Ondernemen Brandveilig gebruik gebouw, melding doen

Gebruikt u een gebouw om veel mensen samen te laten komen? Dan moet dit brandveilig zijn. En soms moet u een melding doen.

Er zijn landelijke eisen voor het brandveilig gebruiken van bouwwerken. In een aantal gevallen moet u een melding brandveilig gebruik (of: gebruiksmelding) doen bij de gemeente. Met die melding laat u onder andere zien welke maatregelen u voor brandveiligheid hebt getroffen. Per gebouw doet u 1 melding. Verandert het gebruik van het gebouw? Dan moet u opnieuw een melding doen.

In sommige situaties hebt u een omgevingsvergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld nodig voor basisscholen, kinderdagverblijven, verzorgingshuizen en hotels. Meer informatie hierover vindt u bij: Brandveilig gebruik gebouwen, vergunning.

Wat te doen

Een melding brandveilig gebruik doet u minstens 4 weken voor u het gebouw gaat gebruiken. U doet de melding bij het Omgevingsloket online.

Doe een melding

Voorwaarden

U moet een melding brandveilig gebruik doen als:

  • in het gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn, of
  • u het gebouw gebruikt voor kamerverhuur voor meer dan 4 wooneenheden, of
  • u voor de brandveiligheid van het gebouw gebruik maakt van andere maatregelen dan in het bouwbesluit staan (artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012)

Meer informatie 

Hulp en contact Bouwen en verbouwen

WhatsApp voor ondernemers

06 - 24 92 76 65
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur