Afval Invoeren Het Nieuwe Inzamelen in West

In de wijk West beginnen wij binnenkort met het invoeren van Het Nieuwe Inzamelen (HNI). Het Nieuwe Inzamelen is onze nieuwe manier van afval inzamelen. Wij plaatsen ondergrondse containers voor restafval en halen wij meer afval gescheiden op. De voorzichtige planning is dat alle bewoners de ondergrondse restafvalcontainers in het voorjaar van 2020 kunnen gebruiken.

Invoeren in 2 fasen

Wij hebben de wijk West in opgesplitst in 2 delen:

Fase 1

Fase 1 start binnenkort. We zijn met de voorbereidingen bezig. Het gaat om de volgende buurten:

 • Leidseweg e.o.
 • Welgelegen, Den Hommel
 • Oog in Al
 • Halve Maan Zuid
 • Halve Maan Noord
 • Spinozaplantsoen e.o.
 • Laan van Nieuw-Guinea
 • Thomas à Kempisplantsoen
 • Nieuw Engeland
 • Lombok West
 • Schepenbuurt

Fase 2

Fase 2: Lombok Oost. Hiermee starten we later.

Informatie bewoners

Alle bewoners krijgen een brief in de week van 2 september met informatie over hoe Het Nieuwe Inzamelen werkt. Binnenkort ontvangen zij ook het voorlopig plan en een voorlopige plattegrond.

Informatiebijeenkomst over Fase 1

In een informatiebijeenkomst lichten we het plan toe en beantwoorden we vragen. Bewoners ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Voorbereidende werkzaamheden

Als voorbereiding onderzoeken we of de locaties voor de ondergrondse containers technisch geschikt zijn. We kijken bijvoorbeeld of er geen kabels of leidingen in de weg liggen. Voor fase 1 duurt dit ongeveer 2 maanden. Per locatie duurt het onderzoek hooguit 1 dag. Op de plekken van het onderzoek geldt een wegsleepregeling. Die plekken geven we aan met borden.

Hulp en contact Het nieuwe inzamelen

Telefoon

14 030

E-mail

hetnieuweinzamelen@utrecht.nl

Uw mening