Afval Het Nieuwe Inzamelen in Noordoost

Het Nieuwe Inzamelen is onze nieuwe manier van afval inzamelen. We plaatsen op verschillende locaties in Noordoost ondergrondse containers voor restafval. U leest hier meer over de werkzaamheden en de nieuwste locaties in de buurt.  

U krijgt een brief als we het Nieuwe Inzamelen in uw buurt invoeren. Hierin staat:

  • hoe het Nieuwe Inzamelen werkt
  • wanneer het start
  • hoe we de overstap naar het Nieuwe Inzamelen maken

Snel naar de onderliggende buurten

Tuinwijk

Inzameling restafval

Op 21 februari 2019 startte het Nieuwe Inzamelen in Tuinwijk. Voortaan gebruikt u ondergrondse containers voor uw restafval. Het restafval halen wij niet meer op aan huis.

U ontving een brief met de afvalpas en een handleiding hoe u de ondergrondse restafvalcontainers gebruikt. Hebt u de afvalpas niet ontvangen? Neem dan contact op met Unit Projecten van Inzamelen, Markten en Havens, via telefoon 14 030 of e-mail hetnieuweinzamelen@utrecht.nl. Dan zorgen wij dat u alsnog de brief met de afvalpas en handleiding ontvangt.

Inzameling groente-, fruit- en tuinafval

De inzameling van groente-, fruit- en tuinafval blijft hetzelfde. Op de website Mijn afvalwijzer vindt u de inzameldata. Ook vindt u daar de dichtstbijzijnde containers voor uw andere afval.

Plaatsen laatste 3 ondergrondse containers maart 2019

Op 3 locaties moeten we nog ondergrondse containers plaatsen. De maat van de bestelde container paste niet, omdat onverwacht kabels en leiding in de grond zaten. Hierdoor hebben we een kleinere container moeten bestellen. Wij verwachten deze containers half maart 2019 te plaatsen. Bewoners informeerden wij hierover in de brief met de afvalpas.

Waar plaatsen we geen ondergrondse containers?

Wij troffen onverwacht leidingen diep in de grond aan. Hierdoor konden we 3 containers niet plaatsen. Bewoners kunnen een andere dichtstbijzijnde container gebruiken. Op deze locaties plaatsen we geen containers:

  • locatie 65: Van Swindenstraat 120
  • locatie 70:  Pieter Nieuwlandstraat 5
  • locatie 75: Van Humboldtstraat 39-45

Bekijk de plattegrond en de plekken waar de containers in Tuinwijk geplaatst zijn

Volledige stratenlijst ondergrondse containers Tuinwijk

Bekijk de plattegrond met de plekken van de geplaatste containers (pdf, 2 MB)

Volledige stratenlijst ondergrondse containers Tuinwijk
LocatienummerStraatnaam en plaatsing ter hoogte van huisnummer
64 Van Swindenstraat 2
68 Ingenhouszstraat 43
69 Bosschahof 29
71Stieltjesstraat 60
72 Willem van Noortplein 4
73Willem Arntszkade 54
74 Stieltjesstraat 35
76 Van Humboldtstraat 6
78 J.D. van der Waalsstraat 9
79 Floris Heermalestraat 36
81 Johannes de Bekastraat 10
82Zaagmolenkade 31
83 Willem Arntzkade 10
85 Adriaen Beyerkade 190
88 Adriaen Beyerkade 15
91 Jacob van der Borchstraat 70BIS
93 Gerard Noodtstraat 47
94 Melis Stokestraat 16
95 Van der Mondestraat 26A
98 Adriaen Beyerkade 1
99 Aalbersestraat 1
100 Willem van Abcoudeplein 10II
101 Slotemaker de Bruïnestraat 5
102 Nolenslaan 68
103 Samuel van Houtenstraat 14A
104 Melis Stokeslaan 7
109 Goeman Borgesiuslaan 5
110 Goeman Borgesiuslaan 18I
113 Willem Dreeslaan 1
114 Draaiweg 18
115Goeman Bergesiuslaan 1A
116Willem Dreeslaan 113

Vogelenbuurt

De planning is om de ondergrondse (restafval)containers half februari 2019 in uw buurt te plaatsen.

Voorafgaand hieraan ontvangt u een wijkbericht. De verwachting is dat u vanaf half april 2019 de ondergrondse containers kunt gebruiken. Ook hierover ontvangt u tegen die tijd nader bericht.

Graafwerkzaamheden Vogelenbuurt

Het graven en plaatsen van de betonputten in Vogelenbuurt gaat langzamer dan wij hadden gepland. Dat komt doordat de aannemer de werkzaamheden niet altijd kan uitvoeren door de weersomstandigheden. Als het weer het toelaat gaat de aannemer door met de werkzaamheden.

Planning Het Nieuwe Inzamelen Vogelenbuurt

In de week vanActie
December 2018De aannemer is gestart met het opnieuw graven van proefsleuven bij de voorgestelde locaties van de ondergrondse containers. Met de proefsleuven zien we of de bodem van de locaties nog steeds geschikt is voor ondergrondse containers. Wat dat voor u betekent leest u in de brief over de invoering van Het Nieuwe Inzamelen (pdf, 54 kB)
7 januari 2019Bewoners ontvangen een wijkbericht dat de proefsleuven zijn gegraven en dat we vanaf de week van 14 januari 2019 betonputten plaatsen waar de ondergrondse containers in komen.
11 februari 2019Bewoners ontvangen een wijkbericht met de aankondiging start plaatsing ondergrondse containers
15 april 2019De nieuwe wijze van afvalinzameling in Vogelenbuurt gaat van start. Voorafgaand ontvangen bewoners een brief met afvalpas voor het gebruik van de ondergrondse containers. Daarbij zit ook een handleiding. In die week is ook de laatste ophaaldag van het restafval aan huis.

 

 

Bekijk de plattegrond en/of de geplande locaties op locatienummer en straatnaam

Gewijzigde locaties van ondergrondse containers in de Vogelenbuurt

Waar de ondergrondse containers gepland zijn ziet u op de plattegrond Vogelenbuurt (pdf, 665 kB). De uiteindelijke plaats van de containers kan anders zijn dan op de plattegrond. Bijvoorbeeld omdat er onverwachte kabels en leidingen in de grond liggen of door juridische procedures.

Bekijk de plattegrond en/of de geplande locaties op locatienummer en straatnaam. Onderstaande locaties zijn gewijzigd en omwonenden hebben hier een gewijzigd besluit van ontvangen. De procedures zijn hiervoor afgerond.

Gewijzigde locaties containers Vogelenbuurt
Locatienummer met straatnaam Nieuwe locatie met uitleg
Locatie 172 WittevrouwensingelDeze locatie is verplaatst naar het Hooghiemstraplein vanwege technische belemmeringen bij de kademuur aan de Wittevrouwensingel. De bestaande containers bij het Hooghiemstraplein worden uitgebreid met een derde (pers)container.
Locatie 176 Hopakker 2Deze locatie is verplaatst naar Hopakker tegenover huisnummer 3 vanwege een leiding in de grond.
Locatie 182 Adelaarstraat 30-30ADeze locatie is verplaatst naar de parkeerplaats op de Merelstraat ter hoogte van Adelaarstraat 32. De locatie is verplaatst vanwege kabels en leidingen in de grond en een kademuur.
Locatie 185 Hopakker 38. Deze locatie is verplaatst naar Havikstraat ter hoogte van de kruising met de Lijsterstraat. Aan de zijkant van het huis aan de Lijsterstraat met nummer 44 – 44bis. Vanwege aanwezige onder andere kabels en leidingen en uitrit.
Locatie 187 Weerdsingel 52A-52B)De locatie is 4 meter verplaatst in de richting van de rotonde vanwege een stroomkast en kabel en leidingen.
Locatie 191 Zwartewater 41Deze locatie is verplaatst naar Zwartewater ter hoogte van nummer 37, naast de hondenuitlaatplaats.

 

 

Volledige stratenlijst ondergrondse containers Vogelenbuurt

Volledige lijst met locaties plaatsing ondergrondse containers Vogelenbuurt
LocatienummerStraatnaam en huisnummer ter hoogte van
172Hooghiemstraplein 51-173
173Bellamystraat 1A
175 Kievitstraat 27
176 Hopakker tegenover 3
177 Bemuurde Weerd O.Z. 5
178 Bemuurde Weerd O.Z. 44
180 Zwarte Water 10-11
181 Merelstraat 19-19bis
182 Merelstraat tegenover Adelaarstraat 32
184 Adelaarstraat 25C
185 Havikstraat ter hoogte van de kruising met de Lijsterstraat. Aan de zijkant van het huis aan de Lijsterstraat met nummer 44 – 44 bis.
186 Duifstraat 48-50
187 Weerdsingel 52A-52B
189 Koekoekstraat 73-75
191 Zwarte Water 37

Wittevrouwen

Totdat alle juridische procedures zijn afgerond blijft de manier van inzamelen van restafval voor u hetzelfde. Wij plaatsen de ondergrondse containers voor restafval pas als alle juridische procedures zijn afgerond. Dit kan enkele maanden tot een jaar duren. U krijgt dan van tevoren een wijkbericht als de restafvalinzameling voor u verandert.

Hoe ver zijn de juridische procedures?

Wij verwachten dat in januari 2019 alle bezwaren zijn afgerond en de beroepstermijn voorbij is. Op dit moment lopen nog beroepszaken rond de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers in Wittevrouwen. Er is sprake van een aantal gewijzigde besluiten, waarover we de direct omwonenden bij de locaties van die containers informeren. Wij wachten de behandeling van eventuele beroepszaken af bij de Raad van State. Wanneer de beroepszaken zijn afgehandeld en de locaties voor de ondergrondse containers definitief, sturen wij een brief aan alle bewoners en ondernemers.

Op de plattegrond (pdf, 2,7 MB) ziet u waar de containers gepland zijn.

Op 27 februari 2018 stuurden wij u het besluit voor plaatsen van ondergrondse containers in Wittevrouwen (pdf, 87 kB)

Bij de inspraakmogelijkheden in 2017 kregen wij verschillende reacties en zienswijzen, die wij hebben beantwoord aan de bewoners. Lees de reacties en onze antwoorden (pdf, 246 kB).

De periode voor het indienen van bezwaar is voorbij.

Hulp en contact Het nieuwe inzamelen

Telefoon

14 030

E-mail

hetnieuweinzamelen@utrecht.nl