Vragen over Het Nieuwe Inzamelen

Algemeen

U krijgt vooraf een brief. Hierin leggen we uit hoe Het Nieuwe Inzamelen werkt en wat er voor u verandert.

We bekijken welke locatie het beste is voor een ondergrondse restafvalcontainer en als verzamelplek voor kliko’s en citybins (draagbare bak voor groente-, fruit- en tuinafval). Vervolgens informeren we de bewoners over deze mogelijke locatie via een brief met plattegrond.

Daarna kunnen bewoners meer informatie krijgen, vragen stellen en in gesprek gaan met medewerkers van de projectgroep. Ook kunnen bewoners een reactie geven op de voorgestelde locaties (zienswijze indienen). Hierna neemt de gemeente een besluit over de definitieve locaties. Deze locaties maken we per brief aan de bewoners bekend. U kunt tegen de definitieve locatie bezwaar maken. Dit kan binnen 6 weken vanaf de verzenddatum van het besluit.

Na afhandeling van de bezwaren voeren we werkzaamheden uit om de ondergrondse containers te maken en leggen we tegels neer om de verzamelplekken voor kliko’s en citybins aan te geven.

In 2019 produceerden inwoners van Utrecht gemiddeld 219 kilo restafval (per inwoner). In het restafval zien we vooral groente-, fruit- en tuinafval, papier en karton en plastic, blik en pak terug. Per wijk verschillen de percentages daarvan. Uit sorteeranalyses van 2019 kwam onderstaande naar voren.

Grondstoffen in restafval
Grondstof aantal kg
(per inwoner per jaar)
Groente-, fruit- en tuinafval 68
Oud papier en karton 27
Plastic, blik en pak 21
Glas 6
Textiel 7

Bepalen van de locaties

Ja:

 • we proberen te zorgen dat de loopafstand naar de ondergrondse restafvalcontainers maximaal 125 meter is voor ieder huishouden
 • ondergrondse containers zijn gelijkvloers en drempelvrij bereikbaar
 • de container is 7 dagen in de week bereikbaar. U mag uw afval op elk moment en zo vaak als u wilt weggooien. Dat mag bijvoorbeeld ook in kleinere en lichtere pedaalemmerzakken.  

We staan altijd open voor de ideeën van bewoners over de plaatsing van ondergrondse containers. We nemen signalen mee van bewoners die vanwege hun fysieke gesteldheid moeite hebben met de veranderingen van Het Nieuwe Inzamelen. Met uw informatie kijken we samen met u welk maatwerk mogelijk is.

U kunt een andere locatie voor een container voorstellen, nadat u de brief met voorgestelde locaties gekregen hebt. U bespreekt uw voorstel met ons projectteam.

Bent u, na het gesprek, het niet eens met een voorgestelde locatie? Dan kunt u dat doorgeven. Dit heet een zienswijze indienen. Let op: een telefonische bespreking behandelen we niet als een officiële zienswijze.

Wilt u weten hoe en wanneer u een andere locatie kunt voorstellen of u uw reactie kunt doorgeven? Bekijk de informatie over het nieuwe inzamelen in uw wijk.

Als we een container plaatsen op een fietsparkeerplaats, zorgen we ervoor dat de fietsparkeerplaats terugkomt op een andere plek zo dicht mogelijk in de buurt.

We hebben overleg gehad met verkeersdeskundigen en andere specialisten van de openbare ruimte. De containers komen zo min mogelijk aan de doorgaande weg. Het legen kost maximaal 10 minuten per keer. Dit doen we gemiddeld 1 tot 2 keer per week.

Bij de keuze van de locatie houden we rekening met de wortels en de takken van de bomen. De locatie kan gekozen worden als de container veilig en zonder schade aan de boom geplaatst en geleegd kan worden. Ook als de boom in de toekomst groter wordt.

Het plan maken wij met een projectteam. Hierin zitten medewerkers van verschillende vakgebieden. We houden met veel voorwaarden rekening, zoals verkeer, straatbeeld, kabels en leidingen, behoud van groen en bomen, loopafstanden en bereikbaarheid voor mindervaliden. Niet altijd zijn al deze zaken tegelijk te combineren.

We stemmen de plannen af met de collega’s van:

 • Verkeer
 • Stedenbouw
 • Welstand
 • Kabels en leidingen (Riool, gas, water, licht, data)
 • Openbaar vervoer (bus, trein)
 • Hulpdiensten (brandweer, politie, ambulance)

De locaties zijn besproken in de vergadering van de Beheer Inrichting Gebruik (BING).

Ondergrondse restafvalcontainers

Nee, in Utrecht betaalt  de inwoner niet per keer aanbieden van afval. In Utrecht betaalt u afvalstoffenheffing en is er een vast tarief voor het afvalbeheer.

Er komen in de gemeente ruim 1.600 extra ondergrondse restafvalcontainers bij.

Voor het bepalen hoeveel restafvalcontainers nodig zijn, kijken wij naar de gegevens van uw wijk en vergelijkbare buurten in Utrecht die eerder zijn begonnen met Het Nieuwe Inzamelen. De hoeveelheid afval in uw wijk bepaalt hoeveel containers we nodig hebben.

Wij gebruiken 2 soorten ondergrondse containers: gewone containers en perscontainers. In de perscontainers past 3 keer zoveel als in gewone ondergrondse containers. Dat komt doordat deze containers het afval samenpersen. In buurten waar veel mensen wonen en veel afval is, plaatsen wij vaker perscontainers.

In Utrecht legen wij ondergrondse containers op een slimme manier. Alle ondergrondse containers, behalve voor glas en textiel, hebben een sensor. Deze sensor meet elk uur hoe vol de container is. Zo kunnen wij de container op tijd legen en zetten we daardoor de inzamelwagens efficiënter in. Dit leidt tot minder vervoersbewegingen in de stad. Ook voorkomen we overvolle containers. De informatie van  de sensoren bepaalt ook de routes die de inzamelwagens dagelijks rijden. Via een tablet krijgen de chauffeurs de route te zien. Dat betekent dus niet meer wekelijks dezelfde routes volgens een vaste planning rijden.

We doen dit alleen op plaatsen waar nu nog niet voldoende ondergrondse restafvalcontainers zijn of de loopafstanden te groot zijn. Doordat we nieuwe ondergrondse containers plaatsen, kunnen alle bewoners ondergrondse containers gebruiken voor hun restafval. Daarbij kijken we naar een goede verdeling in de buurt en een redelijke loopafstand voor de bewoners.

Angst voor overlast

Uw zorgen over afval naast de containers begrijpen we goed. Afval naast ondergrondse containers is voor iedereen een grote ergernis. Maar deze zorgen zijn voor ons geen reden om op een bepaalde locatie geen container te plaatsen.

 • Voor een deel heeft dit probleem ook te maken met verkeerd gedrag van bewoners. Wij vragen aan iedereen om mee te helpen en geen afval naast de container te doen.
 • Alle ondergrondse containers (behalve voor glas en textiel) hebben een sensor die aangeeft hoe vol de container zit. Hierdoor kunnen we de container legen voordat hij vol is. We noemen dit het ‘dynamisch inzamelen’. Dit voorkomt veel van de ergernis uit het verleden over volle containers.
 • We controleren dagelijks ondergrondse inzamelpunten die snel vervuild raken (hotspots). De andere inzamelpunten rijden zij minimaal 1 keer in de week af.
 • Een melding over afval naast een container (bijplaatsing) lossen we zo snel mogelijk op.
 • Ook rijdt er in iedere wijk minimaal een dagdeel een collega van Toezicht en Handhaving mee met een collega van Wijkonderhoud en Service. Samen halen zij bijplaatsingen weg. Zo verzamelen we direct bewijs tegen de veroorzakers van de bijplaatsing.

Het geluid dat ontstaat bij het legen van de ondergrondse containers is lastig te voorkomen. We verwachten de container gemiddeld 1 tot 2 keer per week te legen. Dit duurt maximaal 10 minuten per keer, meestal duurt dit minder lang. Wij legen de container tussen 7.00 - 17.00 uur. Zo proberen we eventuele geluidsoverlast te beperken.

De nieuwe ondergrondse container heeft een draaiende trommel met rubberen dempers. Deze dempen voor een belangrijk deel het geluid dat kan ontstaan bij het openen en sluiten van de ondergrondse containers.

Het liefst plaatsen we de container niet aan de zuidwestkant van (achter)tuinen met een terras. De wind waait vaak uit zuidwestelijke richting. Een container aan de zuidwestkant kan dan voor stankoverlast zorgen.

We ontvangen bijna geen klachten over stankoverlast. Alle ondergrondse containers maken we 2 keer per jaar van binnen en buiten helemaal schoon. Merkt u dat de bak toch erg vies is of stinkt? Doe dan een melding of bel ons op 14 030.

Het voordeel van ondergrondse containers is dat bewoners 7 dagen per week hun restafval kwijt kunnen. Er staan geen vuilniszakken meer op straat. Daardoor voorkomen we ratten en muizen. Dat is beter voor de volksgezondheid en het milieu.

Wij houden ons aan de richtlijn van de breedte van de stoep zoals die staat in het handboek openbare ruimte. Daarmee letten we erop dat gebruikers van de stoep (zoals voetgangers, rolstoelen, scoot-mobielen en kinderwagens) langs de containers en verzamelplekken voor kliko’s kunnen.

Het bovengrondse gedeelte van de container is minder dan 1 meter hoog.

Kliko's

Met Het Nieuwe Inzamelen halen we meer grondstoffen gescheiden op. De beste manier om dit te doen is met kliko’s aan huis. Er blijft dan weinig restafval over. Restafval brengt u zelf weg naar een ondergrondse restafvalcontainer. Zo voorkomen we ook dat u 4 kliko’s in uw tuin hebt staan.

Hulp en contact Het nieuwe inzamelen

Telefoon

14 030

E-mail

hetnieuweinzamelen@utrecht.nl