Nieuws

Schoon en veilig sekswerk in Utrecht

De gemeente Utrecht werkt aan een stad waar sekswerkers veilig, schoon en transparant hun beroep kunnen uitoefenen. Daar past een nieuw en modern…

Huurteam Utrecht zorgt voor 600.000 euro huurverlaging

Huurteam Utrecht heeft in 2022 een recordbedrag aan huur omlaag weten te krijgen in procedures die door huurders waren aangespannen tegen hun…

Utrecht Overvecht: stap voor stap vooruit

Het gaat steeds wat beter met Utrecht Overvecht. Het aantal werkloosheids- en bijstandsuitkeringen is gedaald, er is minder jeugdoverlast, het aantal…

Maatregelenpakket Lucasbolwerk en Hieronymusplantsoen

De gemeente komt met een breed pakket aan maatregelen om de overlast en criminaliteit bij het Lucasbolwerk en Het Hieronymusplantsoen aan te pakken.…

Gemeente Utrecht komt met eigen geluidsnormen voor windmolens in Rijnenburg

De gemeente Utrecht heeft bekendgemaakt onder welke voorwaarden de bouw van vier windmolens in Rijnenburg en Reijerscop kan plaatsvinden. Utrecht is…

Proef met laadlantaarns in Utrecht

Op 24 mei worden in Kanaleneiland en in Ondiep de eerste twee laadlantaarns in gebruik genomen. Als de proef een succes is, dan komen er nog meer bij…

Sluiting pand Amsterdamsestraatweg

Vandaag, vrijdag 19 mei, is op last van burgemeester Dijksma een pand op de Amsterdamsestraatweg gesloten vanwege de vondst van een explosief.

Utrecht maakt nieuw stadspark in Leidsche Rijn Centrum met bewoners en partners

In Leidsche Rijn Centrum komt een nieuw groen stadspark: Park Leeuwesteyn. Het park wordt samen met bewoners en maatschappelijke partners ontworpen.…

Ockhuizen biedt straks ruimte aan natuur, recreatie en zonnevelden

In Ockhuizen, onderdeel van het landgoed Haarzuilens, komen meer recreatiemogelijkheden, wordt de biodiversiteit in het gebied verhoogd en wordt…

Utrecht houdt koers op Utrechtse woningmarkt

De gemeente Utrecht gaat maatregelen nemen om de woningbouwproductie op peil te houden. Op de korte en lange termijn bekijkt de gemeente Utrecht samen…

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht