Nieuws - Pagina 3 van 6

Voorkeursscenario voor nieuw depot gemeente en Centraal Museum

Het huidige gezamenlijke depot van de afdeling erfgoed van de gemeente en het Centraal Museum voldoet niet meer aan de eisen. In de afgelopen periode…

Utrecht schrijft tender uit voor Nieuwe Zandpad

Het college van B en W schrijft vandaag de tender uit voor de ontwikkeling en exploitatie van het Nieuwe Zandpad. De voorwaarden voor deze tender…

Aantal verkeersslachtoffers in 2019 weer licht gedaald

Het aantal ongevallen op gemeentelijke wegen in Utrecht nam in 2019 opnieuw af ten opzichte van eerdere jaren. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse…

Overeenstemming over afhandeling geschillen UCK

De gemeente heeft overeenstemming bereikt met de curator van het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) over de afhandeling van de geschilpunten. Op 6…

15 miljoen extra voor verbetering Overvecht, Batau en Vollenhove

Het kabinet heeft vrijdag 15 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verdere verbetering van de wijken Overvecht in Utrecht, Vollenhove in Zeist en…

Druk op daklozenopvang in Utrecht blijft onverminderd hoog

De tijdelijke extra locatie voor nachtopvang heeft niet geleid tot voldoende opvangcapaciteit om alle rechthebbende daklozen in Utrecht een slaapplek…

Nieuwe adviseurs in de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving

De Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving gaat in 2020 van start met nieuwe adviseurs.

De commissie adviseert de gemeente over kunst in de…

Herdenking aanslag 18 maart

Utrecht organiseert op woensdag 18 maart een samenkomst ter herdenking van de tramaanslag op het 24 Oktoberplein, precies een jaar geleden. De…

Publicatie lijst huurwoningen die niet in orde zijn

De gemeente gaat handhavingsbesluiten publiceren over woningen waar misstanden zijn aangetroffen en verhuurders de situatie niet op orde hebben. Het…

Afspraken over informatievoorziening risicovolle projecten gemeente

De gemeente gaat de (financiële) risico’s van grote projecten zoals de restauratie van de Domtoren, de aanleg van de Noordelijke Randweg Utrecht en…

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht

 

Uw mening