Afval Het Nieuwe Inzamelen in Noordoost

Het Nieuwe Inzamelen is onze nieuwe manier van afval inzamelen. We plaatsen op verschillende locaties in Noordoost ondergrondse containers voor restafval. U leest hier meer over de werkzaamheden en de nieuwste locaties in de buurt.  

U krijgt een brief als we het Nieuwe Inzamelen in uw buurt invoeren. Hierin staat:

  • hoe het Nieuwe Inzamelen werkt
  • wanneer het start
  • hoe we de overstap naar het Nieuwe Inzamelen maken

Snel naar de onderliggende buurten

Tuinwijk

Inzameling restafval

Op 21 februari 2019 startte het Nieuwe Inzamelen in Tuinwijk. Voortaan gebruikt u ondergrondse containers voor uw restafval.

Inzameling groente-, fruit- en tuinafval

De inzameling van groente-, fruit- en tuinafval blijft hetzelfde. Op de website Mijn afvalwijzer vindt u de inzameldata. Ook vindt u daar de dichtstbijzijnde containers voor uw andere afval.

Bekijk de volledige stratenlijst ondergrondse containers Tuinwijk

Op deze straten in Tuinwijk staan ondergrondse containers
LocatienummerStraatnaam en plaatsing ter hoogte van huisnummer
64 Pieter Nieuwlandstraat 108
68 Ingenhouszstraat 43
69 Bosschahof 12
71Stieltjesstraat 60-62
72 Willem van Noortplein 4
73Willem van Noortplein 1
74 Stieltjesstraat 23-43
76 Van Humboldtstraat 1-3
78 J.D. van der Waalsstraat 8-9
79 Floris Heermalestraat 36
81 Johannes de Bekastraat 10
82Willem Arntzkade 32
83 Willem Arntzkade 4
85 Adriaen Beyerkade 1
88 Adriaen Beyerkade 15
91 Jacob van der Borchstraat 69-69bis
93 Gerard Noodtstraat 43
94 Melis Stokestraat 16
95 Grave van Solmsstraat 150
98 Adriaen Beyerkade 150
99 Aalbersestraat 1
100 Samuel Mullerstraat thv nr 10
101 Slotemaker de Bruinestraat 5
102 Nolenslaan 68
103 Nolenslaan 60
104 Melis Stokeslaan 26
109 Goeman Borgesiuslaan 5
110 Goeman Borgesiuslaan 19
111 Oudlaan 201
113 Lauwerecht 201
114Draaiweg 18-20
115Draaiweg 34

Vogelenbuurt

Inzameling restafval

Op 24 mei 2019 startte Het Nieuwe Inzamelen in Vogelenbuurt. Voortaan gebruikt u ondergrondse containers voor uw restafval.

Inzameling groente-, fruit- en tuinafval

De inzameling van groente-, fruit- en tuinafval blijft hetzelfde. Op de website Mijn afvalwijzer vindt u de inzameldata. Ook vindt u daar de dichtstbijzijnde containers voor uw andere afval.

Waar staan de ondergrondse containers in Vogelenbuurt?

Waar de ondergrondse containers gepland zijn ziet u op de plattegrond Vogelenbuurt (pdf, 759 kB). De uiteindelijke plaats van de containers kan anders zijn dan op de plattegrond. Bijvoorbeeld omdat er onverwachte kabels en leidingen in de grond liggen of door juridische procedures.

Bekijk de plattegrond en/of de geplande locaties op locatienummer en straatnaam.

Gewijzigde locaties van ondergrondse containers in de Vogelenbuurt

Onderstaande locaties zijn gewijzigd. Omwonenden hebben hier een gewijzigd besluit van ontvangen.

Gewijzigde locaties containers Vogelenbuurt
Locatienummer met straatnaam Nieuwe locatie met uitleg
Locatie 172 WittevrouwensingelDeze locatie is verplaatst naar het Hooghiemstraplein vanwege technische belemmeringen bij de kademuur aan de Wittevrouwensingel. De bestaande containers bij het Hooghiemstraplein worden uitgebreid met een derde (pers)container.
Locatie 176 Hopakker 3Deze locatie is verplaatst naar de Gruttersdijk 24-25.
Locatie 182 Adelaarstraat 30-30ADeze locatie is verplaatst naar de parkeerplaats op de Merelstraat ter hoogte van Adelaarstraat 32. De locatie is verplaatst vanwege kabels en leidingen in de grond en een kademuur.
Locatie 185 Hopakker 38. Deze locatie is verplaatst naar Havikstraat ter hoogte van de kruising met de Lijsterstraat. Aan de zijkant van het huis aan de Lijsterstraat met nummer 44 – 44bis. Vanwege aanwezige onder andere kabels en leidingen en uitrit.
Locatie 187 Weerdsingel 52A-52B)De locatie is 4 meter verplaatst in de richting van de rotonde vanwege een stroomkast en kabel en leidingen.
Locatie 191 Zwartewater 41Deze locatie is verplaatst naar Zwartewater ter hoogte van nummer 37, naast de hondenuitlaatplaats.

Vervallen locaties van ondergrondse containers Vogelenbuurt

Onderstaande locaties zijn vervallen. Omwonenden hebben hier een ingetrokken besluit van ontvangen.

Vervallen locaties containers Vogelenbuurt
Locatienummer met straatnaamUitleg
Locatie 177 Bemuurde Weerd O.Z. 5Deze locatie vervalt omdat wij tijdens het plaatsen van betonputten onverwacht een fundering hebben gevonden. Bewoners kunnen een andere restafvalcontainer gebruiken.
Locatie 180 Zwarte Water 10-11Deze locatie vervalt omdat wij onverwacht een leiding diep in de grond hebben gevonden. Bewoners kunnen een andere restafvalcontainer gebruiken.
Locatie 181 Merelstraat 19-19bisDeze locatie vervalt omdat wij onverwacht een leiding diep in de grond hebben gevonden. Bewoners kunnen een andere restafvalcontainer gebruiken.

Volledige stratenlijst ondergrondse containers Vogelenbuurt

Volledige lijst met locaties plaatsing ondergrondse containers Vogelenbuurt
LocatienummerStraatnaam en huisnummer ter hoogte van
172Hooghiemstraplein 51-173
173Bellamystraat 1A
175 Kievitstraat 27
176Gruttersdijk 24-25
178 Bemuurde Weerd O.Z. 44
182 Merelstraat tegenover Adelaarstraat 32
184 Adelaarstraat 25C
185 Havikstraat ter hoogte van de kruising met de Lijsterstraat. Aan de zijkant van het huis aan de Lijsterstraat met nummer 44 – 44 bis.
186 Duifstraat 48-50
187 Weerdsingel 52A-52B
189 Koekoekstraat 73-75
191 Zwarte Water 37

Wittevrouwen

Totdat alle juridische procedures zijn afgerond blijft de manier van inzamelen van restafval voor u hetzelfde. Wij plaatsen de ondergrondse containers voor restafval pas als alle juridische procedures zijn afgerond. Dit kan enkele maanden tot een jaar duren. U krijgt dan van tevoren een wijkbericht als de restafvalinzameling voor u verandert.

Hoe ver zijn de juridische procedures?

Wij verwachten dat in januari 2019 alle bezwaren zijn afgerond en de beroepstermijn voorbij is. Op dit moment lopen nog beroepszaken rond de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers in Wittevrouwen. Er is sprake van een aantal gewijzigde besluiten, waarover we de direct omwonenden bij de locaties van die containers informeren. Wij wachten de behandeling van eventuele beroepszaken af bij de Raad van State. Wanneer de beroepszaken zijn afgehandeld en de locaties voor de ondergrondse containers definitief, sturen wij een brief aan alle bewoners en ondernemers.

Op de plattegrond (pdf, 2,7 MB) ziet u waar de containers gepland zijn.

Op 27 februari 2018 stuurden wij u het besluit voor plaatsen van ondergrondse containers in Wittevrouwen (pdf, 87 kB)

Bij de inspraakmogelijkheden in 2017 kregen wij verschillende reacties en zienswijzen, die wij hebben beantwoord aan de bewoners. Lees de reacties en onze antwoorden (pdf, 246 kB).

De periode voor het indienen van bezwaar is voorbij.

Hulp en contact Het nieuwe inzamelen

Telefoon

14 030

E-mail

hetnieuweinzamelen@utrecht.nl