Nieuws - Pagina 3 van 9

Utrecht neemt maatregelen voor gezonde lucht

De luchtkwaliteit in Utrecht wordt steeds beter, maar is nog steeds niet gezond genoeg volgens de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie.…

Basiszorg daklozen per 1 januari 2021 onder één organisatie

De gemeente Utrecht heeft de Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht geselecteerd om vanaf 1 januari 2021 de basiszorg te bieden aan alle…

Utrecht, dé sportieve talentstad van Nederland

Utrechtse sportaanbieders, het bedrijfsleven, maatschappelijke partners uit de stad en gemeente Utrecht intensiveren de samenwerking rondom topsport…

Verruiming armoederegelingen heeft effect

Utrecht verruimde de afgelopen jaren meerdere armoederegelingen, waardoor een grotere groep Utrechters er recht op heeft. De resultaten hiervan zijn…

Partners in energietransitie positief over samenwerking

Utrecht heeft onderzocht hoe de gemeente samen met andere partijen de energietransitie vormgeeft. De gemeente heeft ruim dertig partners bevraagd. Zij…

Eerste 40 parkeerplaatsen binnenstad dit jaar weg

Utrecht wil dit jaar de eerste veertig parkeerplaatsen in de binnenstad opheffen. Uiteindelijk moeten de komende jaren stapsgewijs 267 parkeerplaatsen…

Evenementen en initiatieven kunnen weer, zij het onder voorwaarden

Om de inwoners en bezoekers van Utrecht de mogelijkheid te bieden om in onze stad evenementen en activiteiten te kunnen bezoeken, kunnen er onder…

Bruggenstudie levert negen prioriteiten op

Een nieuwe studie stelt voor om op negen plaatsen in de stad een fietsbrug of tunnel aan te leggen of te verbeteren. In totaal onderzocht de gemeente…

Woondeal Utrecht wil betere investeringscondities voor corporaties

Corporaties in de regio Utrecht kunnen hun woningopgave over vijf jaar niet meer betalen. Daardoor komt de realisatie van betaalbare woningen verder…

Utrecht opent hotel voor wilde bijen

Utrecht heeft de komst van een reclamemast aangegrepen om een mooie plek voor wilde bijen te maken. In een bloemenweide langs de A2 staat een…

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht