Verkeerd gestalde (brom)fietsen

(Brom)fietsen die verkeerd gestald staan, kunnen gevaarlijke situaties opleveren of overlast veroorzaken. Drukke plekken moeten goed bereikbaar zijn. En mensen moeten gebouwen bij calamiteiten snel en veilig kunnen verlaten.

We verwijderen daarom dagelijks (brom)fietsen die gevaarlijk gestald staan of overlast veroorzaken. Dit doen we in het winkel- en uitgaansgebied in de binnenstad en op andere plekken waar dit nodig is. In het stationsgebied geldt een algeheel parkeerverbod. Hier verwijderen we ook dagelijks (brom)fietsen.

Fiets weg?

Verwijderde fietsen gaan naar het fietsendepot van de gemeente. Verwijderde brommers gaan naar het depot bromfietsen en scooters. Daar bewaren we ze nog enkele weken. U kunt uw (brom)fiets daar ophalen als u de kosten betaalt.

Wat is een gevaarlijk gestalde fiets?

Een (brom)fiets staat gevaarlijk gestald als er voor voetgangers en ander verkeer gevaarlijke situaties ontstaan. We verwijderen deze (brom)fietsen meteen, zonder eerst te waarschuwen.

Een (brom)fiets staat bijvoorbeeld gevaarlijk als hij:

 • de looproute, het fietspad of de rijbaan blokkeert of de doorgang te klein maakt
 • op een manier op de stoep staat dat voetgangers er niet langs kunnen en via het fietspad of de rijbaan moeten lopen
 • de vluchtroute of (nood)uitgang van een gebouw blokkeert
 • voor een brandkraan staat
 • de aanrijroute voor nood- en hulpdiensten blokkeert
 • voor de ingang van een winkel staat
 • te dicht bij de weg of tramrails staat
 • op of dichtbij een blindengeleide strook of route staat
 • op een plek staat waar een fietsparkeerverbod geldt

Wat is een overlastgevende fiets?

Een gestalde (brom)fiets geeft overlast als hij op een plek staat die bedoeld is voor iemand anders. We waarschuwen en geven fietsers 10 minuten de tijd om hun (brom)fiets ergens anders neer te zetten. Gebeurt dat niet, dan verwijderen we hem.

Een (brom)fiets geeft overlast als hij:

 • op een algemene gehandicaptenparkeerplaats staat
 • een laad- en losplek blokkeert
 • op een taxistandplaats staat

Parkeerverbod (brom)fietsen in stationsgebied

Vanaf 10 maart is het in het hele stationsgebied verboden om uw fiets, snorfiets of bromfiets te parkeren buiten de rekken, vakken of stallingen. Dat betekent dat we (brom)fietsen weghalen die fout geparkeerd staan. Het gebeurt nu vaak dat (brom)fietsen geparkeerd staan voor woningen, in de looproutes en in de (nood)uitgangen. Dit levert gevaarlijke situaties op. Door deze fietsen weg te halen, houden we het stationsgebied bereikbaar en veilig voor iedereen. Rondom het station is er voldoende ruimte om uw (brom)fiets te stallen.

Met het stationsgebied bedoelen we het gebied tussen de volgende straten: Croeselaan 1 tot en met Veemarktplein, middenberm Croeselaan tot en met oversteek Rabostraat, Spoorpassage, Moreelsebrug, Moreelsehoek, Laan van Puntenburg, Spoorstraat, Stationsplein, Stationsplateau, Smakkelaarshoek, Smakkelaarsveld, Van Sijpesteijntunnel, Van Sijpesteijnkade, Jaarbeursplein tot aan de hoek van Croeselaan 1.

Zet uw fiets op een goede plek neer

Stal uw fiets in een fietsenstalling, fietsenrek of (brom)fietsparkeervak. Houd uitgangen, loop- en rijroutes vrij.

Hulp en contact Fiets weg

Telefoon

14 030

Vraag of idee?

Algemeen reactieformulier