MijnParkeren

Vrouw zittend op bank met laptop

MijnParkeren is uw persoonlijke online omgeving waar u uw gegevens kunt inzien en wijzigen. Dit kan voor bewonerskorting voor bezoek en parkeerkorting voor mantelzorg of thuiszorg, of parkeerkorting voor kraamzorg. Vraag deze korting wel eerst aan.

U kunt in MijnParkeren:

  • een bijgewerkt overzicht van het aantal kortingsuren bekijken
  • uw transactiegeschiedenis bekijken
  • eenmalige codes aanmaken voor bijvoorbeeld de schilder, zodat u uw eigen code niet hoeft te delen
  • uw wachtwoord wijzigen voor MijnParkeren
  • uw wachtwoord wijzigen voor de parkeerautomaat

Log in op MijnParkeren

Hulp en contact Parkeren

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8406
3503 RK  Utrecht