Afval Het Nieuwe Inzamelen in Noordoost

Het Nieuwe Inzamelen is onze nieuwe manier van afval inzamelen. We plaatsen op verschillende locaties in Noordoost ondergrondse containers voor restafval. U leest hier meer over de werkzaamheden en de nieuwste locaties in de buurt.  

U krijgt een brief als we het Nieuwe Inzamelen in uw buurt invoeren. Hierin staat:

  • hoe het Nieuwe Inzamelen werkt
  • wanneer het start
  • hoe we de overstap naar het Nieuwe Inzamelen maken

Snel naar de onderliggende buurten

Tuinwijk

De planning is om vanaf 14 januari 2019 te starten met de plaatsing van de ondergrondse restafvalcontainers in uw buurt. Voorafgaand hieraan ontvangt u een wijkbericht. De verwachting is dat u vanaf half februari 2019 de ondergrondse containers kunt gebruiken. Ook hierover ontvangt u tegen die tijd nader bericht.

 
Waarom starten we begin 2019 met de plaatsing van de ondergrondse restafvalcontainers in uw buurt?

  • Het systeem met slimme containers is begin 2019 in de hele stad ingevoerd. Met slimme containers kunnen we door een sensor zien hoe vol ze zijn en wanneer we ze moeten legen.
  • De proef met nascheiding van plastic, blik en pak uit het Utrechtse restafval start in december 2018, waaronder in uw buurt.
    Lees meer over de proef nascheiding

Lees meer over dynamisch inzamelen

Met deze 2 nieuwe ontwikkelingen werken we aan een betere afvalinzameling en een betere afvalscheiding.
Eerder gaven wij u aan dat wij de ondergrondse containers plaatsen in uw buurt zodra de slimme containers in gebruik zijn en goed functioneren en wanneer de proef met nascheiding is gestart.

Planning Het Nieuwe Inzamelen Tuinwijk

Week vanActies
26 november 2018Bewoners ontvingen een brief over de invoering van Het Nieuwe Inzamelen (pdf, 86 kB).
7 januari 2019Bewoners ontvangen wijkbericht over de start plaatsing ondergrondse containers.
14 januari 2019Start plaatsing ondergrondse containers, dit duurt enkele weken.
4 februari 2019Bewoners ontvangen een brief met afvalpas voor het gebruik van de ondergrondse containers. Daarbij zit ook een handleiding. In die week is ook de laatste ophaaldag van het restafval aan huis.
11 februari 2019De nieuwe wijze van afvalinzameling in Tuinwijk van start.

 

Bekijk de plattegrond en/of de geplande locaties op locatienummer en straatnaam in Tuinwijk

Gewijzigde locaties van ondergrondse containers in Tuinwijk

Waar de ondergrondse containers gepland zijn ziet u op de plattegrond Tuinwijk (pdf, 1,3 MB). We plaatsen in totaal 54 ‘normale’ ondergrondse restafvalcontainers en 6 perscontainers.

De uiteindelijke plaats van de containers kan anders zijn dan op de plattegrond. Bijvoorbeeld omdat er onverwachte kabels en leidingen in de grond liggen of door juridische procedures. Onderstaande locaties zijn gewijzigd en omwonenden hebben hier een gewijzigd besluit van ontvangen. De procedures zijn hiervoor afgerond.

Gewijzigde locaties Tuinwijk
Locatienummer met straatnaamNieuwe locatie met uitleg
Locatie 71  Van Musschenbroekstraat
Deze locatie is verplaatst naar de bocht ter hoogte van Stieltjesstraat 60/62.  Hierdoor wordt het kringlooppunt niet extra belast met restafvalcontainers en gebruikers.
Locatie 74 Van Musschenbroekstraat 45Deze locatie is verplaatst naar de bocht ter hoogte van Stieltjesstraat 23/43.  Hierdoor wordt het kringlooppunt niet extra belast met restafvalcontainers en gebruikers.
Locatie 77 Van ’s Gravesandestraat 6-8Deze locatie is opgeheven. Hierdoor kunnen de fietsenrekken blijven.
Locatie 80 Johannes de Bekastraat 45Deze locatie is opgeheven en wordt samengevoegd met 81.
Locatie 81 Adelaarstraat 69Deze locatie is verplaatst naar de overkant van de straat. Daar is meer ruimte voor de container.
Locatie 97 Van der Mondestraat 109-111Deze locatie is opgeheven en wordt samengevoegd met locatie 100. Hierdoor blijven onder andere 2 parkeerplaatsen.
Locatie 100 Samuel Mullerstraat 10Deze locatie wordt uitgebreid met 2 ondergrondse restafval containers omdat locatie 97 is opgeheven.
Locatienummer 111 Schermerhornlaan 9Deze locatie is verplaatst naar Goeman Borgesiuslaan 77 vanwege een herinrichting van de straat en de aansluiting op nieuwbouw.

 

 

Volledige stratenlijst ondergrondse containers Tuinwijk

Volledige stratenlijst ondergrondse containers Tuinwijk
LocatienummerStraatnaam en plaatsing ter hoogte van huisnummer
64 Pieter Nieuwlandstraat 95-95bis
65 Van Swindenstraat 120
68 Ingenhouszstraat 43
69 Bosschahof 12
70 Pieter Nieuwlandstraat 5
72 Willem van Noortplein 4-4bis
73 Willem van Noortplein 1
74 Stieltjesstraat 1
75 Van Humboldtstraat 39-45
76 Van Humboldtstraat 1-3
77 Van ’s Gravesandestraat 6-8
78 J.D. van der Waalsstraat 8-9
79 Floris Heermalestraat 36
80 Johannes de Bekastraat 45
81 Willem van Noortstraat 1
82 Willem Arntzkade 32
83 Willem Arntzkade 10
85 Adriaen Beyerkade 1
88 Adriaen Beyerkade 15
91 Jacob van der Borchstraat 69-69bis
93 Gerard Noodtstraat 43
94 Melis Stokestraat 16
95Grave van Solmstraat 50
97 Van der Mondestraat 109-111
98 Adriaen Beyerkade 38-39
99 Aalbersestraat 1
100 Samuel Mullerstraat 10
101 Slotemaker de Bruinestraat 5-6
102 Nolenslaan 68
103 Nolenslaan 60
104 Melis Stokeslaan 26
105 Draaiweg 71A-71H
109 Goeman Borgesiuslaan 5
110 Goeman Borgesiuslaan 18
111 Schermerhornstraat 9
113 Lauwerecht 201
114 Draaiweg 18-20

Vogelenbuurt

De planning is om de ondergrondse (restafval)containers half februari 2019 in uw buurt te plaatsen.

Voorafgaand hieraan ontvangt u een wijkbericht. De verwachting is dat u vanaf half april 2019 de ondergrondse containers kunt gebruiken. Ook hierover ontvangt u tegen die tijd nader bericht.

Planning Het Nieuwe Inzamelen Vogelenbuurt

In de week vanActie
December 2018De aannemer is gestart met het opnieuw graven van proefsleuven bij de voorgestelde locaties van de ondergrondse containers. Met de proefsleuven zien we of de bodem van de locaties nog steeds geschikt is voor ondergrondse containers. Wat dat voor u betekent leest u in de brief over de invoering van Het Nieuwe Inzamelen (pdf, 54 kB)
7 januari 2019Bewoners ontvangen een wijkbericht dat de proefsleuven zijn gegraven en dat we vanaf de week van 14 januari 2019 betonputten plaatsen waar de ondergrondse containers in komen.
11 februari 2019Bewoners ontvangen een wijkbericht met de aankondiging start plaatsing ondergrondse containers
15 april 2019De nieuwe wijze van afvalinzameling in Vogelenbuurt gaat van start. Voorafgaand ontvangen bewoners een brief met afvalpas voor het gebruik van de ondergrondse containers. Daarbij zit ook een handleiding. In die week is ook de laatste ophaaldag van het restafval aan huis.

 

 

Bekijk de plattegrond en/of de geplande locaties op locatienummer en straatnaam

Gewijzigde locaties van ondergrondse containers in de Vogelenbuurt

Waar de ondergrondse containers gepland zijn ziet u op de plattegrond Vogelenbuurt (pdf, 665 kB). De uiteindelijke plaats van de containers kan anders zijn dan op de plattegrond. Bijvoorbeeld omdat er onverwachte kabels en leidingen in de grond liggen of door juridische procedures.

Bekijk de plattegrond en/of de geplande locaties op locatienummer en straatnaam. Onderstaande locaties zijn gewijzigd en omwonenden hebben hier een gewijzigd besluit van ontvangen. De procedures zijn hiervoor afgerond.

Gewijzigde locaties containers Vogelenbuurt
Locatienummer met straatnaam Nieuwe locatie met uitleg
Locatie 172 WittevrouwensingelDeze locatie is verplaatst naar het Hooghiemstraplein vanwege technische belemmeringen bij de kademuur aan de Wittevrouwensingel. De bestaande containers bij het Hooghiemstraplein worden uitgebreid met een derde (pers)container.
Locatie 176 Hopakker 2Deze locatie is verplaatst naar Hopakker tegenover huisnummer 3 vanwege een leiding in de grond.
Locatie 182 Adelaarstraat 30-30ADeze locatie is verplaatst naar de parkeerplaats op de Merelstraat ter hoogte van Adelaarstraat 32. De locatie is verplaatst vanwege kabels en leidingen in de grond en een kademuur.
Locatie 185 Hopakker 38. Deze locatie is verplaatst naar Havikstraat ter hoogte van de kruising met de Lijsterstraat. Aan de zijkant van het huis aan de Lijsterstraat met nummer 44 – 44bis. Vanwege aanwezige onder andere kabels en leidingen en uitrit.
Locatie 187 Weerdsingel 52A-52B)De locatie is 4 meter verplaatst in de richting van de rotonde vanwege een stroomkast en kabel en leidingen.
Locatie 191 Zwartewater 41Deze locatie is verplaatst naar Zwartewater ter hoogte van nummer 37, naast de hondenuitlaatplaats.

 

 

Volledige stratenlijst ondergrondse containers Vogelenbuurt

Volledige lijst met locaties plaatsing ondergrondse containers Vogelenbuurt
LocatienummerStraatnaam en huisnummer ter hoogte van
172Hooghiemstraplein 51-173
173Bellamystraat 1A
175 Kievitstraat 27
176 Hopakker tegenover 3
177 Bemuurde Weerd O.Z. 5
178 Bemuurde Weerd O.Z. 44
180 Zwarte Water 10-11
181 Merelstraat 19-19bis
182 Merelstraat tegenover Adelaarstraat 32
184 Adelaarstraat 25C
185 Havikstraat ter hoogte van de kruising met de Lijsterstraat. Aan de zijkant van het huis aan de Lijsterstraat met nummer 44 – 44 bis.
186 Duifstraat 48-50
187 Weerdsingel 52A-52B
189 Koekoekstraat 73-75
191 Zwarte Water 37

Wittevrouwen

Totdat alle juridische procedures zijn afgerond blijft de manier van inzamelen van restafval voor u hetzelfde. Wij plaatsen de ondergrondse containers voor restafval pas als alle juridische procedures zijn afgerond. Dit kan enkele maanden tot een jaar duren. U krijgt dan van tevoren een wijkbericht als de restafvalinzameling voor u verandert.

Hoe ver zijn de juridische procedures?

Wij verwachten dat in januari 2019 alle bezwaren zijn afgerond en de beroepstermijn voorbij is. Op dit moment lopen nog beroepszaken rond de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers in Wittevrouwen. Er is sprake van een aantal gewijzigde besluiten, waarover we de direct omwonenden bij de locaties van die containers informeren. Wij wachten de behandeling van eventuele beroepszaken af bij de Raad van State. Wanneer de beroepszaken zijn afgehandeld en de locaties voor de ondergrondse containers definitief, sturen wij een brief aan alle bewoners en ondernemers.

Op de plattegrond (pdf, 2,7 MB) ziet u waar de containers gepland zijn.

Op 27 februari stuurden wij u het besluit voor plaatsen van ondergrondse containers in Wittevrouwen (pdf, 87 kB)

Bij de inspraakmogelijkheden in 2017 kregen wij verschillende reacties en zienswijzen, die wij hebben beantwoord aan de bewoners. Lees de reacties en onze antwoorden (pdf, 246 kB).

De periode voor het indienen van bezwaar is voorbij.

Hulp en contact Het nieuwe inzamelen

Telefoon

14 030

E-mail

hetnieuweinzamelen@utrecht.nl