Ondernemen Onderneming toetsen aan bestemmingsplan

Bij een nieuwe vestiging of wijziging van een bedrijf raden wij u aan uw plannen eerst te toetsen aan het geldende bestemmingsplan. Zijn uw plannen in strijd met het bestemmingsplan? Dan kunt u in sommige gevallen een procedure voeren om af te wijken van de bestemming. Er zijn veel verschillende procedures die gevoerd kunnen worden.

Of medewerking aan een afwijking van het bestemmingsplan wenselijk is hangt af van het beleid dat de gemeente hiervoor heeft, bijvoorbeeld voor vestiging van horeca.

Uw plan is anders dan het bestemmingsplan

Passen uw plannen niet binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' aanvragen via het omgevingsloket. Dit gaat als volgt:

  • doe eerst de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl
  • kies onder stap 2 voor 'terrein inrichten of veranderen' en 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
  • vermeld duidelijk in uw aanvraag wat er precies verandert (aan, in of om uw bedrijfspand)

Dit stuurt u mee

  • Een duidelijke omschrijving van uw plannen.
  • Plattegrondtekeningen van de bestaande en nieuwe situatie (op schaal).
  • Gegevens over het aantal medewerkers en bezoekers. Plus een berekening waaruit blijkt dat u voldoet aan de parkeernormen (pdf, 804 kB) voor auto’s en fietsen.
  • Is er straks misschien sprake van geur- en geluidsoverlast? Dan doet u ook een milieumelding. Geef bij deze melding aan hoe u deze overlast tegengaat.
  • Vragen wij om een aanvullend rapport? Dan stuurt u deze ook mee, dus samen met uw aanvraag voor de omgevingsvergunning.

Indicatie aanvragen

De gemeente biedt ook de mogelijkheid om eerst een indicatieaanvraag in te dienen. Hierop krijgt u namelijk binnen enkele weken antwoord of het initiatief haalbaar is. Wanneer u een positief antwoord hierop ontvangt, kunt u hierna de omgevingsvergunning aanvragen. Tegen de uitkomst van de indicatieaanvraag is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Overleg

Wanneer u vragen hebt over de bestemmingen en vergunningen kunt u eerst overleggen met het ondernemersloket. Ga naar het formulier om een afspraak te maken.  

Hulp en contact Bouwen en verbouwen

WhatsApp voor ondernemers

06 - 24 92 76 65
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur