Brandveilig gebruik gebouw, melding doen

Gebruikt u een gebouw om veel mensen samen te laten komen? Dan moet dit brandveilig zijn. En soms moet u een melding doen.

Er zijn landelijke eisen voor het brandveilig gebruiken van bouwwerken. In een aantal gevallen moet u een gebruiksmelding doen bij de gemeente. Met die melding laat u onder andere zien welke maatregelen u voor brandveiligheid hebt getroffen. Per gebouw doet u 1 melding. Verandert het gebruik van het gebouw? Dan moet u opnieuw een melding doen.

Wanneer moet u een gebruiksmelding doen?

Soms moet u een melding doen. Dat hangt af van de functie van het gebouw en van hoeveel mensen erin aanwezig zijn. Dit staat in het Besluit bouwwerken leefomgeving (artikel 6.6 met tabel).

Bijvoorbeeld:

  • als u in het gebouw meer dan 4 kamers gaat verhuren
  • als het gebouw een kantoor is waar meer dan 150 personen tegelijk werken
  • als in het gebouw meer dan 10 kinderen (jonger dan 12 jaar) of meer dan 10 mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking tegelijk aanwezig zijn

Melding doen

Een gebruiksmelding doet u minstens 4 weken voor u het gebouw gaat gebruiken. U doet de melding bij het omgevingsloket.

Doe een melding

Hulp en contact Bouwen en verbouwen