Veelgestelde vragen parkeren

Parkeervergunning

U kunt uw parkeervergunning betalen:

  • met de factuur die wij u elk kwartaal sturen
  • via automatische incasso als u ons daarvoor gemachtigd heeft 

Wilt u gaan betalen met automatische incasso? Ga dan naar Aanvragen automatische incasso
 
 

U kunt een parkeervergunning aanvragen voor uw nieuwe adres als u ingeschreven staat op dat adres. Vanaf dat moment kunt u een parkeervergunning aanvragen.

Geef uw nieuwe adres door.

Dat kan alleen in onderstaande 4 situaties:

  • u bent getrouwd
  • u hebt een geregistreerd partnerschap
  • u hebt een samenlevingscontract
  • u en uw huisgenoot staan beiden minimaal 6 maanden ingeschreven op hetzelfde adres

Ook moet de persoon die de vergunning gaat krijgen aan alle (standaard) vergunning voorwaarden voldoen (zie Voorwaarden parkeervergunning bewoner)

Voldoet u aan 1 van de 4 genoemde situaties? En voldoet u aan alle voorwaarden? Geef dat dan aan ons door via www.utrecht.nl/parkeervraag.

Er zijn soms meer aanvragen voor een parkeervergunning dan dat er parkeerruimte is. Dan ontstaat er een wachtlijst. Lees meer over de wachtlijsten voor parkeervergunningen.

U kunt alleen zonder kenteken een parkeervergunning aanvragen in de volgende gevallen.

Kijk voor meer informatie over de vergunning op Utrecht.nl/parkeervergunningbewoner.

Ja dat kan. Vraag een vergunning aan via utrecht.nl/parkeervergunningbewoner. U mag uw motor ook gratis op de stoep parkeren.

Meer over parkeren motoren.

Parkeren

Overnachten

In Utrecht zijn geen speciale parkeerplekken voor campers of caravans. Zoek een camping in de buurt om te overnachten. U mag niet op een gewone parkeerplaats overnachten. Zie www.utrecht.nl/apv (Artikel 2:31 Liggen of slapen op of aan een openbare plaats).

Parkeren

U kunt uw camper of caravan wel op een gewone (betaald) parkeerplaats parkeren. Dit mag niet langer dan 3 aaneengesloten dagen. U mag hier niet overnachten. Zie www.utrecht.nl/apv (Artikel 5:6 Kampeermiddelen en dergelijke).
Is een caravan vastgekoppeld aan een auto/camper? Dan wordt dit als 1 voertuig gezien, ondanks dat er meer ruimte wordt gebruikt. Betaalt u bij de parkeerautomaat? Gebruik dan het kenteken van de auto/camper en niet die van de vastgekoppelde caravan. Staat de caravan los van de auto/camper? Dan betaalt u apart voor de caravan met het kenteken van de caravan.

Milieuzone

Kijk of uw camper de Utrechtse milieuzone in mag rijden. Doe de kentekencheck. Er mogen geen voertuigbeperkingen (aslast, lengte) zijn of u hebt daarvoor een ontheffing voertuig. Woont u in de milieuzone in Utrecht? Dan mag u zonder ontheffing met uw camper in de milieuzone rijden. Ook als die niet aan de toelatingseisen van de milieuzone voldoet. Zo kunt u uw camper voor de deur in- en uitladen.

U mag uw brommobiel niet op de stoep parkeren. Parkeert u de brommobiel op een betaald parkeerplaats? Dan moet u wel betalen.

U mag uw Canta gratis op de stoep parkeren. Anderen mogen hier geen last van hebben. Parkeert u de Canta op een betaald parkeerplaats? Dan moet u wel betalen.

Vanaf 1 oktober 2019 kunnen elektrische auto’s niet meer gratis parkeren op een oplaadplek. U betaalt dan het normale parkeertarief of parkeert er met een geldige parkeervergunning. 

Bij thuiswedstrijden van FC Utrecht zijn de straten naar de wijken rondom Stadion Galgenwaard afgesloten voor niet-bewoners. Als bewoner kunt u de wijk in met een speciaal embleem op uw auto.
Stuur een e-mail naar bewonersembleem@fcutrecht.nl met uw naam, adres, telefoonnummer en uw kenteken(s).
 


Dit kan via uw wijkbureau. Stuur een brief naar uw wijkbureau om een kruisvak aan te vragen.

 

 

  
Dit kan via uw wijkbureau. Stuur een brief naar uw wijkbureau om een parkeerverbod aan te vragen.

Parkeerbon

Parkeerbon

Wanneer u parkeert zonder te betalen, ontvangt u een parkeerbon (naheffingsaanslag parkeerbelastingen). Dat is geen boete maar een naheffing voor niet-betaalde parkeerbelasting.

Meer over parkeerbon

Wet-Mulderbon

Parkeert u op een plaats waar dat niet mag? Dan krijgt u een Wet-Mulderbon. Een Wet-Mulderbon is een boete voor een overtreding. Bijvoorbeeld voor fout parkeren, te hard rijden of door rood licht rijden.
Meer over Wet-Mulderbon op de website van het Centraal Justitieel Incassobureau

Hulp en contact Parkeren

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8406
3503 RK  Utrecht