Parkeren Veelgestelde vragen parkeren

Parkeervergunning

U kunt uw parkeervergunning betalen:

 • met de factuur die wij u elk kwartaal sturen
 • via automatische incasso als u ons daarvoor gemachtigd heeft 

Wilt u gaan betalen met automatische incasso? Ga dan naar Aanvragen automatische incasso
 
 

U kunt een parkeervergunning aanvragen voor uw nieuwe adres als u ingeschreven staat op dat adres. Vanaf dat moment kunt u een parkeervergunning aanvragen.

Geef uw nieuwe adres door.

Nee dat kan niet. Een parkeervergunning staat op uw naam en adres.
Als er een wachtlijst in een parkeerrayon is, bestaat wel de volgende mogelijkheid:
Relatie voorbij? Uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner stuurt een nieuwe aanvraag samen met uw opzegging. Als aan alle (reguliere) voorwaarden wordt voldaan krijgt uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner meteen een nieuwe parkeervergunning en wordt tegelijkertijd uw parkeervergunning ingetrokken.

 

Nee dat kan niet. Een parkeervergunning staat op uw naam en adres. Verhuist u binnen hetzelfde parkeerrayon? Neem dan contact met ons op.

Er zijn soms meer aanvragen voor een parkeervergunning dan dat er parkeerruimte is. Dan ontstaat er een wachtlijst. Lees meer over de wachtlijsten voor parkeervergunningen.

U kunt alleen zonder kenteken een parkeervergunning aanvragen in de volgende gevallen.

? Voor uw parkeerrayon is de ’Wachtlijst eerste vergunning op adres’ langer dan 6 maanden.
? U hebt een nieuwe auto gekocht die door de dealer nog op kenteken moet worden gezet.

Kijk voor meer informatie over de vergunning op www.utrecht.nl/parkeervergunningbewoner.
 

Ja dat kan. Vraag een vergunning aan via utrecht.nl/parkeervergunningbewoner. U mag uw motor ook gratis op de stoep parkeren. Uw motor mag dan geen gevaar of overlast veroorzaken.

Ja, dat kan. Bent u uw parkeervignet verloren? Meld dit via verlorenofgevonden.nl. Is uw parkeervignet gestolen? Doe aangifte bij de politie via politie.nl/aangifte.

Maak daarna een afspraak via utrecht.nl/afspraak of 14 030 om een kopie van het vignet op te halen.

Neem mee naar uw afspraak:

 • een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
  Komt u namens een bedrijf het vignet ophalen? Toon aan dat u namens het bedrijf komt. Neem naast uw legitimatiebewijs mee:
 • een uittreksel KvK waarin uw naam vermeld is. Dit mag niet ouder zijn dan 6 maanden
 • briefpapier van uw bedrijf waarin staat dat u gemachtigd bent om de kopie van het vignet af te halen
 • kopie van het legitimatiebewijs van degene die u machtigt

  Neemt u een uittreksel van de KvK jonger dan 6 maanden mee waarin uw naam staat? Dan hebt u geen machtiging op het briefpapier van uw bedrijf nodig.
  Een kopie van uw parkeervignet is gratis.   
   

Parkeren

Overnachten
In Utrecht zijn geen speciale parkeerplekken voor campers of caravans. Zoek een camping in de buurt om te overnachten. U mag niet op een gewone parkeerplaats overnachten. Zie www.utrecht.nl/apv (Artikel 2:31 Liggen of slapen op of aan een openbare plaats).

Parkeren
U kunt uw camper of caravan wel op een gewone (betaald) parkeerplaats parkeren. Dit mag niet langer dan 3 aaneengesloten dagen. U mag hier niet overnachten. Zie www.utrecht.nl/apv (Artikel 5:6 Kampeermiddelen en dergelijke).

Milieuzone
Kijk of uw camper de Utrechtse milieuzone in mag rijden. Doe de kentekencheck. Er mogen geen voertuigbeperkingen (aslast, lengte) zijn of u hebt daarvoor een ontheffing voertuig.

U mag uw motor gratis op de stoep parkeren. Anderen mogen hier geen last van hebben. Parkeert u de motor op een betaald parkeerplaats? Dan moet u wel betalen.

Vanaf 1 oktober 2019 kunnen elektrische auto’s niet meer gratis parkeren op een oplaadplek. U betaalt dan het normale parkeertarief of parkeert er met een geldige parkeervergunning. 

Wilt u een oplaadpaal in een parkeerrayon dat grenst aan uw eigen rayon gebruiken? Geef dan via www.utrecht.nl/parkeervraag uw vergunningnummer, kenteken en de naam van het aangrenzende rayon door waar de oplaadpaal staat. Wij zorgen er dan voor dat parkeren bij deze oplaadpaal wordt toegevoegd aan uw parkeervergunning.

Bij thuiswedstrijden van FC Utrecht zijn de straten naar de wijken rondom Stadion Galgenwaard afgesloten voor niet-bewoners. Als bewoner kunt u de wijk in met een speciaal embleem op uw auto.
Stuur een e-mail naar bewonersembleem@fcutrecht.nl met uw naam, adres, telefoonnummer en uw kenteken(s).
 


Dit kan via uw wijkbureau. Stuur een brief naar uw wijkbureau om een kruisvak aan te vragen.

 

 

  
Dit kan via uw wijkbureau. Stuur een brief naar uw wijkbureau om een parkeerverbod aan te vragen.

 
Ja, u kunt uw parkeerkosten terugvragen

Parkeerbon

Parkeerbon

Wanneer u parkeert zonder te betalen, ontvangt u een parkeerbon (naheffingsaanslag parkeerbelastingen). Dat is geen boete maar een naheffing voor niet-betaalde parkeerbelasting.

Meer over parkeerbon

Wet-Mulderbon

Parkeert u op een plaats waar dat niet mag? Dan krijgt u een Wet-Mulderbon. Een Wet-Mulderbon is een boete voor een overtreding. Bijvoorbeeld voor fout parkeren, te hard rijden of door rood licht rijden.
Meer over Wet-Mulderbon op de website van het Centraal Justitieel Incassobureau

Hulp en contact Parkeren

Bezoeken

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8406
3503 RK  Utrecht