Geen parkeervergunning(en)

Wij willen de ruimte op straat niet onnodig belasten. Hoe minder auto’s op straat, hoe leefbaarder de omgeving. Zijn er afspraken gemaakt over parkeren of is er een eigen parkeervoorziening? Dan krijgt men op deze adressen geen of minder parkeervergunning(en). Lees op deze pagina of u op uw adres geen parkeervergunning(en) krijgt.

Stappen

  1. Kijk op lijst van uitsluitingen (pdf, 238 kB). Staat uw adres op deze lijst dan krijgt u geen (of minder) parkeervergunningen. 
  2. Staat uw adres niet op de lijst? Ook in de onderstaande gevallen krijgt u geen of minder parkeervergunningen:

In deze gevallen krijgt u geen of minder parkeervergunningen

Gebouwd of verbouwd tussen 2013 en april 2019

Is er voor uw adres een bouwvergunning (omgevingsvergunning) gegeven tussen 2013 en april 2019? En had deze nieuwbouw, verbouw of verandering invloed op de parkeersituatie? Dan krijg u meestal geen parkeervergunning. Dit hangt af van wat hierover in de bouwvergunning staat. Controleer daarom de bouwvergunning. U kunt de bouwvergunning gratis opvragen uit ons archief
Iedere parkeerplaats op eigen terrein wordt afgetrokken van het aantal parkeervergunningen waarvoor u in aanmerking komt. Woont u op een adres waar u maximaal 2 parkeervergunningen kunt krijgen? Dan kunt u soms wel een 2e (duurdere) parkeervergunning krijgen. Controleer het maximaal aantal parkeervergunningen in uw parkeergebied op utrecht.nl/1of2parkeervergunningen.  

Gebouwd of verbouwd na 2019

Is er voor uw adres een bouwvergunning (omgevingsvergunning) gegeven na 2019? En had deze nieuwbouw, verbouw of verandering invloed op de parkeersituatie? Dan is er voldaan aan de bestaande parkeernormen en krijg u geen parkeervergunning. Weet u niet of er een bouwvergunning afgegeven is na 2019? Vraag dit dan na via utrecht.nl/bouwarchief. 

Er is een eigen parkeervoorziening

Hebt u een eigen parkeervoorziening, bijvoorbeeld een privégarage of oprit? Iedere parkeerplaats op eigen terrein wordt afgetrokken van het aantal parkeervergunningen waarvoor u in aanmerking komt. Wordt de garage of oprit anders gebruikt, bijvoorbeeld als woonruimte, schuur, tuin of opslag? Ook dan telt dit als eigen parkeervoorziening. Woont u op een adres waar u maximaal 2 parkeervergunningen kunt krijgen? Dan kunt u soms wel een 2e (duurdere) parkeervergunning krijgen. Controleer het maximaal aantal parkeervergunningen in uw parkeergebied op utrecht.nl/1of2parkeervergunningen

Er is een gemeenschappelijke parkeervoorziening

Is er een gemeenschappelijke parkeervoorziening bij uw appartementencomplex of bedrijf, bijvoorbeeld een eigen parkeerterrein of parkeergarage? Dan krijgen alle adressen in het complex geen parkeervergunning. Ook niet als er minder parkeerplaatsen zijn gemaakt dan het aantal adressen of als u geen parkeerplaats hebt gekocht of hebt gehuurd.

Een nieuwe studentenwoning (na 2021)

Woont u in een studentenwoning van na 2021? Bij deze studentenwoningen zijn geen parkeerplaatsen en krijgt men ook geen parkeervergunning. Dit komt omdat in het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting is afgesproken om de parkeernorm te verlagen.        

Meer informatie

Hulp en contact Parkeren

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8406
3503 RK  Utrecht