Test parkeren op afstand Rivierenwijk en Europalaan-Noord

In Rivierenwijk en parkeergebied Europalaan-Noord loopt een test voor bewoners om hun auto met korting te parkeren in P+R-garage Westraven. Deelnemers krijgen een tegoed voor ander vervoer. Met deze test onderzoeken we wanneer het voor u aantrekkelijk is om uw auto op afstand te parkeren. De test loopt tot 1 mei 2024. Aanmelden kon tot 14 mei 2023.

Waarom meedoen aan de test?

 • Weinig gebruik (tweede) auto. 
 • Twijfel over wegdoen van tweede auto en gebruik deelvervoer. 
 • Bewoner staat op wachtlijst parkeervergunning.
 • Wens om te besparen op parkeerkosten.

Deelnemers besparen op parkeerkosten, hebben de zekerheid van een overdekte parkeerplek in P+R-garage Westraven en kunnen ander vervoer proberen.

Wat onderzoeken we?

Auto's staan vaak geparkeerd. Een deel van de auto's wordt zelfs minder dan 3 keer per maand gebruikt. We willen goed gebruiken maken van de openbare ruimte. We willen meer ruimte vrijmaken voor groen, ontspanning, spelen en duurzamer vervoer zoals wandelen of fietsen. Hiermee houden we de stad leefbaar en bereikbaar. Met de test onderzoeken we of en hoe parkeren op afstand hierbij helpt. 

Wat houdt de test in?

 • Deelnemers leveren tijdelijk hun parkeervergunning of plek op de wachtlijst in. Na de test kunnen zij deze weer terugkrijgen met dezelfde voorwaarden. Deelnemer houdt zijn plek op de wachtlijst.
 • Deelnemers hebben voor slechts € 2 per maand een P+R-abonnement en zijn zeker van een overdekte en veilige parkeerplek in P+R Westraven. Dit abonnement is meer dan € 10 goedkoper dan een parkeervergunning (€ 12,39 per maand).
 • Deelnemers krijgen een tegoed van € 60 per 3 maanden in een app waarmee zij een reis met deelvervoer, de bus of de tram kunnen plannen en betalen. Bijvoorbeeld om tussen P+R Westraven en hun woning te reizen.
 • Deelnemers kunnen 4 uur per maand gratis voor de deur parkeren (tijdens de venstertijden voor betaald parkeren die vanaf 1 mei gelden in uw parkeergebied). Buiten de venstertijden kunnen zij altijd parkeren zonder te betalen.
 • Deelnemers vullen voor, tijdens en na de test een digitale vragenlijst in. Zij doen mee aan 2 groepsgesprekken over hun ervaringen met parkeren op afstand.

Wie doen er mee?

 • Bewoners van Rivierenwijk of in het parkeergebied Europalaan-Noord.
 • Deelnemer heeft 1 of meer auto’s waarvoor hij een parkeervergunning heeft of op de wachtlijst staat. Of hij komt in aanmerking voor het aanvragen van een parkeervergunning.

Voorwaarden deelname test parkeren op afstand (18 april 2023)

 • Deze voorwaarden gelden voor de test parkeren op afstand. Tijdens de testperiode parkeren maximaal 50 bewoners van Rivierenwijk en het parkeerrayon Europalaan Noord hun auto op afstand in P+R Westraven. Onderaan deze pagina vindt u een kaart. U ziet op de kaart om welk gebied het gaat. De test noemen we hierna de 'test POA'.
 • Per adres mag maar 1 kenteken meedoen aan de test POA. Alleen met de auto op dit kenteken heeft u toegang tot de P+R-garage.
 • Gemeente Utrecht organiseert deze test. Adres vestiging en kantoor gemeente Utrecht: Stadsplateau 1, Utrecht. 
 • De test POA loopt van 1 mei 2023 00.00 uur tot en met 30 april 2024 23.59 uur. Deze periode noemen we 'looptijd'. 
 • U meldt zich aan via het online formulier op www.utrecht.nl/parkerenopafstand. Wij vragen in dit formulier om uw naam, adres, e-mailadres en het kenteken van de auto. Als u zich aanmeldt via het aanmeldformulier, dan gaat u akkoord met de Voorwaarden deelname test parkeren op afstand. Er zijn nog een paar plekken vrij. Aanmelden kan tot en met 14 mei. Wordt u gekozen? Dan start uw deelname vanaf 1 juni.. 
 • Vanuit de leerdoelen van de test POA willen we minimaal 30 deelnemers met een vergunning en maximaal 20 deelnemers op de wachtlijst aan de test mee te laten doen. Als zich meer dan 20 deelnemers die de op de wachtlijst staan melden, plaatsen wij ze eerst op een reservelijst. Is er bij sluiting van de termijn binnen het maximumaantal deelnemers van 50 nog ruimte? Dan laten we ze  toch nog toe. Dit doen we op volgorde van datum van aanmelding. 
 • Zijn er na de sluiting van de inschrijfperiode meer aanmeldingen dan deelnameplekken? Dan houden we een reservelijst bij. We kunnen ervoor kiezen om contact op te nemen met de mensen op de reservelijst en ze vragen om toch nog deel te nemen. Dit ligt aan het aantal tussentijdse beëindigingen na het eerste kwartaal van de looptijd.  
 • In Rivierenwijk West geldt per 1 mei 2023 betaald parkeren. Deelnemers uit dit parkeerrayon vragen volgens de daarvoor geldende procedure een parkeervergunning aan. Tegelijkertijd meldt deze deelnemer zich volgens de in deze voorwaarden beschreven procedure aan voor de test POA. De deelnemer ontvangt de vergunning en levert deze meteen in tot einde looptijd test POA, of tussentijds opzeggen. 
 • In de rayons Rivierenwijk, Rivierenwijk Oost en Europalaan Noord geldt betaald parkeren. Deelnemers uit deze gebieden melden zich aan voor de test POA via de hier beschreven procedure. De deelnemer levert de parkeervergunning daarmee tijdelijk in tot einde looptijd test POA, of tot tussentijds beëindigen volgens 1 van de 2 punten onder 'Beëindiging deelname'. 
 • Een deelnemer met een plek op de wachtlijst voor een vergunning behoudt zijn rechten op de wachtlijst. De deelnemer stijgt door op de wachtlijst. Heeft de deelnemer tijdens de looptijd van de test POA recht op een vergunning? Dan vraagt de deelnemer deze vergunning aan en levert de vergunning meteen in tot einde van de looptijd van de test POA, of tussentijds opzeggen. 
 • Aan het einde van de looptijd mag de deelnemer kiezen: de vergunning terugkrijgen (spijtoptantenregeling) of het abonnement parkeren op afstand verlengen tegen het dan geldende tarief zonder korting. 
 • Deelnemers doen minimaal 3 maanden mee. Aan het eind van elk kwartaal na de start van de test kan een deelnemer deelname aan de test POA opzeggen. Dat kan via een e-mailbericht aan parkeerprojecten@utrecht.nl. Opzegtermijn is tot 2 weken voor het eind van ieder kwartaal. De kwartalen eindigen op 1 augustus 2023, 1 november 2023 en 1 februari 2024. Bij tussentijds opzeggen maken we de administratieve schorsing van de parkeervergunning ongedaan. De deelnemer krijgt de vergunning dan terug. 
 • Wij kunnen op elk moment beslissen dat een deelnemer niet meer mee mag doen. We kunnen hier redenen voor geven, maar we hoeven dit niet te doen. De deelnemer kan bij gemeente Utrecht dan geen aanspraak maken op vergoedingen of rechten op basis van eventuele schade. De administratieve schorsing van de parkeervergunning maken we ongedaan en de deelnemer krijgt de vergunning terug. 
 • De deelnemer ontvangt na aanmelding een abonnement parkeren op afstand in P+R Westraven voor € 2,00 per maand. Het abonnement is geldig voor de looptijd van de test POA of tot tussentijds opzeggen.
 • Wij laten voor de deelnemer een account aanmaken bij Gaiyo. De deelnemer ontvangt op dat moment een uitnodiging met uitleg van gemeente Utrecht om de Gaiyo reis-app te installeren op zijn smartphone. Het e-mailadres dat gebruikt wordt voor aanmelding bij de Gaiyo-app moet hetzelfde zijn als het e-mailadres dat wij van de deelnemer hebben ontvangen. 
 • De deelnemer ontvangt van gemeente Utrecht tijdens de looptijd van de test POA een tegoed van in totaal maximaal € 240,00 in de reis-app Gaiyo. Hiermee kan de deelnemer openbaar vervoer (OV) en deelvervoer boeken en betalen. 
  • Bij de start van de test POA (1 mei 2023) ontvangt de deelnemer € 60,00.
  • Ieder nieuw kwartaal vanaf de start van de looptijd (1 augustus 2023, 1 november 2023, 1 februari 2024) wordt het tegoed aangevuld tot € 60,00. 
  • Tegoed dat een deelnemer niet gebruikt vervalt na ieder kwartaal en aan het einde van de looptijd van de test POA. Een deelnemer kan tussentijds zelf eigen middelen toevoegen aan zijn Gaiyo-wallet. 
 • Ook ontvangt een deelnemer via de Gaiyo-app een tegoed van € 16,04 om maximaal 4 uur per maand met zijn auto in eigen rayon te parkeren tijdens venstertijden met betaald parkeren. Dit tegoed mag een deelnemer alleen gebruiken voor parkeren in eigen rayon. 
  • Deelnemers krijgen de parkeerkosten maandelijks teruggestort in de Gaiyo-app. Ze kunnen dat tegoed besteden aan deelvervoer en openbaar vervoer.
  • Het is niet toegestaan om middelen bedoeld voor OV en deelvervoer te gebruiken voor parkeren door het maximum van 4 uur te overschrijden. Het bedrag van het parkeertegoed dat te veel wordt gebruikt gaat van het tegoed voor deelvervoer en openbaar vervoer af. Als deelnemer bij herhaling misbruik maakt van het tegoed om in het eigen rayon te parkeren, kunnen we de deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan de test POA. 
 • Onderdeel van de test POA is een onderzoek. Een deelnemer is verplicht om aan het onderzoek mee te doen. Wij hebben hiervoor onderzoeksbureau XTNT ingehuurd. Het onderzoek bestaat in ieder geval uit het invullen van vragenlijsten over motivaties, POA, reisgedrag en ervaringen tijdens de test POA bij de start (mei 2023), halverwege (november 2023) en aan het einde van de test (mei 2024). Ook neemt deelnemer deel aan 2 groepsgesprekken of een exitgesprek (bij tussentijdse opzegging). 
 • Een deelnemer gaat akkoord met het verzamelen en verwerken van data over zijn reis- en parkeergedrag. Data voor de onderzoeksdoeleinden van de test POA verzamelen en verwerken we op de volgende manier. 
  • Een bewoner meldt zich aan voor deelname aan de test POA door naam, woonadres, e-mailadres en kenteken te registreren via het aanmeldformulier. De gemeente voert een controle uit op de deelnamecriteria in het register waarin parkeerrechten worden bijgehouden.
  • Gemeente Utrecht levert data over in- en uitrijbewegingen in P+R Westraven aan onderzoeksbureau XTNT. 
  • Gaiyo levert data over gemaakte ritten met deelvervoer en OV (aantal, vervoersmiddel, vertrektijd) aan XTNT. En ook data over parkeren in het eigen parkeerrayon. 
  • XTNT combineert deze objectieve data met data uit kwalitatieve monitoring om te analyseren. 
 • Gemeente Utrecht, Gaiyo en XTNT verzamelen en verwerken alle data vertrouwelijk. We houden ons aan de privacywet- en regelgeving (AVG) en hebben onderling verwerkersovereenkomsten gesloten. We verzamelen alleen data als dit echt nodig is voor het onderzoek. We delen data niet met andere partijen dan Gaiyo en XTNT. Als het onderzoek klaar is verwijderen we meteen alle data. Het informatiebeveiligingsbeleid van XTNT en Gaiyo is ISO27001 gecertificeerd. 
 • Vragen en klachten over deze test kunnen deelnemers alleen schriftelijk indienen. Dit kan via het e-mailadres parkeerprojecten@utrecht.nl. Een deelnemer ontvangt binnen 30 dagen na het indienen van een klacht van ons een schriftelijke gemotiveerde reactie. 
 • Deelnemers kunnen ons niet aansprakelijk stellen voor enige schade, die door de test POA is veroorzaakt of verband houdt met de test POA of anders. Iedere aansprakelijkheid van gemeente Utrecht in verband met de actie wordt geheel en volledig uitgesloten. 
 • Wij kunnen de deelnamevoorwaarden tussentijds wijzigen. Ook kunnen we de looptijd aanpassen of stoppen met de test POA. 
 • Bij veel minder dan 50 deelnemers staan de leerdoelen onder druk. Als het aantal aanmeldingen voor de test POA veel minder is dan 50 deelnemers, dan kunnen we de test POA annuleren. Wij hebben dan geen verplichtingen tegenover de inwoners die zich hebben aangemeld.

Gebied op de kaart

Gebied op de kaart (uitgeschreven)

Straten
Straat
Alblasstraat
Amaliadwarsstraat
Amaliastraat
Amstelstraat
Balijelaan
Beerzestraat
Croesestraat
Dinkelstraat
Dollardstraat
Dommelstraat
Dongestraat
Eemstraat
Geleenstraat
Geulstraat
Gouwestraat
Grevelingenstraat
Jutfaseweg
Maasstraat
Merwedekade
Merwedeplantsoen
Merwedestraat
Mijdrechtstraat
Nieuwravenstraat
Noordzeestraat
Rijnlaan
Runstraat
Scheldestraat
Schiestraat
Schipbeekstraat
Spaarnestraat
Spuistraat
Vlisthof
Volkerakstraat
Vondellaan
Waalstraat
Westravenstraat
Wielingenplein
Wielingenstraat
Straten
Straat
Amerhof
Berkelstraat
Diezestraat
Geinplantsoen
Hoendiepstraat
Hunzestraat
IJsselstraat
Jutfaseweg
Lekplantsoen
Lingestraat
Maasstraat
Merwedekade
Merwedeplantsoen
Reggestraat
Reitdiepstraat
Rijnlaan
Roerplein
Roerstraat
Schipbeekstraat
Socrateslaan
Spaarnestraat
Zaanstraat
Zijldiepstraat
Zuiderzeestraat
Straten
Straat
Europaplein
Kanaalweg

Hulp en contact Betaald parkeren

Telefoon

14 030

E-mail

parkeerprojecten@utrecht.nl