Bezwaar tegen verwijdering (brom)fiets

Als wij uw (brom)fiets hebben verwijderd, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Dat moet u doen binnen 6 weken nadat u uw (brom)fiets hebt opgehaald uit het depot. Hieronder ziet u hoe u dat moet doen en of uw bezwaar kans van slagen heeft.

Besluit verwijderen nodig van depot

Als u uw (brom)fiets ophaalt in het depot van de gemeente, dan krijgt u een besluit. Hierin staat waarom wij uw (brom)fiets hebben verwijderd. Als u bezwaar wilt maken tegen dit besluit, dan moet u opschrijven waarom u deze reden niet terecht vindt.

Veel voorkomende bezwaren

Uw bezwaar maakt geen kans. We hebben gezien dat uw (brom)fiets geparkeerd stond in een verboden gebied, te lang op 1 plek stond, gevaarlijk en/of hinderlijk was neergezet, overlast gaf op een drukke plek of op een plek stond die bedoeld is voor iemand anders. Dat we geen andere fietsen hebben meegenomen, verandert niets aan de overtreding.

Uw bezwaar maakt geen kans. Het gebeurt regelmatig dat mensen (brom)fietsen verplaatsen. Wij kunnen niet beoordelen of dat in uw geval gebeurd is. U moet uw (brom)fiets zo neerzetten en vastzetten dat anderen uw (brom)fiets niet kunnen verplaatsen of uw (brom)fiets neerzetten in een fietsenstalling. We hebben voldoende fietsstallingen en stallingen voor brommers en scooters in de binnenstad.

Uw bezwaar maakt kans als u kunt aantonen dat een ambtenaar dit heeft gezegd. Als u dit niet kunt aantonen, dan maakt uw bezwaar geen kans.

Uw bezwaar maakt geen kans. Wij hebben gezien dat uw (brom)fiets geparkeerd stond in een verboden gebied, te lang op 1 plek stond, gevaarlijk en/of hinderlijk was neergezet, overlast gaf op een drukke plek of op een plek stond die bedoeld is voor iemand anders. Dat we uw (brom)fiets een andere keer niet hebben weggehaald, verandert niets aan de overtreding.

Uw bezwaar maakt geen kans. De regels staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV, artikel 2:32) en op de pagina Parkeerregels fiets. Deze regels gelden ook als er geen waarschuwingsborden staan. Op basis van deze regels mogen wij handhaven.

Uw bezwaar maakt geen kans. Elke (brom)fietsgebruiker moet de parkeerregels van (brom)fietsen kennen.

Bekijk de parkeerregels van (brom)fietsen

Bekijk wat verkeerd gestalde fietsen zijn

Als uw (brom)fiets op een plek stond die bedoeld is voor iemand anders (zoals een algemene gehandicaptenparkeerplaats of een taxistandplaats), dan waarschuwen wij en geven wij fietsers 10 minuten de tijd om hun (brom)fiets ergens anders neer te zetten. Hebben wij dat niet gedaan? Dan maakt uw bezwaar kans van slagen. Uw bezwaar maakt geen kans als u uw (brom)fiets gevaarlijk binnen een parkeerverbodzone had neergezet. Deze fietsen halen wij direct weg, zonder waarschuwing.

Als uw (brom)fiets verkeerd is neergezet, dan moeten wij vaak uw ketting doorzagen om hem te verwijderen. Als wij uw (brom)fiets terecht hebben verwijderd, dan kunt u geen schadevergoeding krijgen voor het vervangen van het slot. Uw bezwaar maakt dan geen kans.

Als wij uw (brom)fiets per ongeluk hebben beschadigd tijdens het verwijderen, dan kunt u het schadeformulier invullen om de gemeente aansprakelijk te stellen. U moet dan wel kunnen aantonen dat de schade aan uw (brom)fiets het gevolg is van de verwijdering.

Bezwaar maken tegen verwijderen (brom)fiets

Stuur uw bezwaar

Hulp en contact Bezwaar verwijderen (brom)fiets

Telefoon

14 030

E-mail

Over het besluit:
thor@utrecht.nl

Over uw bezwaar:
juridischezaken@utrecht.nl

Zet in uw e-mail het kenmerk van het besluit dat u hebt gekregen.