Parkeerhandhaving met scanauto

De gemeente controleert met scanauto's of parkeergeld is betaald. Als u geen of te weinig parkeergeld hebt betaald, dan krijgt u een parkeerbon. Dit heet een 'naheffingsaanslag parkeerbelasting'.

Parkeerbon op de deurmat

Als u geen of te weinig parkeergeld hebt betaald, dan krijgt u enkele dagen na de overtreding de naheffingsaanslag thuis gestuurd. U krijgt vanaf 1 oktober 2019 geen parkeerbon meer onder de ruitenwisser. In de brief met de naheffingsaanslag staat hoe u moet betalen.

Handhaving met scanauto's: hoe gaat dat?

  • Scanauto scant kenteken en controleert of parkeergeld betaald is. De scanauto maakt een scan van het kenteken en foto's van de situatie. Daarna volgt een automatische controle via het Nationaal Parkeer Register of parkeergeld betaald is. Tussen het moment van het scannen van het kenteken en de controle zit expres een kleine vertraging. Dit is om te voorkomen dat mensen een bon krijgen die net aan het betalen waren.
  • Handhaver voert extra controle uit op het stadskantoor. Kentekens waarvoor niet betaald is, worden op het stadskantoor nog een keer gecontroleerd. Handhavers controleren aan de hand van de foto's van de situatie of een parkeerbon inderdaad terecht is of niet. Bij twijfel gaat een handhaver naar de locatie om de situatie te beoordelen.
  • Naheffingsaanslag valt op de deurmat. Als u geen of te weinig parkeergeld hebt betaald, dan krijgt u binnen 2 weken de 'naheffing voor het niet betalen van parkeerbelasting' thuis gestuurd. Dit doet de BghU in opdracht van de gemeente. Als u het er niet mee eens bent, dan kunt u bezwaar maken bij de BghU.
  • Wielklem bij niet betalen naheffingen. Als u 3 of meer parkeerbonnen niet hebt betaald, dan loopt u kans om een wielklem te krijgen.

Scanauto's controleren 7 dagen per week

We hebben 4 scanauto's in de stad Utrecht. Deze scanauto's rijden 7 dagen per week in de gebieden met betaald parkeren. Dus alle parkeerplekken worden regelmatig op verschillende tijden gecontroleerd.

Hulp en contact Parkeren

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8406
3503 RK  Utrecht