Afval Vragen over Het Nieuwe Inzamelen

U krijgt vooraf een brief. Hierin leggen we uit hoe Het Nieuwe Inzamelen werkt en wat er voor u verandert.

We bekijken welke locatie het beste zou zijn. Vervolgens informeren we de bewoners over deze mogelijke locatie via een brief met plattegrond.

Daarna kunnen bewoners meer informatie krijgen, vragen stellen en in gesprek gaan met medewerkers van de projectgroep. Ook kunt u een uw reactie geven op de voorgestelde locaties (zienswijze indienen).

Hierna neemt de gemeente een besluit over de definitieve locaties. Deze locaties maken we per brief aan de bewoners bekend. U kunt tegen de definitieve locatie bezwaar maken. Dit kan binnen 6 weken vanaf de verzenddatum van het besluit.

In het restafval zien we vooral groente-, fruit- en tuinafval, papier en karton en plastic, blik en pak aan. Per wijk verschillen de percentages daarvan. Uit sorteeranalyses van 2019 kwam onderstaande naar voren.

Grondstoffen in restafval
Grondstof aantal kg
(per inwoner per jaar)
Groente-, fruit- en tuinafval 68
Oud papier en karton 27
Plastic, blik en pak 21
Glas 6
Textiel 7

Bepalen van de locaties

Bij het kiezen van een locatie voor een ondergrondse restafvalcontainer gelden een aantal belangrijke voorwaarden:

 • container is goed bereikbaar voor de inzameldienst (dit testen we met proefritten)  
 • container past logisch in het inrichtingsplan
 • verkeer en voetgangers kunnen goed langs de container
 • afstand van de container tot de erfgrens is minimaal 2 meter (vanuit het hart van de container)
 • afstand van de container tot de gevel van de woning is minimaal 3 meter. Gaat het om een dichte muur, dan kan de afstand minimaal 2 meter zijn. Ook hiervoor geldt de afstand gemeten vanuit het hart van de container.
 • Het liefst plaatsen we een container niet in groenstroken, bij kruispunten en op parkeerplaatsen. We kijken waar de container het beste past in de omgeving.
 • Het liefst plaatsen we de container niet aan de zuidwestkant van tuinen met een terras. In Nederland waait de wind vaak uit zuidwestelijke richting. Een container aan de zuidwestkant kan dan voor stankoverlast zorgen.
 • We proberen ervoor te zorgen dat u niet meer dan 125 meter hoeft te lopen naar de dichtstbijzijnde container. Dit is niet overal mogelijk. In sommige straten is namelijk geen ruimte voor een container.

Ja:

 • we proberen te zorgen dat de loopafstand naar de ondergrondse restafvalcontainers maximaal 125 meter is voor ieder huishouden
 • ondergrondse containers zijn gelijkvloers en drempelvrij bereikbaar
 • de container is 7 dagen in de week bereikbaar. U mag uw afval op elk moment en zo vaak als u wilt weggooien. Dat mag bijvoorbeeld ook in kleinere en lichtere pedaalemmerzakken.  

We staan altijd open voor de ideeën van bewoners over de plaatsing van ondergrondse containers. We nemen signalen mee van bewoners die vanwege hun fysieke gesteldheid moeite hebben met de veranderingen van Het Nieuwe Inzamelen. Met uw informatie kijken we samen met u welk maatwerk mogelijk is.

U kunt een andere locatie voor een container voorstellen, nadat u de brief met voorgestelde locaties gekregen hebt. U bespreekt uw voorstel met ons projectteam.

Bent u, na het gesprek, het niet eens met een voorgestelde locatie? Dan kunt u dat doorgeven. Dit heet een zienswijze indienen. Let op: een telefonische bespreking behandelen we niet als een officiële zienswijze.

Wilt u weten hoe en wanneer u een andere locatie kunt voorstellen of u uw reactie kunt doorgeven? Bekijk de informatie over het nieuwe inzamelen in uw wijk.

Als we een container plaatsen op een fietsparkeerplaats, zorgen we ervoor dat de fietsparkeerplaats terugkomt op een andere plek zo dicht mogelijk in de buurt.

We hebben overleg gehad met verkeersdeskundigen en andere specialisten van de openbare ruimte. De containers komen zo min mogelijk aan de doorgaande weg. Het legen kost maximaal 10 minuten per keer. Dit doen we gemiddeld 1 tot 2 keer per week.

Bij de keuze van de locatie houden we rekening met de wortels en de takken van de bomen. De locatie kan gekozen worden als de container veilig en zonder schade aan de boom geplaatst en geleegd kan worden. Ook als de boom in de toekomst groter wordt.

Het plan maken wij met een projectteam. Hierin zitten medewerkers van verschillende vakgebieden. We houden met veel voorwaarden rekening, zoals verkeer, straatbeeld, kabels en leidingen, behoud van groen en bomen, loopafstanden en bereikbaarheid voor mindervaliden. Niet altijd zijn al deze zaken tegelijk te combineren.

We stemmen de plannen af met de collega’s van:

 • Verkeer
 • Stedenbouw
 • Welstand
 • Kabels en leidingen (Riool, gas, water, licht, data)
 • Openbaar vervoer (bus, trein)
 • Hulpdiensten (brandweer, politie, ambulance)

De locaties zijn besproken in de vergadering van de Beheer Inrichting Gebruik (BING).

Ondergrondse restafvalcontainers

Nee, in Utrecht betaalt  de inwoner niet per keer aanbieden van afval. In Utrecht betaalt u afvalstoffenheffing en is er een vast tarief voor het afvalbeheer.

Er komen in de gemeente ruim 1.600 extra ondergrondse restafvalcontainers bij.

Voor het bepalen hoeveel restafvalcontainers nodig zijn, kijken wij naar de gegevens van uw wijk en vergelijkbare buurten in Utrecht die eerder zijn begonnen met Het Nieuwe Inzamelen. De hoeveelheid afval in uw wijk bepaalt hoeveel containers we nodig hebben.

Wij gebruiken 2 soorten ondergrondse containers: gewone containers en perscontainers. In de perscontainers past 3 keer zoveel als in gewone ondergrondse containers. Dat komt doordat deze containers het afval samenpersen. In buurten waar veel mensen wonen en veel afval is, plaatsen wij vaker perscontainers.

Elke ondergrondse container krijgt een sensor. De sensor geeft aan hoe vol de container zit. Hierdoor kunnen we containers legen voordat ze vol zijn. We noemen dit het ‘dynamisch inzamelen’. Met dit systeem kunnen we beter bepalen wanneer een container geleegd moet worden.

We doen dit alleen op plaatsen waar nu nog niet voldoende ondergrondse restafvalcontainers zijn of de loopafstanden te groot zijn. Doordat we nieuwe ondergrondse containers plaatsen, kunnen alle bewoners ondergrondse containers gebruiken voor hun restafval. Daarbij kijken we naar een goede verdeling in de buurt en een redelijke loopafstand voor de bewoners.

Angst voor overlast

Uw zorgen over afval naast de containers begrijpen we goed. Afval naast ondergrondse containers, in plaats van erin, is voor zowel bewoners als de gemeente een grote ergernis. Maar deze zorgen zijn voor ons geen reden om op een bepaalde locatie geen container te plaatsen.

Voor een deel heeft dit probleem ook te maken met verkeerd gedrag van bewoners. Wij vragen aan iedereen om mee te helpen en geen afval naast, maar altijd in de container te doen.

Tegenwoordig heeft elke container een sensor die aangeeft hoe vol de container zit. Hierdoor kunnen we de container legen voordat hij vol is. We noemen dit het ‘dynamisch inzamelen’. Dit voorkomt veel van de ergernis uit het verleden over volle containers.

Daarnaast bezoeken we bijna dagelijks elke ondergrondse container om te controleren of er afval naast staat. Staat er afval naast, dan halen we dat weg. Komt het vaker voor dan delen wij boetes uit. U kunt afval naast de container ook melden.

Het geluid dat ontstaat bij het legen van de ondergrondse containers is lastig te voorkomen. We verwachten de container gemiddeld 1 tot 2 keer per week te legen. Dit duurt maximaal 10 minuten per keer, meestal duurt dit minder lang. Wij legen de container tussen 7.00 - 17.00 uur. Zo proberen we eventuele geluidsoverlast te beperken.

De nieuwe ondergrondse container heeft een draaiende trommel met rubberen dempers. Deze dempen voor een belangrijk deel het geluid dat kan ontstaan bij het openen en sluiten van de ondergrondse containers.

Het liefst plaatsen we de container niet aan de zuidwestkant van (achter)tuinen met een terras. In Nederland waait de wind vaak uit zuidwestelijke richting. Een container aan de zuidwestkant kan dan voor stankoverlast zorgen.

We ontvangen nauwelijks klachten over stankoverlast. De ondergrondse restafvalcontainers maken we 1 keer per jaar van binnen en buiten schoon. Voor de meeste containers is dit voldoende. Merkt u dat dit niet voldoende is? Maak dan een melding. Door uw melding helpt u mee (stank)overlast en ongedierte te voorkomen. Als het nodig is maken we de ondergrondse container vaker schoon.

Het gebruik van ondergrondse containers voor restafval heeft als voordeel dat bewoners 7 dagen per week hun restafval kwijt kunnen. Omdat er geen vuilniszakken meer op straat staan, wordt vuil en ongedierte zoveel mogelijk voorkomen. Dat is beter voor de volksgezondheid en het milieu.

Wij houden ons aan de richtlijn van de breedte van de stoep zoals die staat in het handboek openbare ruimte. Daarmee letten we erop dat gebruikers van de stoep (zoals voetgangers, rolstoelen, scoot-mobielen en kinderwagens) langs de containers en verzamelplekken voor kliko’s kunnen.

Het bovengrondse gedeelte van de container is minder dan 1 meter hoog.

Kliko's

Met Het Nieuwe Inzamelen halen we meer grondstoffen gescheiden op. De beste manier om dit te doen is met kliko’s aan huis. Er blijft dan weinig restafval over. Restafval brengt u zelf weg naar een ondergrondse restafvalcontainer. Zo voorkomen we ook dat u 4 kliko’s in uw tuin hebt staan.

Hulp en contact Het nieuwe inzamelen

Telefoon

14 030

E-mail

hetnieuweinzamelen@utrecht.nl