Afval Invoeren Het Nieuwe Inzamelen in Oost

In de wijk Oost zijn de voorbereidingen begonnen voor het invoeren van Het Nieuwe Inzamelen voor de Oudwijkerdwarsstraat en omgeving.

In november 2019 verstuurden we de brief met voorlopige locaties van de ondergrondse containers en verzamelplekken voor kliko’s en citybins. We organiseerden spreekuren en bewoners stuurden hun reactie via een zienswijze. De zienswijzen hebben we behandeld. Aan de hand van de ontvangen reacties en nader onderzoek hebben we een besluit genomen over de definitieve locaties. De werkzaamheden voor het plaatsen van de betonputten en de ondergrondse containers worden tegelijk uitgevoerd met de werkzaamheden van de herinrichting van de Oudwijkerdwarsstraat.

Besluit over definitieve locaties

Voor de Oudwijkerdwarsstraat hebben wij definitief besloten waar we de ondergrondse restafvalcontainers en verzamelplekken voor kliko’s en citybins gaan plaatsen. Deze plekken zijn vastgesteld naar aanleiding van de ontvangen reacties en nader onderzoek.

De ontvangen reacties over de voorgestelde locaties en onze antwoorden (pdf, 2.3 MB)
Het besluit definitieve locaties ondergrondse afvalcontainers Oudwijkerdwarsstraat (pdf, 371 kB)

Waar komen de ondergrondse containers en verzamelplekken voor kliko’s en citybins?

  1. Oudwijkerdwarsstraat 67-69 bis
  2. Oudwijkerdwarsstraat tegenover 90-92
  3. Oudwijkerdwarsstraat 120-120 bis hoek Bolstraat
  4. Oudwijkerdwarsstraat 134-148

Bekijk op de plattegrond Oudwijkerdwarsstraat (pdf, 380 kB) waar de definitieve locaties van de ondergrondse restafvalcontainers en verzamelplekken voor kliko’s en citybins zijn.

Bent u het niet eens met het besluit?

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden, uiterlijk 16 maart 2020. Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Gebruik daarvoor het digitale formulier op www.utrecht.nl/bezwaar. Wilt u liever uw bezwaarschrift per post sturen? Dan kunt u dat sturen naar:

College van burgemeester en wethouders, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht.

Let op: bezwaarschriften die wij per e-mail ontvangen, mogen wij juridisch niet behandelen.

Kliko’s en citybins bestellen

Op dit moment kunt u nog geen kliko’s en citybins bestellen. U ontvangt van ons een brief wanneer u wel kliko’s en citybins kunt bestellen. Deze brief krijgt u voordat wij de ondergrondse restafval containers gebruikt worden.

Hoe gaat het verder?

Nadat de bezwaartermijn is gesloten worden de bezwaren behandeld door de afdeling Juridische zaken. De werkzaamheden voor het plaatsen van de betonputten en de ondergrondse containers worden tegelijk uitgevoerd met de werkzaamheden van de herinrichting van de Oudwijkerdwarsstraat. U krijgt dan van te voren een bericht.

Planning

WanneerWat
Februari 2020Besluit definitieve locaties ondergrondse afvalcontainers en verzamelplekken voor kliko’s en citybins.
Februari t/m 16 maart

Mogelijkheid voor indienen bezwaar.

Eind 2020

De werkzaamheden voor het plaatsen van de betonputten en de ondergrondse containers worden tegelijk uitgevoerd met de werkzaamheden van de herinrichting van de Oudwijkerdwarsstraat. U krijgt dan van te voren een bericht.

Hulp en contact Het nieuwe inzamelen

Telefoon

14 030

E-mail

hetnieuweinzamelen@utrecht.nl

Uw mening