Brandveilig gebruik gebouw, melding doen

Gebruikt u een gebouw om veel mensen samen te laten komen? Dan moet dit brandveilig zijn. En soms moet u een melding doen.

Er zijn landelijke eisen voor het brandveilig gebruiken van bouwwerken. In een aantal gevallen moet u een melding brandveilig gebruik (of: gebruiksmelding) doen bij de gemeente. Met die melding laat u onder andere zien welke maatregelen u voor brandveiligheid hebt getroffen. Per gebouw doet u 1 melding. Verandert het gebruik van het gebouw? Dan moet u opnieuw een melding doen.

In sommige situaties hebt u een omgevingsvergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld nodig voor basisscholen, kinderdagverblijven, verzorgingshuizen en hotels. Meer informatie hierover vindt u bij: Brandveilig gebruik gebouwen, vergunning.

Voorwaarden

U doet een melding brandveilig gebruik als:

  • in het gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn, of
  • u het gebouw gebruikt voor kamerverhuur voor meer dan 4 wooneenheden, of
  • u voor de brandveiligheid van het gebouw gebruik maakt van andere maatregelen dan in het bouwbesluit staan (artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012)

Melding doen

Een melding brandveilig gebruik doet u minstens 4 weken voor u het gebouw gaat gebruiken. U doet de melding bij het Omgevingsloket online.

Doe een melding

Meer informatie

Hulp en contact Bouwen en verbouwen