Nieuws - Pagina 3 van 7

Utrechts convenant: 2000 extra studentenwoningen en afname wachttijd met 1 jaar

Minimaal 2000 studentenwoningen extra realiseren bovenop de 3.500 die al op de planning staan, de wachttijd voor een studentenwoning laten afnemen met…

Rotsoord wordt groener en klimaatbestendig

Meer groen, minder parkeerplaatsen en waterdoorlatende bestrating moeten Rotsoord aantrekkelijker maken en beter beschermen tegen oververhitting op…

Alle Utrechtse tech- en IT-opleidingen onder één digitaal dak

Vanaf vandaag staat het aanbod van alle Utrechtse tech- en IT-opleidingen op één platform: www.TekkieWorden.nl. Het platform helpt de IT-sector en…

Resultaten aslastonderzoek gemeentelijk wagenpark

De gemeente Utrecht heeft de aslast van de afvalinzamel- en reinigingsvoertuigen van de gemeente onderzocht. Aanleiding hiervoor is de brede aanpak…

Utrecht 2020: cijfers en trends

Afgelopen jaar groeide Utrecht met ongeveer 4.800 inwoners en telde 357.719 inwoners op 1 januari 2020. Hiermee is Utrecht de tweede snelst groeiende…

Start proeftuin naar huisvesting creatieve sector Utrechtse regio

In juni start een proeftuin om op verschillende (erfgoed) locaties in de Utrechtse regio werkruimte te creëren voor makers. Vraag en aanbod naar…

Utrecht werkt aan natuurlijkere aanpak van de eikenprocessierups

De gemeente Utrecht gaat komende jaren werken aan een natuurlijkere aanpak van de eikenprocessierups. Voorbeeld is het planten van meer struiken en…

Zwemmen in Utrechtse zwembaden weer mogelijk

Er kan vanaf vandaag weer gezwommen worden bij Den Hommel, Fletiomare, De Kwakel of de Krommerijn. De Utrechtse zwembaden worden gefaseerd geopend:…

Praat mee over herinrichting Kanaalstraat en Damstraat

Utrecht gaat de Kanaalstraat en Damstraat in Lombok opnieuw inrichten. Belangstellenden kunnen t/m woensdag 3 juni hun mening geven over het…

Jaarstukken 2019: resultaat zal hard nodig zijn voor dit jaar

De gemeente Utrecht heeft het jaar 2019 afgesloten met een positief saldo van 82 miljoen euro. Dit komt doordat een aantal geplande uitgaven naar 2020…

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht

 

Uw mening