor drie projecten 22,1 miljoen euro van het Rijk vanuit de Woningbouwimpuls. Daarmee zijn alle drie de aangevraagde projecten voor…

Kosten herstel wervengebied naar beneden bijgesteld

Het herstel van werfkelders ligt op schema: 18 kelders zijn hersteld, 12 kelders worden nu opgeknapt en er zijn 22 herstelplannen gereed.…

Gemeente Utrecht onderzoekt oprichting van een eigen warmtebedrijf

De gemeente Utrecht gaat de oprichting van een eigen warmtebedrijf onderzoeken. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders bekendgemaakt.…

Utrecht Monitor 2024: Een hoge score op brede welvaart, maar er zijn ook zorgen

Vandaag verschijnt de Utrecht Monitor 2024, waarin de gemeente Utrecht met cijfers en trends laat zien hoe de stad ervoor staat. In de monitor wordt…

Utrecht legaliseert thuiswerken voor sekswerkers

Een sekswerker moet legaal vanuit de eigen woning kunnen werken, net als bij andere aan huis gebonden beroepen. De voorwaarden voor thuissekswerk gaat…

Onderzoek naar meer groen, voorzieningen en woningen aan Graadt van Roggenweg

Gemeente Utrecht en eigenaar Athora Netherlands onderzoeken of de aansluiting van de kantoorgebouwen aan de Graadt van Roggenweg op het toekomstige…

Koningsdag in Utrecht

26 en 27 april worden Koningsnacht en Koningsdag weer uitbundig gevierd in Utrecht. De gemeente verwacht veel bezoekers van binnen en buiten de stad.…

Meest kansrijke gebieden voor opwek schone energie in Utrecht in kaart

Uit onderzoek is gebleken wat de meest kansrijke gebieden zijn in Utrecht om schone energie op te wekken met windmolens, zonnepanelen of aardwarmte.…

Denk mee over wonen in Utrecht, nu en in de toekomst

De gemeente Utrecht werkt aan een nieuw plan voor het thema wonen voor de periode 2025-2040, en roept hiervoor de hulp van de inwoners in. “We willen…

Utrechtse Dom krijgt échte wijzerplaten terug

Op maandag 6 mei worden de originele wijzerplaten teruggeplaatst op de Utrechtse Domtoren. Het gaat om vier wijzerplaten, elk met een diameter van…

Utrecht lanceert meetlat voor nieuwe economie

Hoe groen, inclusief en eerlijk ondernemen Utrechtse bedrijven? Vandaag presenteert de gemeente Utrecht de eerste Utrechtse Nieuwe Economie Index…

Utrecht op zoek naar extra plekken voor asielzoekers door Spreidingswet

Utrecht gaat op zoek naar ruim 500 extra plekken voor asielzoekers die medio 2025 beschikbaar moeten zijn. Dit in het kader van de landelijke…

Kinderraad in gesprek op stadhuis

De Stedelijke Kinderraad stelt woensdag 17 april vragen aan de gemeenteraad en wethouder Dennis de Vries. In de raadszaal van het stadhuis komen 45…

Voorlopig ontwerp vastgesteld voor veiliger en groener Donaudreef

De gemeente Utrecht heeft het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Donaudreef in Overvecht vastgesteld. Het doel van deze herinrichting is…

Utrecht zet mobiele camera in voor handhaving op brom- en snorfietsregels

Utrecht zet vanaf 15 april een mobiele kentekencamera in voor de handhaving op brom- en snorfietsregels. Uit metingen blijkt dat ongeveer driekwart…

Honderdste onderwijsambassadeur in Utrecht gevierd op basisschool de Boomgaard

Er zijn 100 onderwijsambassadeurs in de stad Utrecht. Op woensdag 10 april is dit gevierd met groep 3 leerlingen op basisschool de Boomgaard in…

Ontwerp omgevingsvisie Overvecht ter inzage

De wijk Overvecht wordt groener, veiliger en beter bereikbaar. Ook komen er nieuwe woningen en werkplekken bij. Dat staat in het concept van de…

Utrecht start solidariteitsfonds om ouderbijdragen eerlijker te verdelen

De gemeente zet samen met schoolbesturen in Utrecht een solidariteitsfonds op, om zo de ouderbijdragen eerlijker te verdelen en alle kinderen gelijke…

College Utrecht stelt voor betaalbaarheidsgrens betaalbare koop te verlagen van €435.000 naar €390.000 

Het College van B&W van de gemeente Utrecht stelt voor de grens voor betaalbare koop te verlagen van €435.000 naar €390.000, en daarmee aan te sluiten…

Woonadviseur helpt Utrechtse 55plussers bij passend wonen  

Utrechters vanaf 55 jaar die vragen hebben over de woning waarin zij oud willen worden, kunnen vanaf vandaag terecht bij de Woonadviseur Ouderen…

Wonen, werken en horeca in voormalig gevangenis Wolvenplein

Voormalig gevangenis Wolvenplein gaat open voor publiek met onder meer woningen, horeca en werkruimtes. Het college heeft de zogeheten…

Nieuwe koers voor Utrecht: alle Utrechters een stem en meer eigenaarschap

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) presenteert vandaag haar nieuwe plannen voor samenwerking met Utrechters. Onder de vlag ‘Samen stad…

De bibliotheek wordt laagdrempelig en toegankelijker in de wijk

De bibliotheek is meer dan alleen een plek om boeken te lezen en lenen. Steeds vaker speelt de bibliotheek een belangrijke rol in onze samenleving,…

Utrecht komt met aangepaste Huisvestingsverordening

Wie vanaf 1 juli 2024 een nieuwbouwwoning wil kopen met een verkoopprijs tot € 390.000, heeft daarvoor een huisvestingsvergunning nodig. De gemeente…

Sluiting twee garageboxen bedrijventerrein Lage Weide

Tijdens een gezamenlijke actie van politie, douane en gemeente op bedrijventerrein Lage Weide zijn onder andere meer dan honderd kilo softdrugs, een…

Utrecht investeert in kunstgrasveld op sportpark De Dreef voor gelijke kansen in Overvecht

In de zomer van 2025 vervangt de gemeente Utrecht het grasveld op Sportpark De Dreef in Overvecht door kunstgras. De gemeente kiest hiervoor om de…

Einde restauratie Domtoren nadert, tijd om de Dom te vieren!

Na vijf jaar verscholen te zijn geweest achter steigerdoek komt de Dom dit jaar uit de steigers en krijgt Utrecht haar icoon terug. De restauratie…

Onderzoek legt bodem onder kostenregeling kelderherstel

Gemeente Utrecht heeft onderzoek laten doen om te komen tot een definitieve kostenregeling voor het herstel van kelders in het wervengebied. De…

Nieuw inkoopprogramma gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht presenteert vandaag het nieuwe en ambitieuze uitvoeringsprogramma Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven & Inkopen (MVOI).…

Utrecht neemt adviezen burgerberaad over

Het eerste Utrechtse burgerberaad heeft verschillende adviezen voor de jaarwisseling opgeleverd. Uit de gemeentelijke toets blijkt dat de adviezen…

Utrecht wijst 36 jonge monumenten aan

Gemeente Utrecht voegt 36 nieuwe monumenten toe aan de stad. Het gaat om woonhuizen en wooncomplexen, onderwijs- en kantoorgebouwen, religieuze…

Ruimte en duidelijkheid voor evenementen

Utrecht wil nieuwe regels voor tien evenementenlocaties in de stad. Voor deze locaties is een ‘locatieprofiel’ opgesteld. Daarmee kan de gemeente…

Gemeente Utrecht gaat schuldhulpverlening inwoners in kwetsbare positie zelf uitvoeren

De gemeente gaat de schuldhulpverlening van kwetsbare Utrechters voor eigen rekening nemen. De huidige samenwerking met uitvoerder Stadsgeldbeheer…

  Hulp en contact Gemeente Utrecht

  Telefoon

  14 030

  E-mail

  Reactieformulier

  Contactgegevens voor pers

  Bezoekadres

  Stadsplateau 1
  3521 AZ Utrecht

  Postadres

  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht