Ondernemen Inkopen en aanbesteden

Domtoren

Wij kopen allerlei producten, diensten en werken in. Van grote, unieke projecten als het bouwen van bruggen tot de aanschaf van software pakketten, elektriciteit, Wmo-hulpmiddelen, bedrijfskleding en de inhuur van uitzendkrachten. Op deze webpagina vindt u informatie over hoe wij inkopen en aanbesteden. En welke doelen wij nastreven.

De Nota Inkoop

In 2020 hebben we op basis van het collegeakkoord en de Aanbestedingswet de Nota Inkoop (pdf, 510 kB) vastgesteld. In deze nota staan de kaders voor het inkopen van leveringen, diensten en werken. We vinden belangrijk dat we:

 • inkopen tegen de optimale integrale prijs/kwaliteitverhouding
 • onze doelen halen
 • transparant en integer zijn
 • de administratieve lasten zo beperkt mogelijk houden
 • met onze beschikbare middelen maximale waarde voor de stad creëren.

We kunnen onze doelen aanpassen of aanscherpen.

Informatie over aanbestedingen

We kondigen al onze Europese en nationale aanbestedingen aan op TenderNed. Op deze website staan alle vooraankondigingen, aankondigingen van opdrachten en aankondigingen van gegunde opdrachten. Wilt u automatisch op de hoogte blijven van onze aankondigingen, dan kunt u zich aanmelden via TenderNed

De informatie en stukken die bij een aanbesteding horen, kunt u downloaden van TenderNed. In de aankondiging en in de offerteaanvraag staat vermeld waar u terecht kunt met vragen over de aanbesteding. In de tekst van de publicatie en de documenten die daarbij horen, kunt u zien welke eisen wij aan de inschrijvende partijen stellen om te kunnen meedingen naar een opdracht. Ieder bedrijf kan meedingen bij de Europese en Nationale aanbestedingen.

Voor een meervoudig onderhandse aanbesteding, wordt vooraf gevraagd naar uw interesse. Als u een offerte uit mag brengen, ontvangt u hiervoor een uitnodiging via TenderNed. Zorg er tijdig voor dat u over een registratie bij TenderNed en e-Herkenning beschikt. Als u een nog onbekende partij bent voor de gemeente, kunt u zelf actief uw bedrijf onder de aandacht brengen door een bericht met uw interesse te sturen naar inkoop@utrecht.nl. Vermeld hierbij in welke meervoudig onderhandse aanbesteding u interesse toont. Alleen bij gerichte interesse wordt uw bericht in behandeling genomen.

We publiceren ieder kwartaal een inkoopplanning onderaan deze pagina. Daarin staan de geplande aanbestedingen. Aan de inkoopplanning kunt u geen rechten ontlenen.

Doelstellingen en ambities

Wilt u leveren aan de gemeente? Wij streven naar een zo goed mogelijke verhouding tussen onze doelstellingen en onze inkoopwensen. Dit vindt u terug in onze vraag aan de markt. Denk daarbij aan de volgende doelstellingen en ambities.

Informatiesessie inkoop

 • Maakt u als onze stad nog mooier, groener of socialer met uw kennis, product of dienst?
 • Iets te verkopen aan de gemeente?
 • Wilt u als bewoner een gemeentelijk taak overnemen?

We organiseren regelmatig online informatiesessies. Wisselende onderwerpen zoals inkoop, verkoop, inhuur, sociaal ondernemen en bewonersbod staan op de agenda. Daarna is ruimte voor het open gesprek.

Planning

Donderdag 8 juli 09.00–11.00

 • actueel overzicht inkoopopdrachten van de gemeente
 • doelstellingen gemeente – algemene toelichting

Dinsdag 21 september 15.00–17.00

 • social return
 • marktplein: de plek voor inhuur/de plek voor ZZP’ers

Donderdag 21 oktober 15.00-17.00

 • bewonersbod: kan ik als inwoner gemeentelijke taken overnemen?
 • hoe raak ik als ondernemer bekend bij de gemeente?

Maandag 15 november 10.00–12.00

 • duurzaamheid
 • hoe koopt de gemeente in?

Aanmelden

Aanmelden kan via inkoop@utrecht.nl.

In december maken we de planning voor 2022 bekend.

Inhuur personeel

Gemeente Utrecht heeft als organisatie soms tijdelijk externe inhuur nodig. Bijvoorbeeld omdat we bepaalde kennis nodig hebben of te weinig eigen capaciteit hebben. We organiseren de tijdelijke inhuur van professionals via het Marktplein Inhuur Utrecht. Op dit digitale marktplein komen vraag naar en aanbod van tijdelijke professionals eenvoudig bij elkaar. Zelfstandigen en personele bemiddelaars krijgen een eerlijke kans om voor ons te komen werken. Op deze manier is ons inhuurproces open en transparant voor iedereen.

Algemene informatie over aanbesteden

Hulp en contact Inkopen en aanbesteden

Postadres

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven, Financiën, Inkoop en Juridische zaken
Postbus 10080
3505 AB Utrecht