Nieuws - Pagina 5 van 9

Gemeente Utrecht en partners starten voorlichtingscampagne over het voorkomen van rattenoverlast

Vanaf 28 mei start onder de noemer, ‘Rat in de stad, zo voorkom je dat’, een publieke voorlichtingscampagne over het voorkomen van rattenoverlast in…

Overheidssteun voor Utrechtse culturele instellingen

Een aantal Utrechtse culturele instellingen kan waarschijnlijk rekenen op financiële steun van de overheid vanwege de gevolgen van het coronavirus.…

Plan voor 38 woningen aan Jutfaseweg

Rond de voormalige tegelfabriek aan de Jutfaseweg komen 38 woningen. Het college heeft ingestemd met de uitgangspunten van het plan van Mozaïek…

Utrecht verhoogt subsidie voor toegankelijkheid tijdelijk naar 100%

Utrechtse bedrijven en organisaties die werken aan toegankelijkheid kunnen per 20 mei 2020 100% subsidie ontvangen met een maximum van €20.000 per…

Meer dan 800 Utrechtse vrijwilligers actief als taal- en huiswerkmaatje

In Utrecht zijn sinds maart in totaal zo’n 800 vrijwilligers gekoppeld aan gezinnen met kinderen die extra steun nodig hadden met taal en huiswerk…

Plan voor 40 nieuwbouwwoningen in Zuilen

Utrecht onderzoekt de mogelijkheid om woningen te bouwen aan de Vechtsteinlaan in Zuilen, waar nu nog een bedrijfsgebouw staat. Hoeveel woningen er…

Vervolgstap aanpak 1,5 meter-samenleving: uitbreiding terrasruimte voor horeca

Tot uiterlijk 1 november 2020 mogen in Utrecht bestaande terrassen onder voorwaarden tijdelijk worden uitgebreid. Dit heeft het gemeentebestuur…

Utrecht, NS en Synchroon presenteren plannen Wisselspoor

Het tweede deel van de nieuwe wijk Wisselspoor krijgt maximaal 1050 woningen en 28.000 m2 ruimte voor andere voorzieningen. Het ruige en industriële…

Gemeenteraad Utrecht rapporteert over integriteit

Integriteit is een absolute kernwaarde voor de 45 Utrechtse raadsleden. Utrechters moeten er op kunnen rekenen dat hun vertegenwoordigers in de raad…

Utrechts convenant: 2000 extra studentenwoningen en afname wachttijd met 1 jaar

Minimaal 2000 studentenwoningen extra realiseren bovenop de 3.500 die al op de planning staan, de wachttijd voor een studentenwoning laten afnemen met…

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht