Afval Het Nieuwe Inzamelen in Noordoost

Het Nieuwe Inzamelen is onze nieuwe manier van afval inzamelen. We plaatsen op verschillende locaties in Noordoost ondergrondse containers voor restafval. U leest hier meer over de werkzaamheden en de nieuwste locaties in de wijk.  

U krijgt een brief als we het Nieuwe Inzamelen in uw wijk invoeren. Hierin staat:

  • hoe Het Nieuwe Inzamelen werkt
  • wanneer het start
  • hoe we de overstap naar Het Nieuwe Inzamelen maken

Lees meer over buurt:

Zeeheldenbuurt en Voordorp

In Zeeheldenbuurt en Voordorp zijn de ondergrondse containers voor restafval vanaf 21 november alleen nog te openen met een pas. In de week van 13 november krijgen bewoners de pas toegestuurd.
Op een aantal locaties is een bovengrondse container geplaatst. Dit duurt tot de bezwaartermijn voorbij is en bezwaren zijn behandeld.

Wittevrouwen

Het plaatsen van de ondergrondse containers in Wittevrouwen is uitgesteld tot najaar 2018 (zie raadsbrief 19 oktober). Tot die tijd blijft de manier van restafval inzamelen hetzelfde als nu.
In november en december 2017 hebben we proefsleuven gegraven om te kijken of bepaalde locaties geschikt zijn.
Eind januari verwachten wij de zienswijzen te beantwoorden en in februari bewoners per brief verder te informeren.

Vogelenbuurt en Tuinwijk

In de raadsbrief van 19 oktober gaf wethouder Geldof aan om in Vogelenbuurt en Tuinwijk niet eerder dan in het najaar van 2018 te starten met de inzameling van restafval via de ondergrondse containers. Dit heeft te maken met 2 dingen:

  • Vanaf 2018 voeren we stapsgewijs een systeem in met slimme containers. Van slimme containers kunnen we zien hoe vol ze zijn en wanneer we ze moeten legen.
  • In het tweede deel van 2018 starten we met een proef met nascheiding van plastic en pak.

In Vogelenbuurt en Tuinwijk gaan we pas ondergrondse containers plaatsen als de slimme containers er zijn en de proef met nascheiding is gestart. Bewoners krijgen een brief als bekend is wanneer de ondergrondse containers voor restafval worden geplaatst.

Naar boven

Hulp en contact Het nieuwe inzamelen

Telefoon

14 030

E-mail

hetnieuweinzamelen@utrecht.nl