Ondernemen Samenwerking in gebieden en branches

In verschillende gebieden en branches nemen ondernemers zelf het initiatief om samen aan de slag te gaan met verduurzaming. De gemeente helpt deze initiatieven en nodigt u uit om aan te sluiten bij de samenwerkingsverbanden die er al zijn.

Staat uw gebied of branche er niet bij? Dan kunt u zelf ook een samenwerkingsverband binnen uw gebied of branche opstarten. Wij bespreken graag met u hoe wij u daarbij kunnen helpen.

Bestaande initiatieven op bedrijventerreinen

EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB)

EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) helpt om de bedrijfsvoering van bedrijven duurzamer te maken. Bijvoorbeeld door:

  • inzicht in de energiehuishouding
  • begeleiding bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen
  • financieringsconstructies.

Energieloket

ECUB heeft samen met de gemeente een digitaal energieloket gelanceerd. Utrechtse bedrijven kunnen subsidie aanvragen om onderzoek te doen naar het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. De bijdrage betreft maximaal de helft van de kosten, met een maximum van 1500 euro. Het gaat om kosten voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek, businesscase berekeningen of het aanvragen van subsidies of offertes. Meer informatie en aanvragen: Ecub.nl

Convenant Bedrijvenpark Rijnsweerd

Stichting Kantorenpark Rijnsweerd (SKR) heeft een plan voor verduurzaming en modernisering van het kantorenpark. De stichting doet dit samen met de Ondernemers Kring Rijnsweerd (OKR), eigenaren, huurders en de gemeente.

Bestaande initiatieven binnen branches

Horeca

Wij helpen Utrechtse horecabedrijven met informatie en kennis. We koppelen ambassadeurs uit de sector aan bedrijven die willen verduurzamen.

Zorg

Wij helpen zorginstellingen bij het verduurzamen van hun vastgoed en bedrijfsvoering en helpen met de Milieuthermometer Zorg. Hiermee kunt u een overzicht maken om maatregelen te budgetteren, plannen en uitvoeren. Instellingen kunnen daarbij advies krijgen van stichting Stimular. Jaarlijks geven instellingen de behaalde resultaten door en een aantal keren per jaar komen zij samen om ervaringen met elkaar te delen. 

Sport

Vereniging Sport Utrecht (VSU) helpt sportverenigingen bij het verduurzamen van hun accommodatie en helpt bij de invoering van energiebesparende maatregelen.

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl

Twitter

@Energie030

Nieuwsbrief

Aanmelden