Inkopen en aanbesteden

Domtoren

Wij kopen allerlei producten, diensten en werken in. Van grote, unieke projecten als het bouwen van bruggen tot de aanschaf van software pakketten, elektriciteit, Wmo-hulpmiddelen, bedrijfskleding en de inhuur van uitzendkrachten.

Op deze pagina vindt u informatie over hoe wij inkopen en aanbesteden. En welke doelen wij nastreven.

De Nota Inkoop

In 2020 hebben we op basis van het collegeakkoord en de Aanbestedingswet de Nota Inkoop (pdf, 510 kB) vastgesteld. In deze nota staan de kaders voor het inkopen van leveringen, diensten en werken. We vinden belangrijk dat we:

 • inkopen tegen de beste prijs/kwaliteitverhouding
 • onze doelen halen
 • transparant en integer zijn
 • de administratieve lasten zo beperkt mogelijk houden
 • met onze beschikbare middelen maximale waarde voor de stad creëren

We kunnen onze doelen aanpassen of aanscherpen.

Informatie over aanbestedingen

We kondigen al onze Europese en nationale aanbestedingen aan op TenderNed en Mercell Source-to-Contract. Op deze websites staan alle aankondigingen van opdrachten en aankondigingen van gegunde opdrachten. Wilt u automatisch op de hoogte blijven van onze aankondigingen, dan kunt u zich aanmelden via TenderNed en Mercell.

De originele publicatie van onze aanbestedingen vindt plaats via Mercell. De informatie en stukken die bij een aanbesteding horen, kunt u downloaden van Mercell. In de aankondiging en in de offerteaanvraag staat vermeld waar u terecht kunt met vragen over de aanbesteding. In de tekst van de publicatie en de documenten die daarbij horen, kunt u zien welke eisen wij aan de inschrijvende partijen stellen om te kunnen meedingen naar een opdracht. Ieder bedrijf kan meedingen bij de Europese en Nationale aanbestedingen.

Voor een meervoudig onderhandse aanbesteding, wordt vooraf gevraagd naar uw interesse. Als u een offerte uit mag brengen, ontvangt u hiervoor een uitnodiging via Mercell. Zorg er tijdig voor dat u over een registratie bij Mercell beschikt.

We publiceren iedere 3 maanden een inkoopplanning onderaan deze pagina. Daarin staan de geplande aanbestedingen. Aan de inkoopplanning kunt u geen rechten ontlenen.

Doelstellingen en ambities

Wilt u leveren aan de gemeente? Wij willen een zo goed mogelijke verhouding tussen onze doelstellingen en onze inkoopwensen. Dit vindt u terug in onze vraag aan de markt. Denk daarbij aan de volgende doelstellingen en ambities.

Informatiebijeenkomsten inkoop

 • Maakt u onze stad nog mooier, groener of socialer met uw kennis, product of dienst?
 • Iets te verkopen aan de gemeente?
 • Wilt u als bewoner een gemeentelijk taak overnemen?

We organiseren regelmatig online informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u kiezen uit de onderwerpen inkoop, verkoop, inhuur, duurzaamheid, social return en bewonersbod. Er ruimte voor eigen inbreng en het open gesprek.

Planning

2023

 • Woensdag 15 november, 11.00 - 12.00 uur
 • Woensdag 13 december, 11.00 - 12.00 uur

2024

 • Woensdag 10 januari, 11.00 - 12.00 uur
 • Woensdag 14 februari, 11.00 - 12.00 uur
 • Woensdag 13 maart, 11.00 - 12.00 uur
 • Woensdag 17 april, 11.00 - 12.00 uur
 • Woensdag 15 mei, 11.00 - 12.00 uur
 • Woensdag 12 juni, 11.00 - 12.00 uur
 • Woensdag 17 juli, 11.00 - 12.00 uur
 • Woensdag 14 augustus, 11.00 - 12.00 uur
 • Woensdag 18 september, 11.00 - 12.00 uur
 • Woensdag 16 oktober, 11.00 - 12.00 uur
 • Woensdag 13 november, 11.00 - 12.00 uur
 • Woensdag 11 december, 11.00 - 12.00 uur

Aanmelden

Aanmelden kan via inkoop@utrecht.nl.

Langere termijnen rondom vakantieperiodes

De inschrijvingstermijnen zijn rond de vakantieperiodes ruimer. Dit geeft iedereen extra tijd en ruimte. Dat is beter voor de markt, de gemeente en de offertes.

Database (lokale) ondernemers

Utrecht moedigt lokaal ondernemerschap aan door lokale bedrijven en ZZP’ers te benaderen bij zowel enkelvoudige als meervoudige aanbestedingen. Wilt u ons laten weten dat u producten, diensten of werken aan ons kunt leveren? Dan kunt u zich aanmelden voor onze database.

Meld u aan voor de database

Inhuur personeel

Gemeente Utrecht heeft als organisatie soms tijdelijk externe inhuur nodig. Bijvoorbeeld omdat we bepaalde kennis nodig hebben of te weinig eigen capaciteit hebben. We organiseren de tijdelijke inhuur van professionals via het Marktplein Inhuur Utrecht.

Op dit digitale marktplein komen vraag naar en aanbod van tijdelijke professionals eenvoudig bij elkaar. Zelfstandigen en personele bemiddelaars krijgen een eerlijke kans om voor ons te komen werken. Op deze manier is ons inhuurproces open en transparant voor iedereen.

Algemene informatie over aanbesteden

Hulp en contact Inkopen en aanbesteden

Postadres

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven, Financiën, Inkoop en Juridische zaken
Postbus 10080
3505 AB Utrecht