Parkeren Stel een parkeervraag

Kijk eerst of uw vraag bij de veelgestelde vragen staat. Wilt u bezwaar maken tegen een parkeerbon? Ga dan naar BghU (Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht).

Stel vraag over eigen parkeerproduct (bewoner met DigiD)

Stel vraag over eigen parkeerproduct (bedrijf)

Stel een algemene parkeervraag en/of upload een document

Wij bellen of e-mailen u dan binnen 5 werkdagen. Alleen als dat niet mogelijk is, krijgt u een bericht waarin staat wanneer u een antwoord krijgt.

Hulp en contact Parkeren

Bezoeken

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8406
3503 RK  Utrecht