Samenwerken in gebieden en branches

In verschillende gebieden en branches nemen ondernemers zelf het initiatief om samen aan de slag te gaan met verduurzaming. De gemeente helpt deze initiatieven. We nodigen u van harte uit om aan te sluiten bij de samenwerkingsverbanden die er al zijn.

Staat uw gebied of branche er niet bij? Dan kunt u zelf ook een samenwerkingsverband binnen uw gebied of branche opstarten. Wij bespreken graag met u hoe wij u daarbij kunnen helpen.

Doe mee met Energienetwerk Utrecht

Organisaties, overheden en bedrijven in Utrecht werken samen om steeds meer woningen en andere gebouwen energiezuinig te maken. En om schone, duurzame energie te gebruiken. Sinds juni 2020 zijn we met verschillende partijen begonnen met het stadsakkoord Utrecht aardgasvrij. Nu heet dit Energienetwerk Utrecht. We zijn van start gegaan met 19 projecten voor een aardgasvrije en CO2-neutrale stad. Daarin is ruimte voor experimenteren, innoveren en kennisdelen. Het netwerk zal nog verder groeien. Wilt u met uw organisatie of bedrijf ook meewerken aan een aardgasvrij stad?

Sluit u aan bij het Energienetwerk Utrecht

Gebieden

  • Overvecht-Noord
  • Utrecht Science Park

De gemeente werkt samen met bedrijven aan het verduurzamen van gebieden. We onderzoeken hoe Overvecht-Noord aardgasvrij kan worden. Ook ondersteunen we instellingen op Utrecht Science Park om versneld aardgasvrij te worden. Vanuit deze proeftuinen kunnen we ervaring opdoen voor meer gebieden. Hebt u vragen of wilt u aansluiten bij de samenwerking? Neem dan contact op via duurzaamvastgoed@utrecht.nl.

Bedrijventerreinen

Energiecollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB)

Het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) helpt om uw bedrijfsvoering duurzamer te maken. Dit doet het collectief op Lage Weide, De Wetering en Haarrijn, maar ook op andere bedrijventerreinen. Bijvoorbeeld door:

  • inzicht in de energiehuishouding
  • begeleiding bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen
  • hulp en korting bij de aanschaf van zonnepanelen, LED-verlichting of groene stroom

Kijk voor meer informatie en lid worden op ecub.nl.

Convenant Bedrijvenpark Rijnsweerd

De Stichting Kantorenpark Rijnsweerd (SKR) heeft een plan voor verduurzaming en modernisering van het kantorenpark. De stichting doet dit samen met de Ondernemers Kring Rijnsweerd (OKR), eigenaren, huurders en de gemeente.

Branches

Horeca en detailhandel

Het horecaloket van de gemeente helpt Utrechtse horecabedrijven met informatie en kennis. We koppelen ambassadeurs uit de sector aan horecabedrijven die willen verduurzamen.

Samen met stichting Klimaatgerust helpen we ondernemers in de detailhandel en horeca om stappen te zetten. Met een klimaatscan krijgt u inzicht in mogelijke energiebesparingen. Een persoonlijk klimaatplan geeft aan hoe uw bedrijf op de langere termijn aardgasvrij kan worden. Klimaatgerust ondersteunt bij afspraken met verhuurders over het delen van kosten en baten. Met het bronzen, zilveren en gouden klimaatcertificaat kunt u klanten laten zien wat u doet aan duurzaamheid. Veel ondernemers zijn al goed op weg.

Kijk voor meer informatie, factsheets en online tools op klimaatgerust.nl.

Zorg

Binnen de Green Deal Duurzame Zorg werken we samen met zorginstellingen aan de verduurzaming van de bedrijfsvoering. We ondersteunen door adviseurs beschikbaar te stellen en kenniskringen te organiseren. Het gaat om:

  • terugdringen van CO₂-uitstoot
  • bevorderen van circulair werken
  • terugdringen van medicijnresten in rioolwater
  • creëren van een gezondheid bevorderende leefomgeving

Via de Milieuthermometer Zorg krijgt u inzicht in de milieu impact en verduurzaming van uw instelling. Met het bronzen, zilveren en gouden certificaat maakt u als zorginstelling uw verduurzaming zichtbaar.

“De Milieuthermometer helpt bij lastige keuzes en minder voor de hand liggende oplossingen”

Lees de ervaringen van het St. Antonius Ziekenhuis en de Forensische Zorgspecialisten.

Sport

Als sportvereniging kunt u vaak flink besparen op het energiegebruik voor verlichting, verwarming en warm water voor de douches. Denk aan LED-lampen, het optimaliseren van de verwarmingsinstallatie of het zelf opwekken van duurzame energie met zonnepanelen of een warmtepomp. In samenwerking met Sport Utrecht stimuleren en ondersteunen we u bij verduurzaming.

Sport Utrecht denkt actief met u mee over technische oplossingen en financieringsmogelijkheden. Wilt u hulp bij het realiseren van uw plannen, neem dan contact op via info@sportutrecht.nl. Kijk voor meer informatie op sportutrecht.nl.

Hulp en contact Duurzaam ondernemen