Nieuwe regels standplaatsvergunning aanvragen

Er zijn nieuwe regels voor standsplaatsen in de stad. Deze zijn op 25 april 2024 goedgekeurd. Er moesten nieuwe regels komen omdat de oude standplaatsvergunningen op 1 januari 2024 afliepen. In september 2024 kunnen ondernemers een nieuwe aanvraag doen voor een standplaatsvergunning.

Standplaatsen zijn kramen of verkoopwagens die los of in kleine groepjes (maximaal 5) in de openbare ruimte staan. Ondernemers verkopen hier bijvoorbeeld bloemen, fruit, of broodjes. Er zijn ook seizoensstandplaatsen, waar je bijvoorbeeld ijs of oliebollen kunt kopen.

Informatiebijeenkomsten over nieuwe regels

Wilt u meer informatie over het aanvragen van een nieuwe vergunning en wat u daarvoor nodig hebt? Kom dan naar de informatiebijeenkomst begin juli. Wij vertellen u dan ook meer over hoe wij de aanvragen beoordelen. De standplaatshouders krijgen hiervoor een uitnodiging.

Hebt u nog geen standplaats, maar bent u wel daarin geïnteresseerd? Ook voor deze groep organiseren we een informatiebijeenkomst in juli. Wilt u bij de informatiebijeenkomst aanwezig zijn? Stuur dan een e-mail naar standplaatsen@utrecht.nl.

Standplaatshouders houden tot najaar 2025 hun plek

De standplaatshouders die nu een plek hebben in de stad, mogen tot 1 oktober 2025 op deze plek blijven staan. Zij hebben daarvoor een gedoogverklaring gekregen van het college van burgemeester en wethouders. Ook de sta-dagen en regels blijven hetzelfde.

Wat houden de nieuwe regels in?

  • We kijken bij het beoordelen van de vergunningaanvragen welke producten op welke plek verkocht worden.
  • We gebruiken beoordelingspunten (selectiecriteria) bij meerdere aanvragen voor 1 standplaatskavel. We selecteren dan op duurzaamheid en binding met de wijk.

Welke producten mogen waar verkocht worden?

We willen een breed aanbod van winkels en levendige winkelgebieden. Zo zorgen we voor aantrekkelijke plekken waar ondernemers hun producten kunnen verkopen. We hebben daarom onderzocht hoe we bij de standplaatsen kunnen 'brancheren'. Met andere woorden: welke producten mogen op een standplaats verkocht worden.

Uit dit onderzoek kwam dat u op een standplaats alleen voedsel, diervoeding, en bloemen en planten mag verkopen. Dat zijn dezelfde producten die je nu kunt kopen op de standplaatsen. Producten zoals telefoonhoesjes of sokken, mag dus niet. Dat mag nu ook al niet.

Bij het beoordelen van de aanvragen voor een standplaatsvergunning gaan we eerst kijken naar het soort product dat u als standplaatshouder verkoopt. We maken daarbij onderscheid tussen standplaatsen bij winkels en standplaatsen bij begraafplaatsen en parken. Op de standplaatsen bij winkels mag u voedsel, diervoeding, en bloemen en planten verkopen. Op de standplaatsen bij parken en begraafplaatsen mag u alleen bloemen en planten en versbereide producten (zoals broodjes of smoothies) verkopen.

Beoordelingspunten duurzaamheid en binding met de wijk

We gebruiken punten voor het beoordelen van de aanvraag als er meer dan 1 inschrijving is voor 1 standplaatskavel. Bij duurzaamheid gaat het bijvoorbeeld om de duurzaamheid van de bedrijfsvoering, het transport en het verpakkingsmateriaal. Bij binding met de wijk gaat het bijvoorbeeld om klantenbinding in de wijk, meedoen aan wijkactiviteiten en werkgelegenheid en stageplaatsen aanbieden in de wijk.

Een beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen op deze punten. De ondernemer met het hoogst aantal punten krijgt de vergunning. U krijgt de tijd om uw plannen voor duurzaamheid en binding met de wijk waar te maken. U voert uw plannen uit in de periode dat uw vergunning geldig is. Dat is 15 jaar.

Waarom deze nieuwe regels?

Vroeger verlengden we de standplaatsvergunningen keer op keer. Maar volgens de Europese Dienstenrichtlijn en Nederlandse Dienstenwet mag dat niet meer. Deze richtlijn vereist dat iedereen een eerlijke, gelijke kans moet krijgen op een standplaats. Daarom hebben we in 2013 besloten om de vergunningen van de standplaatshouders nog 1 keer met 10 jaar te verlengen, tot 1 januari 2024. Dit was de overgangsperiode, zodat we nieuwe regels konden maken.

Eerst was het idee om bij meerdere vergunningaanvragen voor 1 standplaats te loten. Maar de gemeenteraad ging hier in 2023 niet mee akkoord. In plaats daarvan gaan we nu 'brancheren' (welke producten mogen op welke plek verkocht worden) en selecteren op duurzaamheid en binding met de wijk. De gemeenteraad ging daar op 25 april 2024 mee akkoord.

Hoe gaat het verder?

Het college van burgemeester en wethouders neemt in juni 2024 een besluit over de definitieve 'nadere regel' en het 'aanwijzingsbesluit'. We zetten deze stukken dan online. Vanaf 23 september 2024 kunnen ondernemers een nieuwe standplaatsvergunning aanvragen. We gaan die vervolgens beoordelen volgens de nieuwe regels. Hebt u een vergunning aangevraagd? Dan hoort u voor het einde van 2024 of u de vergunning krijgt.

Hulp en contact Standplaatsen

Telefoon

14 030