Afval Het Nieuwe Inzamelen in Noordoost

Het Nieuwe Inzamelen is onze nieuwe manier van afval inzamelen. We plaatsen op verschillende locaties in Noordoost ondergrondse containers voor restafval. U leest hier meer over de werkzaamheden en de nieuwste locaties in de wijk.  

U krijgt een brief als we het Nieuwe Inzamelen in uw wijk invoeren. Hierin staat:

  • hoe het Nieuwe Inzamelen werkt
  • wanneer het start
  • hoe we de overstap naar het Nieuwe Inzamelen maken

Lees meer over buurt:

Wittevrouwen

Tot najaar 2018 blijft de manier van inzamelen van restafval voor u hetzelfde. Wij plaatsen de ondergrondse containers voor restafval pas als de hele bezwaarprocedure is afgerond. U krijgt dan van te voren een wijkbericht.

Op de plattegrond (pdf, 2,7 MB) ziet u waar de containers gepland zijn. Tot en met 9 april kunt u de plattegrond ook (in groot formaat) bekijken bij wijkbureau Noordoost, F.C. Donderstraat 1.

Op 27 februari stuurden wij u het besluit voor plaatsen van ondergrondse containers in Wittevrouwen (pdf, 87 kB)

Bij de inspraakmogelijkheden in 2017 kregen wij verschillende reacties en zienswijzen, die wij hebben beantwoord aan de bewoners. Lees de reacties en onze antwoorden (pdf, 246 kB).

Vindt u het besluit onjuist?

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Vogelenbuurt en Tuinwijk

De planning is om de ondergrondse (restafval)containers in het najaar van 2018 in uw buurt te plaatsen.

Dat we dit niet eerder doen heeft te maken met 2 dingen:

  • Vanaf 2018 gaan we stapsgewijs gebruik maken van een systeem met slimme containers. Met slimme containers kunnen we zien hoe vol ze zijn en wanneer we ze moeten legen.
  • In de tweede helft deel van 2018 starten we een proef met nascheiding van plastic en pak.

In de zomer van 2018 starten wij met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het ingraven van betonputten die daarna tijdelijk worden afgedekt. In deze putten plaatsen we in het najaar de ondergrondse containers.

We plaatsen pas ondergrondse containers in Vogelenbuurt en Tuinwijk als de slimme containers in gebruik zijn en de proef met nascheiding is gestart. Als we weten wanneer we de containers gaan plaatsen, dan krijgen bewoners hierover bericht.

Waar komen de ondergrondse containers?

Waar de ondergrondse containers gepland zijn ziet u op de plattegrond Vogelenbuurt (pdf, 1,6 MB) en de plattegrond Tuinwijk (pdf, 1,3 MB). De uiteindelijke plaats van de containers kan anders zijn dan op de plattegrond. Bijvoorbeeld omdat er onverwachte kabels en leidingen in de grond liggen.

In mei 2016 stuurden wij aan de bewoners het besluit voor het plaatsen van de ondergrondse containers in Vogelenbuurt (pdf, 63 kB) en Tuinwijk (pdf, 142 kB).

In de week van 26 februari stuurden wij aan de bewoners een brief over de voortgang van het nieuwe inzamelen in Vogelenbuurt en Tuinwijk (pdf, 1,9 MB).

Hulp en contact Het nieuwe inzamelen

Telefoon

14 030

E-mail

hetnieuweinzamelen@utrecht.nl