Parkeren Wegslepen auto

Staat een auto hinderlijk of gevaarlijk geparkeerd? Dan wordt deze weggesleept.

Auto weggesleept

Als uw auto is weggesleept, dan kunt u de auto ophalen en betalen bij het bergingsbedrijf. Het bergingsbedrijf Logicx Nieuwegein weet of uw voertuig weggesleept is.

U krijgt uw voertuig mee als u:

  • Uw geldige legitimatiebewijs toont. U kunt ook iemand schriftelijk machtigen. Geef diegene ook (een kopie van) uw legitimatiebewijs mee.
  • Uw kentekenbewijs deel 1b toont.
  • Let op! Staat het kenteken op naam bedrijf of leasemaatschappij, dan: verklaring meenemen (niet ouder dan 3 maanden) van de kentekenhouder zoals vermeld op deel 1B (de leasemaatschappij/het bedrijf), waarin staat dat u de bestuurder bent van het voertuig met het opgegeven kenteken.
  • Let op! Staat het kenteken op naam van een ander persoon, dan: kopie legitimatiebewijs van die persoon meenemen + ondertekende machtiging voor het ophalen van het voertuig.
  • Een passende sleutel overlegt.
  • Ter plekke betaald heeft (PIN of contant).

Een weggesleept voertuig wordt maximaal 13 weken bewaard door het bergingsbedrijf. Daarna wordt het voertuig verkocht of vernietigd.

Auto niet weggesleept

Is uw auto niet weggesleept? Dan is uw auto (waarschijnlijk) gestolen. Doe dan aangifte hiervan bij de politie: 0900-8844 (lokaal tarief) of via www.politie.nl/aangifte.

Kosten wegslepen 2019

De kosten voor het overbrengen en bewaren van uw voertuig zijn:

  • € 240       wegslepen
  • €   15       stalling per dag

Hulp en contact Parkeren

Bezoeken

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8406
3503 RK  Utrecht