Kunst in het Waterwinpark

Het Waterwinpark in Leidsche Rijn is een openbaar park en waterwingebied van Vitens. We willen dat er een kunstwerk komt. Zo komt er meer aandacht voor de bijzondere betekenis van het park.

Wat komt er?

Er komt een Waterwinpark-lab van kunstenaar Sannah Belzer. Samen met Vitens, de Provincie Utrecht en initiatiefnemer Fluid Future hebben we gekozen voor haar ontwerp.

Over het ontwerp

Als het gaat om (drink)waterbewustzijn, sprong het 'Waterwinpark-lab' van Sannah Belzer er bovenuit. Zij wil een plek maken waar het park met al haar geheimen ontdekt en onderzocht kan worden. Het lab informeert bezoekers van het park zo over de functie van het landschap. Het is ook een ontmoetingsplek. Daarnaast kunnen omliggende scholen, natuurorganisaties en Vitens het lab inzetten voor onderwijsprogramma’s.
Lees meer over het Waterwinpark-lab

Keuze uit 3 ontwerpen

3 kunstenaars mochten een voorstel voor een kunstwerk doen. Meer dan 200 bewoners hebben via een vragenlijst op denkmee.utrecht.nl gereageerd. 

Voorwaarden voor het ontwerp waren:

  • past in het park
  • houdt rekening met de planten en dieren in hun omgeving
  • betrekt bewoners bij het ontwerp, de uitvoering en/of het gebruik van het kunstwerk.

Over het park

Elke dag zorgt het gebied voor schoon drinkwater aan ruim 115.000 bewoners. Aan het Waterwinpark liggen scholen, woningen en een zorgcentrum. Het park wordt veel gebruikt voor recreatie. Dat daar drinkwater wordt gewonnen heeft gevolgen voor het gebruik van het park. In het park staat het opvallende pompgebouw en de 9 waterputten. Verder is er weinig dat laat zien hoe belangrijk de functie van het gebied is. We willen dat gebruikers van het park weten dat ze over een bijzondere waterbron lopen of fietsen. Zo worden zij zich bewuster van drinkwatergebruik en de bescherming ervan.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Voorjaar 2021Fondsenwerving om het Waterwinpark-lab te kunnen maken
Najaar 2021

Gekozen kunstenaar werkt plan uit

Begin 2022Kunstenaar maakt kunstwerk
Halverwege 2022Kunstwerk is klaar

 

Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier