Predicaat hofleverancier

Het predicaat hofleverancier is een onderscheiding voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb). Zijne Majesteit de Koning kan dit predicaat aan bedrijven geven.

Om het predicaat hofleverancier te kunnen krijgen, moet een onderneming minimaal 100 jaar bestaan. Ook moet de onderneming een belangrijke plaats innemen in de regio. Het predicaat hofleverancier is maximaal 25 jaar geldig. Kijk voor meer informatie bij:

Eerste aanvraag predicaat

U vraagt het predicaat hofleverancier aan bij de gemeente waarin uw bedrijf volgens de statuten gevestigd is. De behandeling van een aanvraag duurt ongeveer 1 jaar. Doe uw aanvraag daarom op tijd. U doet de aanvraag naar aanleiding van een bijzonder jubileum. Bijvoorbeeld bij het 100-, 125- of 150-jarig bestaan van uw bedrijf. Een aanvraag bij een andere zeer bijzondere gebeurtenis in het bedrijf is ook mogelijk.

Verlengen predicaat

Wil uw bedrijf het predicaat verlengen? Vraag dan een verlenging aan ('bestendiging'). Dit gaat op dezelfde manier als een nieuwe aanvraag.Dit doet u ook als uw bedrijf verandert. Bijvoorbeeld bij een verandering in de statuten.

Voorwaarden

  • U kunt de geschiedenis van het ontstaan van uw bedrijf duidelijk laten zien.
  • Uw onderneming is van regionaal belang.
  • Het is een keurige onderneming en de eigenaar en het personeel zijn van goed gedrag.

Meesturen

Uw aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen.

  • Een recent en origineel uittreksel van de Kamer van Koophandel met de namen van de directie en bestuurders.
  • Een overzicht met naam, woonadres en geboortedata van alle directie- en bestuursleden.
  • Een direct bewijs van oprichting. Een aantal indirecte bewijzen is bij elkaar vaak ook voldoende.
  • Financiële jaarverslagen van de afgelopen 5 jaar.
  • Een uitgebreid verslag van de geschiedenis van de organisatie. Bijvoorbeeld over de groei, het personeelsbeleid, internationale zaken en hoogtepunten uit de geschiedenis van de organisatie.
  • Stukken die u belangrijk vindt om mee te sturen. Bijvoorbeeld jubileumboeken of foto’s van bijzondere momenten.
  • Bij verlenging stuurt u ook een verslag mee over de periode ná het krijgen van het predicaat of de laatste verlenging.

Aanvraag versturen

U vraagt het predicaat aan per post. Stuur uw aanvraag naar:

Gemeente Utrecht
t.a.v. Kabinet
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Hulp en contact Onderscheidingen

Telefoon

14 030

E-mail

kabinet@utrecht.nl

Ook voor vragen over het Predicaat Koninklijk of Hofleverancier, de Koninklijke Erepenning en het Carnegie Heldenfonds.