Woonboulevard, invoeren betaald parkeren

Vanaf 1 mei 2024 is er betaald parkeren in het gebied Woonboulevard. Het betaald parkeren gaat gelden van maandag tot en met vrijdag van 06.00 tot 11.00 uur ‘s morgens.

Gebied

Betaald parkeren geldt vanaf 1 mei 2024 in de volgende straten:

 • Australiëlaan
 • Aziëlaan (deels)
 • Ceylonlaan
 • Columbuslaan
 • Decimalaan
 • Drommedarislaan
 • Europalaan
 • Hollantlaan
 • Kaap de Goede Hooplaan
 • Livingstonelaan
 • Nieuw-Amsterdamlaan
 • Rooseveltlaan
 • Van Rensselaerlaan
 • Vrieslantlaan
 • Zeelantlaan

Aanvragen parkeervergunning

U kunt een parkeervergunning aanvragen.

Hebt u op 2 of 3 april een vergunning voor Woonboulevard aangevraagd? Door een technische storing hebt u per ongeluk ook voor april betaald in plaats van alleen voor mei en juni. U krijgt het geld van de maand april vanzelf teruggestort. Vanaf juli betaalt u steeds voor 3 maanden.

Soort parkeervergunningKosten per 3 maanden in 2023
1e parkeervergunning bewoners€ 39,60

2e parkeervergunning bewoners

€ 98,97
1e parkeervergunning bedrijf€ 145,08
2e en elke volgende parkeervergunning bedrijf€ 290,13

Aanvragen parkeervergunning bewoner

Aanvragen parkeervergunning bedrijf

Met een parkeervergunning kunt u vanaf 1 mei 2024 parkeren op alle openbare parkeerplaatsen in het parkeergebied 16.700 Woonboulevard.

Tijdelijk extra vergunningen aanvragen

Bewoners en bedrijven krijgen bij het invoeren van betaald parkeren te maken met een nieuwe situatie. Daarom kunnen bewoners en bedrijven 1 keer tijdelijk extra vergunningen aanvragen.

Bewoners die meer dan 2 auto's hebben, kunnen tijdelijk een 3e of 4e vergunning aanvragen. Deze vergunningen kosten € 98,97 per kwartaal. Na 30 april 2024 kunt u geen 3e of 4e vergunning meer aanvragen.

Bedrijven kunnen tijdelijk 6 vergunningen extra aanvragen boven op het aantal waarop het bedrijf recht heeft. Hoeveel dat is, staat op de pagina Parkeren bedrijf. Na 30 april 2024 kunt u geen extra vergunningen meer aanvragen.

Manier van toewijzen vergunningen

Wij beginnen met het toewijzen van alle 1e parkeervergunningen. Daarna alle 2e vergunningen en vervolgens de extra vergunningen. Als u een 2e vergunning en/of extra vergunningen aanvraagt, dan hoort u uiterlijk 30 april 2024 of u deze vergunning(en) krijgt. Dit is afhankelijk van de ruimte die er is op straat. We loten niet en maken geen wachtlijst voor extra vergunningen.

Eigen parkeerplek of (gedeelde) garage

Als u bij uw woning of bedrijf een parkeerplek op eigen grond hebt of een eigen garage, dan mag u geen (goedkopere) parkeervergunning voor een 1e auto aanvragen. U mag wel een duurdere vergunning aanvragen.

Is er bij uw woning of appartement een gedeelde parkeergarage of een gedeeld parkeerterrein? Dan krijgt u waarschijnlijk geen parkeervergunning. De gemeente spreekt meestal met de bouwer of eigenaar van het complex af dat het parkeren van auto’s van bewoners en gebruikers moet worden opgelost op de eigen gezamenlijke grond.

Hebt u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via Stel een parkeervraag.

Betalen bij de automaat

Vanaf 1 mei 2024 is het tarief voor kort parkeren op straat in het parkeergebied Woonboulevard € 5,00 per uur. Bezoekers kunnen betalen bij de parkeerautomaat of via een parkeerapp.

Handhaving

Vanaf 1 mei 2024 controleren de handhavers van de gemeente op het betaald parkeren in de buurt. Dat doen zij met scanauto’s. Ze controleren ook op foutparkeren. Automobilisten die geen parkeergeld hebben betaald, krijgen een boete.

Waarom komt er in de wijk Woonboulevard betaald parkeren?

De gemeenteraad nam in 2021 een besluit om parkeeroverlast in de stad te voorkomen. Daarnaast willen we in Utrecht meer ruimte voor groen, ontspanning, spelen en duurzame manieren om van A naar B te komen zoals wandelen, fietsen of deelvervoer. Op straat staan veel auto's geparkeerd. Die nemen veel ruimte in. Daarom wil de gemeente dat autobezitters in de toekomst in de hele stad betalen voor het op straat parkeren van hun auto. Het opgehaalde geld investeren we in de stad, bijvoorbeeld aan meer fietsenstallingen.

Deelvervoer

Steeds meer mensen kiezen voor een deelauto of deelfiets. Kijk op de pagina Deelvervoer wat de mogelijkheden zijn voor deelauto’s, deelfietsen en deelbakfietsen in uw buurt.

Hulp en contact Parkeren

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 16200
3500 CE Utrecht