Afval Het Nieuwe Inzamelen in Vleuten-De Meern

In de dorpskernen van Vleuten en De Meern voeren we sinds 2019 Het Nieuwe Inzamelen in. Eerst in Vleuten (deel 1) en daarna in De Meern en nu ook in Haarzuilens en Vleuten - Achter 't Spoor.

Lees meer over Het Nieuwe inzamelen in:

Invoeren Het Nieuwe Inzamelen in Vleuten, Achter ’t Spoor en Haarzuilens

In de wijk Vleuten Achter ‘t Spoor en in Haarzuilens zijn wij begonnen met de voorbereidingen voor het invoeren van Het Nieuwe Inzamelen. In januari hebben bewoners een introductiebrief ontvangen over hoe Het Nieuwe Inzamelen werkt. Vanaf 11 maart 2020 ontvangt u de vervolgbrief met de plattegrond met voorlopige locaties van de ondergrondse containers en verzamelplekken voor kliko’s. In de brief nodigen wij u uit voor de spreekuren.

Let op: vanwege de extra landelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben we besloten om de spreekuren niet op locatie te laten plaatsvinden. Dit doen we om de kans op besmetting en verspreiding van het virus te verminderen.

Bekijk de plattegrond met de locaties ondergrondse afvalcontainers Vleuten Achter ’t Spoor (pdf, 533 kB)

50. Emmalaan tegenover Prins Bernhardstraat 4-4bs
51. Prins Hendrikweg 32
52. Emmalaan tegenover Julianalaan 63
53. Vleuterweideweg 23

Bekijk de plattegrond met de locaties ondergrondse afvalcontainers Haarzuilens (pdf, 196 kB)

10.54. Wethouder de Greeflaan tegenover Ockhuizerweg 16
10.55. Eikstraat 12

Update: geen spreekuren op locatie, maar telefonisch of per e-mail

Ondanks dat we geen spreekuren op locatie organiseren, willen we wel graag uw vragen beantwoorden. Daarom zijn we telefonisch bereikbaar tijdens de uren waarop we eigenlijk het spreekuur zouden houden. U kunt bellen naar 14030. Of u kunt op elk moment uw vraag stellen per e-mail via hetnieuweinzamelen@utrecht.nl

 • Woensdag 18 maart
 • 10.00 uur - 13.00 uur
 • 14.00 uur - 17.00 uur
   
 • Woensdag 25 maart
 • 10.00 uur - 13.00 uur
 • 14.00 uur - 19.00 uur

Reageren op de voorlopige locaties

Stel dat u het niet eens bent met een voorlopige locatie van de nieuwe containers (blauwe cirkels op de plattegrond) of verzamelplekken voor kliko’s. Dan kunt u dit tot en met 29 maart 2020 met een schriftelijke reactie aangeven, dit heet een zienswijze (bezwaar is mogelijk na het besluit). Het is niet mogelijk om een reactie te geven op de bestaande locaties (grijze cirkels op de plattegrond).

U kunt op 2 manieren uw zienswijze indienen:

Online

Geef uw reactie door

Schriftelijk

Vermeld in uw brief het kenmerk “5223948/ 11032020/LT” en het nummer van de ondergrondse container of het adres van de verzamelplek voor kliko’s waarop u reageert. De nummers staan op de plattegrond.

Uw reactie stuurt u naar:
Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven, afdeling IMH Unit Projecten
Postbus 8375
3503 RJ Utrecht

Hoe gaat het verder?

Door de reacties (‘zienswijzen’) kunnen de voorlopige locaties veranderen. Het beoordelen van de reacties duurt ongeveer een maand. In mei ontvangt u van ons een antwoord.

We nemen een besluit over de definitieve locaties van de ondergrondse containers en de verzamelplekken voor de kliko’s. Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Hoe u dit kunt doen, staat in de volgende brief.

Als de locaties definitief zijn, gaan we de containers plaatsen en verzamelplekken voor kliko’s maken. We verwachten dat dit op zijn vroegst in de tweede helft van 2020 is.

 

De Meern

Sinds december 2019 zijn de ondergrondse restafvalcontainers in gebruik. En tussen 20 en 24 januari hebben we de oude kliko’s voor restafval gewassen en er nieuwe stickers opgeplakt. Dat zijn nu kliko's voor plastic, blik en pak. Ook reikten we papier en karton kliko’s uit. Hiermee is Het Nieuwe Inzamelen ingevoerd in De Meern.

De eerste weken na de invoering van Het Nieuwe Inzamelen is altijd even wennen, zowel voor u als voor de inzameldienst. Daarom rijden we die weken elke dag rond in uw wijk om te kijken hoe alles verloopt en waar nodig problemen direct op te lossen.

 1. Sneeuwjacht naast Wolkendek nr. 27 (tijdelijk bovengrondse container)
 2. Zonzijde 25
 3. Luwte 2
 4. Schemering
 5. Keerkring nabij 152 (tijdelijk bovengrondse container)
 6. Evenaar tegenover 139
 7. Noorderbreedte tegenover 30 (tijdelijk bovengrondse container)
 8. Noorderbreedte 13-18
 9. Fahrenheit tegenover 3
 10. Beaufort naast Celsius 1
 11. Windstilte tegenover 201- 244 - Bestaande locatie
 12. Windstilte tegenover 401-444 - Bestaande locatie
 13. Morgenstond 5-7
 14. Meridiaan ter hoogte van Hemelvuur 43
 15. Zuiderbreedte tegenover 25
 16. Zuiderbreedte tegenover 1-6
 17. Evenaar 61
 18. Oosterlengte schuin tegenover 1
 19. Oosterlengte naast Tropen 16
 20. Castellumpark 52 naast parkeerplaats
 21. Touwslagerslaan naast parkeerplaats - bestaande locatie
 22. Glazenierslaan 45
 23. Glazenierslaan 54
 24. Tinnegieterslaan 1-15
 25. Kleermakerslaan, Eiland in parkeerhofje - bestaande locatie
 26. Zeilmakerslaan naast Mandenmakerslaan 148
 27. Zeilmakerslaan 35
 28. Zeilmakerslaan naast Schrijnwerkerslaan 1
 29. Gouvernantelaan 77
 30. Bakerlaan aan achterzijde Kameniersterlaan 23
 31. Marketensterlaan in de bocht naast parkeerplaats - Bestaande locatie
 32. Gouvernantelaan naast Ganzenhoedsterlaan 2
 33. Marelaan naast van Montfoortlaan 10
 34. Marelaan ter hoogte van Van Heemskerklaan 29
 35. Heemskerklaan 3
 36. Veldhuizenlaan 41 (tijdelijk bovengrondse container)
 37. Van Nijenrodelaan 24 (tijdelijk bovengrondse container)
 38. Hoek Kooikerspad - Marelaan
 39. Van Zuylenstraat naast Veldhuizenlaan 1
 40. Nyevelthof (nieuwbouw Rhenomare) - bestaande locatie
 41. Kalverstraat hoek bij kringlooppunt - vervalt kringlooppunt blijft bestaan
 42. Kalverstraat 2
 43. Meentweg naast Prinses Irenelaan 13A
 44. Prinses Margrietlaan naast Prinses Christinalaan 12
 45. Kalverstraat 27
 46. Mereveldlaan tegenover 37 - bestaande locatie
 47. Rosweydelaan tegenover 2 - bestaande locatie
 48. Oranjelaan naast Meerndijk 62
 49. Rosweydelaan 36 - vervalt
 50. Dr. Ariënslaan naast Admiraal Helfrichstraat 21
 51. Trompstraat 2-4
 52. Laan van 1954 bij nr. 5
 53. Mereveldlaan 44
 54. Wethouder Gerssenlaan 57
 55. Meentweg – Laan 1954 naast huisnummer 59
 56. De Ruyterstraat naast 20
 57. Rosweydelaan naast 118
 58. Mereveldlaan 58
 59. Oudenrijnsingel naast Mauritslaan 46
 60. Mauritslaan 74
 61. Kerkstraat hoek Castellumlaan
 62. Hogewoerd tegenover nummer 15 - nieuwe locatie
 63. Castellumlaan 1 - nieuwe locatie
 64. Evenaar tegenover Oosterlengte 71 - nieuwe locatie

Bekijk de plattegrond met de locaties ondergrondse afvalcontainers De Meern (pdf, 2,7 MB)

De cirkels op de plattegrond zijn de plekken van de ondergrondse containers. De rode k’s op de plattegrond zijn de plekken van de verzamelplaatsen voor kliko’s.

Tijdelijk bovengrondse containers

Op sommige plekken in uw wijk konden wij nog geen ondergrondse container plaatsen. Daarom komen er tijdelijk bovengrondse containers totdat de juridische procedures zijn afgerond of een andere geschikte locatie is gevonden.
De tijdelijke bovengrondse containers herkent u op de plattegrond aan de rode B.

U kunt de plattegrond vergroten door in te zoomen.

Besluit

Er is een definitief plan (besluit) voor de ondergrondse restafvalcontainers en verzamelplekken voor kliko’s in De Meern. Deze zijn vastgesteld naar aanleiding van de ontvangen inspraakreacties en nader onderzoek.

Bekijk het besluit met het overzicht met wijzigingen ten opzichte van het eerdere plan (pdf, 82 kB)

Bekijk de ontvangen inspraakreacties en zienswijze (pdf, 603 kB)

Vleuten

De wijk Vleuten is in 2 delen verdeeld:

In het eerste deel is sinds oktober het Nieuwe Inzamelen ingevoerd. Dit gedeelte ligt ten noorden van de Vleutense Wetering en tussen de Houtwerf, Thematerweg, Smalle Themaat, De Tol, Hindersteinlaan en Pastoor Ohllaan.

In het tweede deel is de invoering van Het Nieuwe Inzamelen uitgesteld. Dit gedeelte ligt ten zuiden van de Vleutense Wetering en tussen de Ridderhoflaan, Professor Titus Brandsmalaan en Odenveltlaan. De invoering is uitgesteld omdat we tijdens het plaatsen van de betonputten diep in de grond onverwacht leidingen vonden. Daardoor konden de betonputten niet geplaatst worden. Voor deze locaties onderzoeken wij of andere locaties technisch mogelijk zijn. Daarvoor graaft de aannemer proefsleuven. De bewoners die direct in de buurt van de werkzaamheden wonen, ontvangen een apart bericht over wanneer de werkzaamheden plaats gaan vinden.

Bekijk de plattegrond met locaties voor ondergrondse restafvalcontainers in Vleuten (pdf, 2,5 MB)

De cirkels op de plattegrond zijn de plekken waar wij de containers definitief hebben gepland. De rode k’s op de plattegrond zijn de plekken waar wij de verzamelplaatsen voor kliko’s definitief hebben gepland.

U kunt de plattegrond vergroten door in te zoomen.

Bekijk de locaties op een kaart (pdf, 2,5 MB)

Lijst van de locaties:

1. Ridderhoflaan 46
2. Den Hamstraat 21
3. John F. Kennedylaan tegenover Van Woerdenstraat 2
4. Den Hamstraat tegenover Van Wanroystraat 1
5. Odenveltlaan tegenover Den Hamstraat 2
6. John F. Kennedylaan 5
7. John F. Kennedylaan 19
8. John F. Kennedylaan 33-35
9. Prof. Titus Brandsmalaan 10
10. Valkenierslaan tegenover Secretaris Versteeglaan 15
11. Stationsstraat 36B
12. Houtwerf 7
13. Nieuwe Vaart tegenover Camphuysenstraat 20
14. Clara Egginkstraat - Bestaande locatie
16. Albert Schweitzerlaan tegenover Robert Kochlaan 1
17. Dokter Oolderslaan bij kringlooppunt - Bestaande locatie
18. Kees Valkensteinlaan - Bestaande locatie
19. Louis Pasteurlaan tegenover Prof. Bronkhorstlaan 20
20. Fleminglaan tegenover Prof. Bronkhorstlaan 46
21. Henri Dunantlaan tegenover Schoolstraat 59
22. J.C. Bloemstraat 37
23. Couperusstraat tegenover Herman Heijermansstraat 24
24. Multatulistraat 25-27
25. Multatulistraat tegenover Camphuysenstraat 57
26. Houtwerf tegenover F. van Eedenstraat 34
27. Rembrandtlaan 16-20 - Bestaande locatie
28. Mesdaglaan tegenover 35 - Bestaande locatie
29. Rubenslaan 15 - Bestaande locatie
30. Rubenslaan 2
31. Vincent van Goghlaan 13
32. Vrijthof tegenover Hazenhof 29
33. Vrijthof tegenover Koningshof 23
34. Kortland tegenover 20 - Bestaande locatie
35. Wilderveld 21
36. Griendhoeve tegenover Alidahoeve 1
37. Griendhoeve 7
38. Griendhoeve tegenover Helenahoeve 2
39. Nieuwe Boomgaard 11 - Bestaande locatie
40. De Reit tegenover Aagjesboomgaard 2
41. De Geer 1
42. De Geer 5-6 (ter hoogte van parkeervakken)
43. De Geer tegenover De Wel 5
44. Poortland 1
45. Rijnweide nabij Poortland 45 - Bestaande locatie
46. Rijnweide parkeerplaats - Bestaande locatie
47. Hofland tegenover Het Leiwerk - Bestaande locatie
48. Puttershof 2

De nummers en straatnamen in deze lijst staan ook op de kaart.

Wij plaatsen een ondergrondse container voor restafval pas als de bezwaarprocedure voor die locatie is afgerond. Het is in zo’n situatie mogelijk dat we tijdelijk een bovengrondse container plaatsen. U krijgt dan van te voren een wijkbericht.

Hulp en contact Het nieuwe inzamelen

Telefoon

14 030

E-mail

hetnieuweinzamelen@utrecht.nl

Uw mening