Bezwaar tegen verwijdering (brom)fiets

Als uw (brom)fiets hinderlijk en/of gevaarlijk gestald staat, dan kunnen we die verwijderen. U kunt bezwaar maken hiertegen. Vaak heeft bezwaar maken weinig kans van slagen.

Als uw (brom)fiets is verwijderd kunt u deze ophalen bij het gemeentelijke depot. Er is een depot voor fietsen en voor bromfietsen en scooters. U krijgt van ons bij het ophalen een besluit. Hierin staat waarom wij uw (brom)fiets hebben verwijderd. U kunt bezwaar maken tegen dit besluit. U moet dan een reden geven waarom volgens u de verwijdering niet terecht is.

Let op: in de volgende gevallen heeft bezwaar maken weinig kans van slagen.

Veel voorkomende bezwaren

Uw bezwaar maakt geen kans. We verwijderen (brom)fietsen die hinderlijk en/of gevaarlijk gestald staan. Hierbij kiezen we niet welke we wel en welke we niet verwijderen. Het gaat erom dat we hebben gezien dat uw (brom)fiets hinderlijk en/of gevaarlijk gestald stond. Dat we geen andere fietsen hebben meegenomen, verandert niets aan de overtreding.

Uw bezwaar maakt geen kans. Het gebeurt helaas vaak dat iemand anders een fiets verplaatst. Wij kunnen niet beoordelen of dat in uw geval gebeurd is. U moet uw fiets zo vastzetten dat iemand anders uw fiets niet kan verplaatsen. Doet u dan niet, dan bestaan de kans dat uw fiets verplaatst wordt door iemand anders. Wij adviseren u om uw (brom)fiets voortaan in een fietsenstalling te plaatsen om hinderlijke en/of gevaarlijke situaties te voorkomen. De gemeente Utrecht beschikt over voldoende fietsstallingen.

Heeft een ambtenaar u verteld dat u uw (brom)fiets op die plek mocht plaatsen? Houd er rekening mee dat er sprake moet zijn van een duidelijke en onvoorwaardelijke toezegging die u moet kunnen kunt aantonen. Alleen dan maakt uw bezwaar kans.

Wij hebben helaas geen zicht op alle (brom)fietsen die hinderlijk en/of gevaarlijk gestald staan. Dit keer hebben wij uw (brom)fiets hinderlijk en/of gevaarlijk gestald aangetroffen en daarom hebben wij gehandhaafd. Uw bezwaar maakt daarom geen kans.

Uw bezwaar maakt geen kans. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) artikel 2:32 en het Aanwijzingsbesluit met de gebiedsafbakening voor te lang gestalde fietsen, staan welke regels er in een bepaald gebied gelden. Wij plaatsen op veel plekken borden om u beter te informeren. Maar wij zijn niet verplicht om borden te plaatsen. U bent zelf verantwoordelijk om de regels te kennen. Het plaatsen van waarschuwingsborden is geen voorwaarde om uw (brom)fiets te verwijderen.

Uw bezwaar maakt geen kans. Elke (brom)fietsgebruiker moet de parkeerregels van (brom)fietsen kennen.

Bekijk de parkeerregels van (brom)fietsen

Bekijk wat verkeerd gestalde fietsen zijn

Is uw fiets zonder waarschuwing direct verwijderd? Dan hebben wij uw (brom)fiets verwijderd, omdat deze hinderlijk en/of gevaarlijk gestald stond.

Voor de verwijdering van uw (brom)fiets was het noodzakelijk om uw (brom)fietsketting door te zagen. Als uw (brom)fiets terecht is verwijderd, dan kunt u geen schadevergoeding krijgen voor het vervangen van het doorgezaagde slot. In dat geval maakt uw verzoek tot schadevergoeding en/of bezwaar geen kans.

Is er bijkomende schade aan uw (brom)fiets? Hiervoor hoeft u geen bezwaar te maken. Voor de bijkomende schade kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U moet hiervoor wel kunnen aantonen dat de schade aan uw (brom)fiets het gevolg is van de verwijdering.

Op de pagina Aansprakelijk stellen gemeente vindt u het schadeformulier waarmee u de gemeente aansprakelijk kunt stellen. Daar vindt u ook meer informatie over wat er nodig is om de gemeente aansprakelijk te stellen en uitleg over het proces. Na ontvangst beoordeelt het team Schade & Verzekeren uw aansprakelijkstelling inhoudelijk en informeert u over hoe de zaak wordt afgehandeld. Bij vragen is Schade & Verzekeren te bereiken via het telefoonnummer 14 030.

Hebt u een andere reden om bezwaar te maken?

Met een andere reden maakt uw bezwaar misschien wel kans.

Stuur ons uw bezwaar

Hulp en contact Bezwaar verwijderen (brom)fiets

Telefoon

14 030

E-mail

Over het besluit:
thor@utrecht.nl

Over uw bezwaar:
juridischezaken@utrecht.nl

Zet in uw e-mail het kenmerk van het besluit dat u hebt gekregen.