Afval Invoeren Het Nieuwe Inzamelen in Oost

In de wijk Oost zijn de voorbereidingen begonnen voor het invoeren van Het Nieuwe Inzamelen. Voor de Oudwijkerdwarsstraat en omgeving namen we op 5 februari 2020 een besluit over de definitieve locaties.

Oost: Voorbereidingen

In de buurten Abstede-Tolsteeg, Buiten Wittevrouwen, Oudwijk en Wilhelminapark zijn wij sinds 6 april bezig met de voorbereidingen voor de invoering van Het Nieuwe Inzamelen. Na de zomer gaan we verder met de proefsleuven om onder de grond te kijken of de bedachte locaties mogelijk zijn.

Vanaf 24 augustus starten wij ook met de voorbereidingen voor Lodewijk Napoleonplantsoen, Rijnsweerd, Rubenslaan, Schildersbuurt, Sterrenwijk en Watervogelenbuurt. U ontvangt hierover een introductiebrief. Hierin leest u meer over Het Nieuwe Inzamelen en over de werkzaamheden vanaf 24 augustis 2020. We graven dan proefsleuven om onder de grond te kijken of de bedachte locaties mogelijk zijn.

Binnenkort ontvangt u een nieuwe brief waarin u meer informatie krijgt over de voorlopige locaties van de ondergrondse containers en de verzamelplekken voor kliko’s en citybins. Ook ontvangt u een plattegrond van uw buurt waar de locaties opstaan en informatie over hoe u op de plannen kunt reageren.

Planning Het Nieuwe Inzamelen Oost

WanneerWat
April 2020Start werkzaamheden proefsleuven Abstede-Tolsteeg, Buiten Wittevrouwen, Oudwijk en Wilhelminapark.
Augustus 2020Start werkzaamheden proefsleuven Lodewijk Napoleonplantsoen, Rijnsweerd, Rubenslaan, Schildersbuurt, Sterrenwijk en Watervogelenbuurt.
Eind september/begin oktober (verwachting)Brief met voorlopige locaties en mogelijkheid om te reageren.
Oktober en november (verwachting)Verwerking ontvangen reacties.
December (verwachting)Brief met definitieve locaties en mogelijkheid om bezwaar in te dienen.

Oudwijkerdwarsstraat: Besluit over definitieve locaties

Voor de Oudwijkerdwarsstraat hebben we besloten waar we de ondergrondse restafvalcontainers en verzamelplekken voor kliko’s en citybins plaatsen. Deze plekken zijn vastgesteld naar aanleiding van de ontvangen reacties en nader onderzoek.

De ontvangen reacties over de voorgestelde locaties en onze antwoorden (pdf, 2.3 MB)
Het besluit definitieve locaties ondergrondse afvalcontainers Oudwijkerdwarsstraat (pdf, 371 kB)

Waar komen de ondergrondse containers en verzamelplekken voor kliko’s en citybins?

  1. Oudwijkerdwarsstraat 67-69 bis
  2. Oudwijkerdwarsstraat tegenover 90-92
  3. Oudwijkerdwarsstraat 120-120 bis hoek Bolstraat
  4. Oudwijkerdwarsstraat 134-148

Bekijk op de plattegrond Oudwijkerdwarsstraat (pdf, 380 kB) waar de definitieve locaties van de ondergrondse restafvalcontainers en verzamelplekken voor kliko’s en citybins zijn.

Op dit moment kunt u nog geen kliko’s en citybins bestellen. U ontvangt van ons een brief wanneer u wel kliko’s en citybins kunt bestellen. Deze brief krijgt u voordat wij de ondergrondse restafval containers gebruikt worden.

Hoe gaat het verder?

De werkzaamheden voor het plaatsen van de betonputten en de ondergrondse containers voeren we tegelijk uit met de werkzaamheden van de herinrichting van de Oudwijkerdwarsstraat. U krijgt van te voren een bericht.

Planning Het Nieuwe Inzamelen Oudwijkerdwarsstraat

WanneerWat
Eind 2020Oudwijkerdwarsstraat: de werkzaamheden voor het plaatsen van de betonputten en de ondergrondse containers worden tegelijk uitgevoerd met de werkzaamheden van de herinrichting van de Oudwijkerdwarsstraat.

Hulp en contact Het nieuwe inzamelen

Telefoon

14 030

E-mail

hetnieuweinzamelen@utrecht.nl