Vergunningen en regels voor ondernemers

Als ondernemer moet u zich houden aan regels. En u moet de juiste vergunningen hebben.

Weet u al welke vergunning of ontheffing u nodig hebt? Vraag de vergunning of ontheffing direct aan in het online loket.

Vergunningen en regels per onderwerp

Op deze pagina:


Gebouw en grond: (ver)bouwen, bestemming en gebruik

Informatie voor bouwprofessionals

  • Bent u bijvoorbeeld projectontwikkelaar, aannemer of architect? Bekijk dan de informatie voor bouwprofessionals. U leest met welke regels, afspraken en vergunningen u te maken kunt hebben.

Openbare ruimte


Milieu

  • Wilt u weten wat uw wettelijke plichten zijn en hoe we dit controleren? Kijk bij ondernemen en milieu.
  • Wilt u meer informatie over energiebesparing, energieopwekking en vergroening van uw bedrijfsvoering? Bekijk dan onze informatie over duurzaam ondernemen.
  • Meer weten over bodemsanering en hoe u dat aanpakt? Kijk bij bodem en bouwgrond.
  • Wilt u vuurwerk afsteken bij een evenement of vuurwerk opslaan of verkopen? Lees meer over vuurwerk.
  • Milieueffectrapportage nodig voor uw bouwproject? Meer informatie vindt u op de pagina MER-beoordeling aanvragen.


Reclame en verlichting

Voor het verspreiden van reclamemateriaal, reclame aan de gevel en feestverlichting hebt u een vergunning nodig. Voor reclame op lichtmasten en in bushokjes kunt u terecht bij reclamebedrijven. Lees meer over reclame.


Evenement of feest

Wilt u een evenement organiseren? Meestal hebt u hiervoor een vergunning nodig. Lees de informatie over evenement organiseren.Aangewezen gebouw, gebied of bedrijfstak

De burgemeester een gebouw, gebied of bedrijfstak aanwijzen waarvoor een vergunning nodig is om een bedrijf te hebben of te wijzigen. De burgemeester doet dit om het ondernemersklimaat te verbeteren.

Hulp en contact Ondernemen

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur