Kunst in het Waterwinpark

Het Waterwinpark in Leidsche Rijn is een openbaar park en waterwingebied van Vitens. We willen dat er een kunstwerk komt. Zo komt er meer aandacht voor de bijzondere betekenis van het park.

Wat komt er?

Er komt een Waterwinpark-lab van kunstenaar Sannah Belzer. Samen met Vitens, de Provincie Utrecht en initiatiefnemer Fluid Future hebben we gekozen voor haar ontwerp.

Over het ontwerp

In het Waterwinpark-lab kunnen bezoekers het park met al haar geheimen ontdekken en onderzoeken. Het ontwerp is gebaseerd op een ‘impluvium’ uit de Romeinse tijd. Dit was toen een plek voor ontmoeting en ontspanning rondom (regen)water. Dit sluit ook aan op de Romeinse geschiedenis van Leidsche Rijn.

Het lab is een houten gebouw met daarboven een groen afdak. De opbouw van het lab verwijst naar de lagen in de grond waar het water doorheen reist, voordat het wordt opgepompt. In de muur van het lab wordt regenwater opgevangen. Daar zijn verschillende deurtjes te vinden. Achter de deurtjes zijn meetinstrumenten verborgen, waarmee kinderen op onderzoek kunnen gaan. Het lab is vrij toegankelijk voor bezoekers. Scholen in de buurt, natuurorganisaties en Vitens kunnen het lab inzetten voor onderwijsprogramma's. Hiervoor ontwikkelt Sannah Belzer lesmateriaal.

Plek Waterwinpark-lab

Het Waterwinpark-lab staat midden in het park. Aan de kant van de Musicallaan, bij de centrale bomenrij en het pompgebouw van Vitens. We hebben de plek samen met de landschapsarchitect en de kunstenaar gekozen. Op deze plek is het lab meer naar het park gericht. Beide bankjes staan aan de kant van het park en hebben aan 2 kanten zitplaatsen.

Keuze uit 3 ontwerpen

3 kunstenaars mochten een voorstel voor een kunstwerk doen. Meer dan 200 bewoners hebben via een vragenlijst op denkmee.utrecht.nl gereageerd. 

Voorwaarden voor het ontwerp waren:

  • past in het park
  • houdt rekening met de planten en dieren in hun omgeving
  • betrekt bewoners bij het ontwerp, de uitvoering en/of het gebruik van het kunstwerk.

Over het park

Elke dag zorgt het gebied voor schoon drinkwater aan ruim 115.000 bewoners. Aan het Waterwinpark liggen scholen, woningen en een zorgcentrum. Het park wordt veel gebruikt voor recreatie. Dat daar drinkwater wordt gewonnen heeft gevolgen voor het gebruik van het park. In het park staat het opvallende pompgebouw en de 9 waterputten. Verder is er weinig dat laat zien hoe belangrijk de functie van het gebied is. We willen dat gebruikers van het park weten dat ze over een bijzondere waterbron lopen of fietsen. Zo worden zij zich bewuster van drinkwatergebruik en de bescherming ervan.

Planning

We verwachten in september 2023 te starten met de werkzaamheden. In oktober 2023 is het kunstwerk dan klaar. Bewoners ontvangen een wijkbericht met meer informatie over de werkzaamheden en de feestelijke opening.

Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier