Parkeerhandhaving met scanauto

We controleren met scanauto's of parkeergeld is betaald. Hebt u geen of te weinig parkeergeld betaald? Dan krijgt u een parkeerbon. Dit heet een 'naheffingsaanslag parkeerbelasting'.

Handhaving met scanauto's: hoe gaat dat?

Scanauto scant kenteken en controleert of parkeergeld betaald is

De scanauto maakt een scan van het kenteken en foto's van de situatie. Daarna volgt een automatische controle via het Nationaal Parkeer Register of het parkeergeld betaald is. Tussen het moment van het scannen van het kenteken en de controle zit expres een kleine vertraging. Dit is om te voorkomen dat mensen een bon krijgen die net aan het betalen waren.

Handhaver voert extra controle uit op het stadskantoor

Heeft iemand niet betaald voor een kenteken? Dan controleren de handhavers op het stadskantoor nog een keer. Ze controleren met foto's van de situatie of een parkeerbon inderdaad terecht is of niet. Bij twijfel gaat een handhaver naar de locatie om de situatie te beoordelen.

Naheffingsaanslag valt op de deurmat

Hebt u geen of te weinig parkeergeld betaald? Dan krijgt u binnen 2 weken de 'naheffing voor het niet betalen van parkeerbelasting' thuis gestuurd. Dit doet de BghU in opdracht van ons. Bent u het niet eens met de naheffingsaanslag? Dan kunt u bezwaar maken bij de BghU.

Wielklem bij niet betalen naheffingen

Hebt u 3 of meer parkeerbonnen niet betaald? Dan kunt u een wielklem krijgen. En hebt u een wielklem gekregen en binnen 24 uur niet betaald? Dan slepen we uw auto weg.

Scanauto's controleren 7 dagen per week

We hebben 4 scanauto's. Die rijden elke dag in de gebieden met betaald parkeren. Dus we controleren alle parkeerplekken regelmatig op verschillende tijden.

Hulp en contact Parkeren

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8406
3503 RK  Utrecht