Afval Vragen over Het Nieuwe Inzamelen

In het restafval zien we vooral groente-, fruit- en tuinafval, papier en karton en plastic, blik en pak aan. Per wijk verschillen de percentages daarvan. Uit sorteeranalyses van 2016 kwam onderstaande naar voren.

Grondstoffen in restafval
Grondstof aantal kg
(per inwoner per jaar)
Groente-, fruit- en tuinafval 61
Oud papier en karton 28
Plastic, blik en pak 35
Glas 9
Textiel 8

U krijgt vooraf een brief. Hierin leggen we uit hoe Het Nieuwe Inzamelen werkt en wat er voor u verandert.

Ja. We nemen de volgende maatregelen:

  • we proberen de loopafstand tot ondergrondse restafvalcontainers voor ieder huishouden te beperken tot maximaal 125 meter
  • ondergrondse containers zijn gelijkvloers en drempelvrij bereikbaar
  • de container is 7 dagen in de week bereikbaar. U mag uw afval op elk moment en zo vaak als u wilt weggooien. Dat mag bijvoorbeeld ook in kleinere en lichtere pedaalemmerzakken.   

We staan altijd open voor de ideeën van bewoners over de plaatsing van ondergrondse containers. We nemen signalen mee van bewoners die vanwege hun fysieke gesteldheid moeite hebben met de veranderingen van Het Nieuwe Inzamelen. Op basis van deze signalen kijken we met iedere betrokkene welk maatwerk mogelijk is. Natuurlijk hopen we ook dat waar dat nodig is familieleden, buren, vrijwilligers en instellingen hulp kunnen bieden.

Kliko's

Met Het Nieuwe Inzamelen halen we meer grondstoffen gescheiden op. De beste manier om dit te doen is met kliko’s aan huis. Er blijft dan weinig restafval over. Restafval brengt u zelf weg naar een ondergrondse restafvalcontainer. Zo voorkomen we ook dat u 4 kliko’s in uw tuin hebt staan.

Ondergrondse restafvalcontainers

De gemeente plaatst waar het kan ruim 1.600 extra ondergrondse restafvalcontainers.
 

We bekijken welke locatie het beste zou zijn. Vervolgens informeren we de bewoners over deze mogelijke locatie via een brief. Binnen 2 weken kunt u een zogenoemde zienswijze aandragen (reactie indienen). In deze periode is ook een inloopavond waar we de geplande locaties en andere mogelijkheden bespreken.

Na deze 2 weken neemt de gemeente een besluit over de definitieve locaties. Deze locaties maken we per brief aan de bewoners bekend. U kunt tegen de definitieve locatie bezwaar maken. Dit kan binnen 6 weken vanaf de verzenddatum van het besluit.

We kunnen containers weghalen als ze niet meer aan de huidige normen en richtlijnen voldoen. Dat kan betekenen dat u nu een container voor de deur hebt staan en na de invoering van Het Nieuwe Inzamelen iets verder moet lopen. Met uw pasje hebt u toegang tot 2 containers voor restafval.

Nee, in Utrecht betaalt  de inwoner niet per keer aanbieden van afval. In Utrecht betaalt u afvalstoffenheffing en is er een vast tarief voor het afvalbeheer.

Hulp en contact Het nieuwe inzamelen

Telefoon

14 030

E-mail

hetnieuweinzamelen@utrecht.nl

Uw mening