Vergunningen en regels voor ondernemers

Als ondernemer moet u zich houden aan regels en in het bezit zijn van de juiste vergunningen.

Vergunningen per branche

Sommige vergunningen en regels gelden speciaal voor 1 bepaald type ondernemer. Bijvoorbeeld horecaondernemers (horecaloket), winkeliers, kinderopvangondernemers of vuurwerkhandelaren.

Ook kan de burgemeester een gebouw, gebied of bedrijfstak aanwijzen waarvoor een vergunning nodig is om een bedrijf te hebben of te wijzigen. De burgemeester doet dit om het ondernemersklimaat te verbeteren. Gebieden en bedrijfstakken die zijn aangewezen vindt u op  www.utrecht.nl/apv.

Weet u al welke vergunning of ontheffing u nodig hebt? Vraag de vergunning of ontheffing direct aan in het online loket.


Gebouw en grond: (ver)bouwen, bestemming en gebruik

Informatie voor bouwprofessionals

  • Bent u bijvoorbeeld projectontwikkelaar, aannemer of architect? Bekijk dan de informatie voor bouwprofessionals. U leest met welke regels, afspraken en vergunningen u te maken kunt hebben.

Openbare ruimte


Milieu

  • Wilt u weten wat uw wettelijke plichten zijn en hoe we dit controleren? Kijk dan op Ondernemen en milieu.
  • Wilt u meer informatie over energiebesparing, energieopwekking en vergroening van uw bedrijfsvoering? Bekijk dan onze informatie over bedrijven en energie.
  • Informatie over bodemsanering en hoe u dat aanpakt, vindt u onder Bodem.
  • Wilt u vuurwerk opslaan? Kijk op de pagina Vuurwerkvergunning.
  • Milieueffectrapportage nodig voor uw bouwproject? Meer informatie vindt u op de pagina MER-beoordeling aanvragen.


Reclame en verlichting

  • Voor onder andere het verspreiden van reclamemateriaal, reclame aan de gevel en feestverlichting zijn vergunningen nodig. Voor reclame op lichtmasten en in bushokjes kunt u terecht bij reclamebedrijven. Lees alle informatie op de pagina reclame in de buitenruimte.

Evenement of feest

Als u een buitenevenement organiseert, dan moet u meestal een vergunning aanvragen. Soms hoeft u alleen een melding doen. Vul het formulier Vergunningcheck evenement in. U krijgt dan meteen informatie over wat u moet doen voor het organiseren van uw evenement.

Lees alles over vergunningen, regels en informatie voor de organisatie op onze pagina voor organisator van een evenement. Wilt u een binnen-evenement organiseren? Ga dan naar: Binnenlocaties

Wilt u (meer) geluid maken? Of de verlichting tijdens het evenement buiten langer laten branden? Vraag dan een tijdelijke ontheffing aan. Deze ontheffing gaat alleen over evenementen die u binnen uw bedrijf houdt (inclusief sportvelden).

Wilt u vuurwerk gebruiken bij een evenement? Kijk op de pagina Vuurwerkvergunning.


Verkeer en parkeren

Vergunningplicht autobranche Nieuw Overvecht

Voor de autobranche op bedrijventerrein Nieuw Overvecht geldt een vergunningplicht. Uit politiecijfers blijkt dat de autobranche op dit bedrijventerrein kwetsbaar is voor criminaliteit. Met de vergunningplicht willen we het bedrijventerrein prettiger en veiliger maken voor ondernemers. De vergunningplicht maakt het criminelen namelijk lastiger om een bedrijf te beginnen op het terrein. Ook kunnen we bedrijven beter controleren.

Vraag vergunning autobranche aan

Hulp en contact Ondernemen

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur