Nieuws

Windpark Rijnenburg en Reijerscop weer een stap dichterbij

Vandaag is het bestemmingsplan voor de vier windmolens in Rijnenburg en Reijerscop ter besluitvorming naar de gemeenteraad verstuurd. Hiermee zet de…

Utrecht verkleint gezondheidsverschillen; Alle inwoners een eerlijke kans op gezond leven

De gezondheidsverschillen tussen groepen Utrechters zijn hardnekkig en groot. De gemeente Utrecht gaat die verschillen verkleinen, zo staat in de…

Bredere fietspaden en voorrang voor fietsers op doorfietsroute Lage Weide – Nieuwegein - Houten

Bredere fietspaden, voorrang op kruisend verkeer en meer bomen en groen: zo wil gemeente Utrecht het aantrekkelijk maken om de fiets te nemen van Lage…

Utrecht krijgt eigen circulair grondstoffendepot

De gemeente Utrecht krijgt een eigen grondstoffendepot voor de opslag van materialen uit de openbare ruimte die geschikt zijn voor hergebruik.…

Utrecht zet in op duurzaam werk voor Utrechters in kwetsbare positie

Utrecht gaat meer inzetten op specifieke doelgroepen om mensen met een bijstandsuitkering duurzame banen te geven. Ook wil de gemeente meer inzetten…

Ruim 180 meldingen in eerste maanden Utrechts Ombudsloket

Het Utrechts Ombudsloket heeft sinds de start op 1 september ruim 180 meldingen binnengekregen. Het loket is er voor alle Utrechters die niet weten…

Gemeente Utrecht brengt statushouders en werkgevers samen in Project U-Match

Gemeente Utrecht zet samen met Hogeschool Utrecht in op vernieuwende leerwerktrajecten voor statushouders, waarbij specifieke vakkennis,…

Utrecht bereikbaar houden; hier werken we aan de stad in 2024 en 2025

In grote delen van Utrecht West en de binnenstad vinden er in 2024 en 2025 werkzaamheden plaats. We maken straten groener, zorgen ervoor dat ze…

Utrecht start beweegprogramma op 7 scholen

De gemeente Utrecht en SportUtrecht starten een beweegprogramma op scholen om kinderen meer te laten bewegen. Het programma biedt verschillende spel-…

Ruim een derde van alle Utrechtse daken heeft zonnepanelen

In 2023 ligt op 36 procent van alle Utrechtse daken zonnepanelen. Dat blijkt uit de jaarlijkse zonnemonitor van de gemeente Utrecht. Leidsche Rijn…

Regels voor uitingen bij uniform boa’s en toezichthouders versoepeld

Utrecht maakt het mogelijk om een religieuze of levensbeschouwelijke uiting toe te voegen aan het uniform van buitengewoon opsporingsambtenaren…

Utrechtse lesmodule over straatintimidatie krijgt landelijk vervolg

Sinds vandaag is een Utrechtse lesmodule over straatintimidatie beschikbaar voor alle basisscholen en middelbare scholen in Nederland. De lesmodule is…

Overeenstemming 162 sociale huurwoningen Wetering-Zuid

Cazas Wonen, de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht hebben overeenstemming bereikt over het realiseren van 162 sociale huurwoningen in het…

Meer levendigheid en groen in straten rond TivoliVredenburg

De openbare ruimte tussen TivoliVredenburg, Hoog Catharijne en het Vredenburgplein moet groener, beter verlicht en veiliger worden. Daarvoor heeft het…

Nieuw woonproject ‘Nest’ biedt veilige woonplek aan kinderen

Kinderen hebben een veilige woonplek nodig om zich te kunnen ontwikkelen en deel te worden van de maatschappij. Utrecht werkt hard aan gelijke kansen…

Utrecht kiest voor kinderen in armoedebestrijding

De gemeente Utrecht gaat de strijd aan tegen armoede bij gezinnen met kinderen. Dat betekent dat de gemeente ook kiest voor besparingen bij andere…

Nieuwe water- en groenprojecten in Utrecht in 2024

Utrecht start in 2024 11 extra projecten die de stad meer klimaatbestendig maken. De klimaatverandering stelt de stad voor verschillende uitdagingen,…

Grote gemeenten vragen om meer maatregelen Rijk vanwege stijging aantal dak- en thuislozen

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag maken zich grote zorgen over de groeiende dakloosheid in Nederland. Het aantal mensen dat dakloos is, is…

Vernieuwd Welkomhuis biedt nog meer plek aan inburgeraars

Het vernieuwde Welkomhuis aan de Grebbeberglaan 3A is op 19 januari 2024 feestelijk geopend. Het Welkomhuis biedt een plek voor inburgeraars om elkaar…

Start bouw nieuw clubgebouw USV Elinkwijk

Zaterdag 20 januari slaat wethouder Eva Oosters (sport) de eerste paal van het nieuwe clubgebouw van USV Elinkwijk. Hiermee begint ook de…

Ruim 70 nieuwe woningen aan de Kögllaan

De plannen voor de Kögllaan 26 en Managelaan zijn door het college van B en W vrijgegeven voor inspraak. Hier komen 72 nieuwe sociale- en middenhuur…

Lage Weide wordt duurzaam bedrijventerrein

Op Lage Weide slaan verschillende partijen en overheidsinstanties de handen ineen om een duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein van het…

Aanvragen Project- en Impulssubsidie Cultuur laagdrempeliger in 2024

Creatieve makers en organisaties, ervaren en onervaren, kunnen vanaf 2 januari 2024 weer Project -en Impulssubsidie aanvragen. Dit zijn de meest…

Jaarwisseling in Utrecht relatief rustig verlopen, wel geweld tegen agenten

De jaarwisseling in Utrecht is over het algemeen feestelijk en relatief rustig verlopen. Dat blijkt uit de voorlopige rapportages van politie,…

Handhavingsprogramma 2024: aandacht voor seksuele straatintimidatie en lachgas en extra inzet op afval en leegstand

Het college van B en W heeft het handhavingsprogramma voor 2024 vastgesteld. Hierin staan de taken van toezicht en handhaving voor het komende jaar.…

Regio Utrecht presenteert onderzoeksresultaten naar de effecten van het Alternatief Ring Utrecht

Minder files op de A27, minder risico’s, ruimte voor nieuwe woningen en banen, zonder verbreding van de snelweg. Dit is de kern van het voorstel…

Start bouw tijdelijke woningen Pagelaan

Woensdag 20 december markeerde wethouder De Vries, samen met ontwikkelaars Janssen de Jong Projectontwikkeling, inspire*, van Adrighem en Leyten de…

Meer nieuwe fietsparkeerplaatsen in vooroorlogse buurten

Gemeente Utrecht wil in overleg met bewoners het aantal fietsparkeerplaatsen in vijf vooroorlogse buurten uitbreiden. Het streven is om in 2024 300…

Geen handhaving betaald parkeren tijdens feestdagen

Er wordt niet gehandhaafd op betaald parkeren tijdens de komende feestdagen. Het college heeft dit besluit op verzoek van de gemeenteraad genomen…

Gemeente sluit overeenkomst met nieuwe aandeelhouder voor realisatie MARK

De bouw van ruim 1000 woningen in drie woontorens in Leidsche Rijn komt steeds dichterbij. De gemeente en Ontwikkelcombinatie KEES B.V. hebben een…

Opkoopbescherming werkt: meer kans op een koopwoning

Op 18 maart 2022 is in Utrecht de opkoopbescherming in werking getreden: een maatregel die woningen beschermt tegen het opkopen door ondernemingen of…

Subsidie voor drie jongerencultuurhuizen Leidsche Rijn en Vleuten – De Meern

Utrecht wil dat er in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten – De Meern drie jongerencultuurhuizen komen. De ontwikkelmogelijkheden voor jongeren op het…

Nieuwbouw aan de Veilingstraat; tot 110 sociale huurwoningen

Er komen tot 110 sociale huurwoningen aan de Veilingstraat 10. Het college van B&W heeft het ontwerpbestemmingsplan voor deze locatie ter inzage…

Gemeente Utrecht bant plastic wegwerpbekers uit Stadhuis en Stadskantoor

Vanaf 1 januari 2024 verdwijnen alle plastic wegwerpbekertjes uit de gebouwen van de gemeente Utrecht. Vanaf het nieuwe jaar worden die niet meer…

Vernieuwing en vergroening Thomas a Kempisplantsoen

Er is een volgende stap gezet voor de vernieuwing van het Thomas a Kempisplantsoen. Het bestemmingsplan is door het college van B&W ter inzage gelegd,…

Wijkaanpak Overvecht ontvangt twee grote subsidies van het Rijk

€ 14 miljoen vanuit het Volkshuisvestingsfonds, € 7 miljoen vanuit Kansrijke Wijk.

Op 8 en 12 december heeft gemeente Utrecht twee grote financiële…

Nieuw bijzonder schoolgebouw in Leidsche Rijn Centrum klaar voor gebruik

In Leidsche Rijn Centrum staat een nieuw gebouw met een bijzonder karakter. In het gebouw aan het Berlijnplein 300 zitten middelbare school Academie…

Aanwijzing Grave van Solmsstraat 2 en 4 tot gemeentelijk beschermd monument

Twee panden aan de Grave van Solmsstraat worden mogelijk benoemd tot beschermd monument. Het gaat om een voormalige jongensschool en een voormalig…

Meer ruimte voor creatieve makers

Vanaf 1 januari 2024 kunnen zowel bestaande als nieuwe broedplaatsen subsidie aanvragen voor het realiseren van nieuwe en uitbreiden van bestaande…

Vrijwilligerstrofee voor Ahmed Amraoui en Utrecht Pride

Vandaag, op Nationale Vrijwilligersdag, was de uitreiking van de Utrechtse Vrijwilligerstrofee 2023. De heer Ahmed Amraoui is verkozen tot…

Utrecht versoepelt de regels voor zonnepanelen op monumenten

Gemeente Utrecht versoepelt opnieuw de regels voor het plaatsen van zonnepanelen op beschermde monumenten en op panden in beschermde stads- en…

Utrecht helpt inwoners met isolatiemaatregelen

De gemeente Utrecht is een speciale inkoopactie gestart om inwoners te helpen hun energiekosten te verlagen. Tijdens deze inkoopactie kunnen eigenaren…

Utrecht op weg naar circulaire stad in 2050

In het Utrecht van 2050 zijn de ondergrondse containers voor restafval niet meer nodig, worden bouwmaterialen hergebruikt, laten we kapotte spullen…

Gemeente Utrecht start pilot met fietssensoren

De gemeente Utrecht start een pilot met slimme fietssensoren op de kruising Biltstraat - Kruisstraat. Deze sensoren registreren het aantal en de…

Koudweerregeling voor dak- en thuislozen start maandag 27 november

Gemeente Utrecht start vanaf maandagavond 27 november de koudweerregeling voor mensen die dak- en thuisloos zijn. De koudweerregeling gaat in als de…

Uitslag Tweede Kamerverkiezing gemeente Utrecht

De uitkomst van de Tweede Kamerverkiezing in de gemeente Utrecht is bekend. Nadat de laatste kiezers op 22 november 2023 hun stem hadden uitgebracht,…

  Hulp en contact Gemeente Utrecht

  Telefoon

  14 030

  E-mail

  Reactieformulier

  Contactgegevens voor pers

  Bezoekadres

  Stadsplateau 1
  3521 AZ Utrecht

  Postadres

  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht