Parkeerregels

In onderstaande parkeerregels staat hoe we het Utrechtse parkeerbeleid voor fiets en auto uitvoeren. De gemeente kiest voor minder ruimte voor geparkeerde auto's op straat, en meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Parkeren van fietsen

Genoeg goede mogelijkheden om fietsen te stallen zijn belangrijk voor een aantrekkelijke stad. We werken aan het plaatsen en beheren van stallingsvoorzieningen. Op verzoek van een buurt kunnen we fietsklemmen, fietstrommels, buurtstallingen of openbare fietsenstallingen in de wijk aanleggen.
Lees meer over:

Parkeren voor gehandicapten

Gehandicapten zijn voor hun vervoer vaak aangewezen op de auto. Het is belangrijk dat parkeren makkelijk gaat. Daarom zijn er speciale parkeervoorzieningen voor gehandicapten. U leest er meer over in de Regeling gehandicaptenparkeerkaart van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Nota gehandicapten parkeerbeleid (pdf, 306 kB).

Verordeningen

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

In de Algemene plaatselijke verordening staan de gemeentelijke regels over openbare orde en veiligheid. Met deze regels houden we de gemeente netjes en leefbaar voor iedereen.

Leges

Leges zijn kosten die de gemeente vraagt voor diensten. Bijvoorbeeld voor vrijstellingen, afschriften van stukken en contracten. In de Verordening leges 2024 staan deze diensten genoemd en wat de kosten zijn.

Probeerregeling voor parkeervergunninghouders

Bewoners en bedrijven die hun parkeervergunning opzeggen voor ander vervoer, kunnen binnen 2 jaar hun parkeervergunning weer terug krijgen als het alternatief toch niet bevalt. Lees meer over de probeerregeling parkeren.

Parkeerbelasting

In de Verordening Parkeerbelastingen 2024 staat waar en wanneer u parkeerbelasting (parkeergeld) moet betalen. Ook leest u hoe u deze belasting betaalt en wat de kosten zijn.

Aanwijzingsbesluiten parkeerplaatsen

De aanwijzingsbesluiten wijst 2 soorten parkeerplaatsen aan:

Voorwaarden parkeervergunningen en garageplaatsen

In de Parkeerplaatsenverordening;staan de gemeentelijke regels voor het gebruik van parkeerplaatsen en de uitgeven van vergunningen. In de nadere regel uitgifte parkeervergunningen en garageplaatsen staan meer regels om te bepalen wie een parkeervergunning of garageplaats kan krijgen. Sommige adressen krijgen geen of minder parkeervergunningen. Kijk of uw adres hierbij hoort op pagina Geen parkeervergunning(en).

Leidsche Rijn: parkeren op eigen terrein

Bij de inrichting van Leidsche Rijn hield de gemeente rekening met parkeren op eigen terrein of op een aangewezen parkeerplaats. We denken dat er minder openbare parkeerplaatsen nodig zijn, als bewoners een eigen parkeerplek hebben.

Daarom spraken we met ontwikkelaars af om bij elke woning een of meer parkeerplaatsen op eigen terrein of een aantal aangewezen parkeerplaatsen te maken. De eigenaar van de parkeerplaats(en) moet deze onderhouden, zodat bewoners daar altijd een auto kunnen parkeren. Deze verplichting staat in de erfpachtvoorwaarden en gaat over van verkoper op koper.

Als bewoner moet u er voor zorgen dat de parkeerplaats op eigen terrein, of de aangewezen parkeerplaats, duidelijk herkenbaar en bereikbaar is als parkeerplaats. Dit geldt ook als u meerdere parkeerplaatsen hebt.

Wanneer u deze erfpachtvoorwaarden niet volgt, krijgt u een geldboete.

Wilt u meer informatie over erfpachtvoorwaarden? Stuur dan een e-mail naar: erfpacht@utrecht.nl

Parkeernormen voor bouwprojecten

De gemeente stelt bij een bouwontwikkeling eisen aan het aantal parkeerplaatsen voor fietsen en auto’s. De autoparkeernormen geven aan hoeveel autoparkeerplaatsen er nodig zijn bij de bouw of verbouwing van een gebouw. De fietsparkeernormen geven aan hoeveel fietsparkeerplaatsen de initiatiefnemer moet laten maken. We hebben een rekentool ontwikkeld om de parkeereis te berekenen en deze met parkeer- en mobiliteitsoplossingen in te vullen. Aan het eind van de rekentool kunt u 2 overzichten downloaden. U voegt beide overzichten bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Bereken aantal parkeerplaatsen

Uitgangspunt is dat u de fiets en/of auto op eigen terrein moet parkeren.

Aanpak betaald parkeren

In gebieden waar hoge parkeerdruk is en daarmee ook parkeeroverlast voeren we betaald parkeren in. Bij betaald parkeren vermindert het aantal geparkeerde auto's die niet uit de buurt komen. Hierdoor komen er meer plaatsen vrij voor de bewoners en bedrijven uit de buurt en hun bezoekers.

Lees onder welke voorwaarden en hoe de gemeente betaald parkeren invoert in de aanpak betaald parkeren.

Procedure opheffen parkeerplaatsen

Lees hoe we een parkeerplaats in een gebied met betaald parkeren (gefiscaliseerd gebied) opheffen in de procedure opheffen parkeerplaatsen gefiscaliseerd (pdf, 38 kB).

Hulp en contact Parkeren

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 16200
3500 CE Utrecht