Nieuws - Pagina 5 van 6

Meer woningen en woonvormen voor ouderen in Utrecht

De gemeente Utrecht gaat zich samen met haar partners in de woningbouwopgave voor de stad extra inzetten op meer woningen en woonvormen voor ouderen.…

Uitslagenavond gemeenteraadsverkiezing 16 maart 2022

Op woensdag 16 maart 2022 worden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Voor veel politieke partijen en kandidaat-raadsleden is dit een…

Gemeente Utrecht stelt 520.000 euro beschikbaar aan sportaanbieders

In navolging van het Utrechts Herstel en Innovatie pakket voor Cultuur, Erfgoed, Sport en Welzijn wordt nogmaals 520.000 beschikbaar gesteld om…

Trappen aan de Moreelsebrug stap dichterbij

De gemeente heeft afspraken met Klépierre gemaakt en met ProRail voortgang geboekt in het mogelijk maken van trappen aan de Moreelsebrug. “Hierdoor…

Verbeteringen in het Stationsgebied

De gemeente zet samen met Klépierre stappen naar verdere vernieuwing en verbetering van het Stationsgebied. Een aantal zaken vanuit de vernieuwing van…

Utrechtse gemeenten doen Rijk concreet aanbod voor opvang asielzoekers en huisvesting statushouders

Voor de opvang van asielzoekers en huisvesting van statushouders is er op dit moment te weinig plek. Ook ontbreekt het aan voldoende menskracht om…

Aanvraag voor coffeeshop Elektronweg

De gemeente heeft een aanvraag gekregen voor de start van een coffeeshop op het bedrijventerrein aan de Elektronweg. Het college van burgemeester en…

Utrechts MBO versterkt door gezamenlijke aanpak

Met het plan ‘Sterk Utrechts MBO’ hebben gemeente Utrecht en de Utrechtse mbo’s de afgelopen jaren gewerkt aan het creëren van een podium en meer…

Groen licht voor bouw van 4.250 woningen in Merwede

De gemeenteraad heeft ingestemd met het bestemmingsplan voor de wijk Merwede. Dit maakt het mogelijk om te starten met de eerste bouwfase van 4.250…

Sloop en nieuwbouw aan het Van Heukelompark

Woningcorporatie Mitros heeft voorgesteld om in Zuilen 102 woningen, een atelierruimte en 61 garageboxen te vervangen door circa 150 tot 190 nieuwe…

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht