Ondernemen Inkopen en aanbesteden

Domtoren

De gemeente Utrecht koopt allerlei producten, diensten en werken in. Van grote, unieke projecten als het bouwen van bruggen tot de aanschaf van software pakketten, elektriciteit, Wmo-hulpmiddelen, bedrijfskleding en de inhuur van uitzendkrachten. Hebt u interesse om opdrachten van de gemeente Utrecht uit te voeren? Hier vindt u informatie over inkopen en aanbesteden.

Inkopen

In 2015 heeft de gemeente op basis van het toenmalige collegeakkoord en de Aanbestedingswet een Nota Inkoop vastgesteld.
In deze nota staan de kaders voor het inkopen van leveringen, diensten en werken door de gemeente Utrecht. Deze Nota blijft geldig en wordt regelmatig aangepast aan ontwikkelingen en nieuw beleid. Wilt u meer weten over de doelstellingen van de gemeente, kijk dan op Inkoopbeleid.

Aanbesteden

Bij aanbestedingen maakt de gemeente bekend een opdracht te willen laten uitvoeren en vraagt bedrijven om een offerte in te dienen. Bij aanbestedingen krijgt iedere ondernemer een eerlijke kans om een overheidsopdracht te krijgen.

Wie kunnen meedingen?

Ieder bedrijf kan meedingen bij aanbestedingen. De gemeente Utrecht kondigt al haar Europese en nationale aanbestedingen aan op TenderNed. Tevens zijn de aanbestedingen opgenomen onderaan deze pagina in de inkoopplanning. Via TenderNed kunt u automatisch op de hoogte blijven van opdrachten die misschien interessant zijn. Daarvoor moet u zich eerst aanmelden als gebruiker. In de tekst van de publicatie en de documenten die daarbij horen, kunt u zien welke eisen de gemeente aan de inschrijvende partijen stelt om te kunnen meedingen naar een opdracht.

Meer informatie over de aanbestedingen

De informatie en stukken die bij een aanbesteding horen kunt u downloaden van TenderNed. In de aankondiging en in de offerteaanvraag staat vermeld waar u terecht kunt met vragen over de aanbesteding.

Social return

Wij willen zoveel mogelijk mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. Daarom hebben wij in ons aanbestedingsbeleid sociale voorwaarden opgenomen. Bij aanbestedingen vult u als opdrachtnemer (werkgever) een percentage van de opdrachtsom in door social return.

Algemene informatie over aanbesteden

Inhuur personeel

Voor het inhuren van (tijdelijk) personeel maakt de gemeente Utrecht gebruik van het Marktplein Inhuur

Hulp en contact Inkopen en aanbesteden

Telefoon

14 030

E-mail
inkoop@utrecht.nl

Postadres

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven, Financiën, Inkoop en Juridische zaken
Postbus 10080
3505 AB Utrecht